โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

ลูกจ้างประจำ


นายสมพงษ์ ก้อนแก้ว

นักการ


นายจงกล จุ้ยประเสริฐ

นักการ


นางกชกร จิ๋วรักษา

นักการ


นายบุญส่ง บุญกลิ่น

ร.ป.ภ.อัตราจ้าง


นายนิรุตต์ สุวรรณหงษ์

นักการ อัตราจ้าง


นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี

พนักงานขับรถ อัตราจ้าง


นายบรรเจิด ผันทอง

ร.ป.ภ. อัตราจ้าง


นายสมคิด ภู่เมือง

พนักงานขับรถ อัตราจ้าง
Shopping Cart (0 items)
X