โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ก่อตั้งเมื่อวันที่

21 มีนาคม 2516

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนมหรรณพาราม

ตั้งอยู่เลขที่ 68/5 หมู่ 2  ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10170 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  โทรศัพท์ 0-2448-6258, 
0-2448-6617 โทรสาร 0-2448-6482 E-mail : [email protected] Website: www.mh.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 13 ไร่ 50 ตารางวา

มีเขตพื้นที่บริการ

3 เขต รวม 9 แขวง ได้แก่

เขตตลิ่งชัน ได้แก่ แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงคลองชัก
เขตบางกอกน้อย ได้แก่ แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงศิริราช
เขตบางพลัด ได้แก่ แขวงบางพลัด แขวงบางบำหรุ และ แขวงบางยี่ขัน

ประวัติโรงเรียน

โครงการเดิมของกรมวิสามัญศึกษา  มีนโยบายจะย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดโพธิ์  ตำบลบางระมาด  อำเภอตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  มาอยู่ที่ดินแปลงนี้  ในปี 2515   กรมสามัญศึกษาได้จัดตั้งงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ถมสนาม  ปรับปรุงบริเวณที่ดินแปลงนี้เพื่อเตรียมการย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร แต่ต่อมากรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนแปลงนโยบายให้ระงับการย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ไว้ก่อนและได้มีคำสั่งให้ที่นี่เปิดโรงเรียนใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่งในปีการศึกษา  2516   เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2516  โดยมีพระราชวรเวที เจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหารให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนมหรรณพาราม” ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติยศแก่โรงเรียนหลวงที่พระราชทานแก่สามัญชนแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) ทรงตั้งขึ้น  และกำหนดอักษรย่อว่า “ม.ณ.”  โดยมีนายลัทธิ  ศิริวรรณ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก  โดยภายในรัศมีของโรงเรียน  มีโรงเรียนอื่นๆตั้งอยู่คือ

 1. โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
 2. โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
 3. โรงเรียนฉิมพลี                  
 4. โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
 5. โรงเรียนปิยะมิตร
 6. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาฯ       
 7. โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
 8. โรงเรียนวัดช่างเหล็๋ก
 9. โรงเรียนวัดโพธิ์                     
 10. โรงเรียนกุศลศึกษา
 11. โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา
 12. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
 13. โรงเรียนวัดทอง
 14. โรงเรียนวัดมะกอก
 15. โรงเรียนนิลประพันธ์       
 16. โรงเรียนวัดประสาท
 17. โรงเรียนโพธิสาราพิทยากร      
 18. โรงเรียนวัดน้อยใน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธรูป ภ. ป. ร

Shopping Cart (0 items)
X