โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 24 กันยายน 2564)

📢📢 ตารางเรียนชดเชยในคาบเรียนที่ 9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 – สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2564
– สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 5-9 ก.ค. 2564
– สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 12-16 ก.ค. 2564
– สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 19-23 ก.ค. 2564
– สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 16-20 ส.ค. 2564
– สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 23-27 ส.ค. 2564
– สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 30 ส.ค.-3 ก.ย. 2564
– สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 6-10 ก.ย. 2564
– สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 13-17 ก.ย. 2564
– สัปดาห์ที่10 วันที่ 20-24 ก.ย 2564
 
ตรวจสอบผ่าน Link https://www.mh.ac.th/n/teaching-schedule/  หรือ สามารถคลิกเข้าไปดูตารางเรียนชดเชยโดยแบ่งตามระดับชั้นได้ตามลิงค์ด้านล่าง  📢📢
 
Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X