โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมหรรณพารามได้จัดกิจกรรม Christmas festival 2023

กิจกรรม Christmas festival 2023 ธีม The Iconic of Christmas ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวเอื้อมพร วอนยิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยในงานมีการแสดงละครกำเนิดพระเยซู จากนักเรียนชุมนุม skit การร้องเพลงประสานเสียงและเดินแฟชั่นโชว์ ณ สนามชมพูฟ้า ”
รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ZB4F66cM5Em3oJ3P8
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

Shopping Cart (0 items)
X