โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

แจ้งกำหนดการรับหนังสือเรียนฟรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

✏️ วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ระดับชั้นม.2 และ ม.5
✏️ วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ระดับชั้นม.3 และม.6
📌 หมายเหตุ : ขอให้เดินทางมาตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
📋 กรุณาเตรียมเอกสารในการรับหนังสือเรียนดังต่อไปนี้
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
– หรือ สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
– หรือสำเนาบัตรนักเรียน (ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
แล้วเขียนกำกับว่าใช้สำหรับรับหนังสือของนักเรียน………………………. (ชื่อนักเรียนในการดูแล) ม……/…….. เท่านั้น (ตามรูปภาพประกอบ)
🦠🌡😷 พร้อมทั้งปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
☎️ หากมีข้อสงสัยต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาโทร 02-4486617 ต่อ 125 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X