โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศโรงเรียนมหรรณพาราม เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (T-GAT) และ (T-PAT)

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-4486617 ต่อ 125

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

Shopping Cart (0 items)
X