โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

พิธีอำลานักเรียน ผู้อำนวยการ วิจิตร สมบัติวงศ์

ผู้อำนวยการวิจิตร สมบัติวงศ์ กล่าวอำลานักเรียน ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X