โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.นิธิมา อัศวบุญญาเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการ


นางอภิรดี วัศราติยานนท์

ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.กิตติภา นิมา

ครูชำนาญการ


นายศุภรัตน์ แนวเนียม

ครูชำนาญการ


น.ส.กาญจนา วรสิงห์

ครู คศ.1


น.ส.สุนีย์ เกียรติสมพร

ครู คศ.1


นายปิติพงษ์ อนุกูลวิทยา

ครูผู้ช่วย


นายทัศน์พล สุดโต

ครูผู้ช่วย


น.ส.อรวรรณ ราชแผน

ครูอัตราจ้าง
Shopping Cart (0 items)
X