โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล รางวัลชนะเลิศ รายการเรนโบว์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการเรนโบว์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ในรุ่น อายุไม่เกิน16ปีชาย และรุ่น 17-18 ปีชาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 รุ่นครับ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วน
ร่วมทุกท่าน

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X