โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

📢📢 ประกาศโรงเรียนมหรรณพารามเรื่องขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนมหรรณพารามได้พิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วมีมติเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนมหรรณพารามจึงประกาศให้จัดการเรียนการสอนสองรูปแบบคือออนไลน์(Online) และออนแฮนด์ (On- Hand) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
📌 ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข่าวสารของโรงเรียนอย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mh.ac.th และ เพจ Facebook ของโรงเรียนมหรรณพาราม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-4486617 ต่อ 122
Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X