โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นางสาวเอื้อมพร วอนยิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร พลิกโฉมสถานศึกษาเป็นเลิศ “ เรียนดี มีสุข ทุกที่ ทุกเวลา”

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

Shopping Cart (0 items)
X