โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

พิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม

โรงเรียนมหรรณพารามจัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม โดยมีคุณศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี วันอังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X