โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

📣 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน Smart Class ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

⏱ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกต้องมารายงานตัวที่โรงเรียนมหรรณพาราม ตามวันและเวลาที่กำหนดครับ 🔍ตรวจสอบรายชื่อได้ตาม Link นี้

มัธยมศึกษาปีที่ 1 shorturl.asia/5RNsP
มัธยมศึกษาปีที่ 4 shorturl.asia/qOEbR
Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X