โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

น.ส.วิมณเทียร เพาะบุญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการ


นายธีรธร วิศวปติ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการ


นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์

ครูชำนาญการ


นายทวีวุฒิ เต็มพร้อม

ครูผู้ช่วย


นายธนกิจ โหง่นคำ

ครูอัตราจ้าง


นายเมธาชาญ ทะมานนท์

ครูอัตราจ้าง
Shopping Cart (0 items)
X