โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

📢📢ประกาศโรงเรียนมหรรณพาราม ❌ งดจัดการเรียนการสอนเป็นการภายใน 1 วันในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564❌

❌ งดจัดการเรียนการสอนเป็นการภายใน 1 วันในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ❌
เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนมหรรณพารามเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทางโรงเรียนจะทำการสอนชดเชยในโอกาสต่อไป
Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X