โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมรัฐ
ติ่งอ่วม เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X