โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

กิจกรรม Back to school

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนมหรรณพารามได้จัดกิจกรรม back to school เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ท่านรองผู้อำนวยการและคุณครูมาให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตนในการเปิดภาคเรียนรวมทั้งแนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมรรณพาราม

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X