โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

คณะผู้บริหาร

นางสาวเอื้อมพร วอนยิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


น.ส.ประกายดาว กลิ่นเกิด

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ


นายวรพล ดิลกทวีวัฒนา

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป


นายพงษ์พัฒน์ พร้อมสุขสันต์

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Shopping Cart (0 items)
X