โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญาดา แสงทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวญาดา แสงทอง ได้เป็นตัวแทนภาค 2 ชนิดกีฬาเทควันโด ประเภท ต่อสู้ทีมหญิง ในรายการแข่งขัน “ราชบุรีเกมส์” การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

Shopping Cart (0 items)
X