โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

แจ้งนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Smart Class ) ปีการศึกษา 2564

📢แจ้งนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Smart Class ) ปีการศึกษา 2564
📌เฉพาะห้องเรียน 1/1 ,2/1, 3/1 , 4/1, 5/1 และ 6/1
🏫ให้ไปรับหนังสือเรียนฟรีและเอกสารประกอบการเรียน ได้ในวันที่ 31 พ.ค. 64 ตามเวลาดังนี้
เวลา 09:00 – 10:00 น. ห้อง ม.1/1 (ห้องสมุด ) , 4/1 (ห้องภาษาจีน)
เวลา 10:00 – 11:00 น. ห้อง ม.2/1 (ห้องสมุด) , 5/1 (ห้องภาษาจีน)
เวลา 11:00 – 12:00 น. ห้อง ม.3/1 (ห้องสมุด) , 6/1 (ห้องภาษาจีน)
📚หมายเหตุ : ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมจุดจำหน่าย อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ชุดพละ และกระเป๋าเป้ไว้ที่บริเวณโรงอาหาร ใต้หอประชุมอาคาร 5
☎️หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486617 ต่อ 125 (ในวันเวลาราชการ)
Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X