โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 🎸⚽ ปีการศึกษา 2567

✅ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้ที่
💥ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก และไม่ผ่านการคัดเลือกมาสอบ
💥ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.
💥หากไม่มาทดสอบในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมหรรณพาราม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
✅ FB page: Mahannaparam School
☎️ โทรศัพท์: 02-4486617
💥 Line: @774hegke
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

Shopping Cart (0 items)
X