โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( เดิม ) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้ม ม.4 ปีการศึกษา 2564

📣 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( เดิม ) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้ม ม.4 ปีการศึกษา 2564
⏱ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกมายืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนด
 ตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิ้งนี้ shorturl.asia/OTgm4
Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X