โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อที่ทางโรงเรียนได้นำคำชี้แนะต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอด ในการจัดการการเรียนการสอนโดยมี​ ผอ. วิจิตร สมบัติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนมหรรณพาราม

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X