โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ทำความสะอาดจุดต่างๆภายในโรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพารามได้รับความอนุเคราะห์จาก🙏🙏สาธารณสุขสำนักงานเขตตลิ่งชันเข้าทำความสะอาด 🧹🧹บริเวณจุดต่างๆของโรงเรียนโดยมีว่าที่ร้อยตรี เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูได้เข้าร่วมทำความสะอาดด้วย วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X