โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

📣📣 ตามประกาศของโรงเรียนมหรรณพารามให้หยุดเรียนเนื่องด้วยเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 3) เนื่องจากพบนักเรียนของโรงเรียนจัดเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง 1 ราย จากการตรวจพบว่านักเรียนคนดังกล่าวไม่พบเชื้อ 💪💪

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X