โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสอบเข้าต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ( Smart Class )

📢📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสอบเข้าต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ( Smart Class )
ตรวจสอบรายชื่อ ม.1 ได้ที่นี่ shorturl.asia/9WS6g
ตรวจสอบรายชื่อ ม.4 ได้ที่นี่ shorturl.asia/WP7vG
😷😷 ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองสวมแมสและเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019
Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X