โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

งานประกันคุณภาพ

คู่มือการปฏิบัติงาน

บทบาทหน้าที่

Read more

แผนภูมิ

Read more

ระบบการประกัน

Read more

ประกาศค่าเป้าหมาย

ปีการศึกษา 2563

Read more

ปีการศึกษา 2562

Read more

ปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศใช้มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2563

Read more

ปีการศึกษา 2562

Read more

ปีการศึกษา 2561

Read more

ผลการประเมิน

รอบ 4

Read more

รอบ 3

Read more

รายงานประจำปี

ปีการศึกษา 2563

Read more

ปีการศึกษา 2562

Read more

ปีการศึกษา 2561

Read more

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
นางสาวมยุรี วังสะจันทานนท์
โทร : 097-067-4999
อีเมล : [email protected]

Shopping Cart (0 items)
X