โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม


ก่อตั้ง

21 มีนาคม 2516

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนมหรรณพาราม

ตั้งอยู่เลขที่ 68/5 หมู่ 2 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์  0-2448-6258, 0-2448-6617 โทรสาร 0-2448-6482 E-mail : [email protected] Website: www.mh.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 13 ไร่ 50 ตารางวา

มีเขตพื้นที่บริการ

3 เขต รวม 9 แขวง ได้แก่

เขตตลิ่งชัน ได้แก่ แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงคลองชัก
เขตบางกอกน้อย ได้แก่ แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงศิริราช
เขตบางพลัด ได้แก่ แขวงบางพลัด แขวงบางบำหรุ และ แขวงบางยี่ขัน

ประวัติโรงเรียน

โครงการเดิมของกรมวิสามัญศึกษา  มีนโยบายจะย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดโพธิ์  ตำบลบางระมาด  อำเภอตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  มาอยู่ที่ดินแปลงนี้  ในปี 2515   กรมสามัญศึกษาได้จัดตั้งงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ถมสนาม  ปรับปรุงบริเวณที่ดินแปลงนี้เพื่อเตรียมการย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร แต่ต่อมากรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนแปลงนโยบายให้ระงับการย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ไว้ก่อนและได้มีคำสั่งให้ที่นี่เปิดโรงเรียนใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่งในปีการศึกษา  2516   เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2516  โดยมีพระราชวรเวที เจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหารให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนมหรรณพาราม” ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติยศแก่โรงเรียนหลวงที่พระราชทานแก่สามัญชนแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) ทรงตั้งขึ้น  และกำหนดอักษรย่อว่า “ม.ณ.”  โดยมีนายลัทธิ  ศิริวรรณ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก  โดยภายในรัศมีของโรงเรียน  มีโรงเรียนอื่นๆ

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธรูป ภ. ป. ร

Shopping Cart (0 items)
X