โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Smart Class) ปีการศึกษา 2567

📋 ตรวจสอบรายชื่อ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
💥ให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบตามวัน และเวลาที่กำหนด
✅ม.1 สอบ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เวลา 08:30-11:00 น.
✅ม.4 สอบ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เวลา 08:30-11:00 น.
🗒️เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ
1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (พิมพ์จากระบบรับสมัคร)
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
💥สอบ 3 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
🛑 หากไม่มาสอบในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
☎️ 02-4486617 ต่อ 125
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

Shopping Cart (0 items)
X