โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้อง 1/2-1/8 ) ประจำปีการศึกษา 2564

📢📢ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้อง 1/2-1/8 ) ประจำปีการศึกษา 2564
 
📌 นักเรียนที่ มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวสามารถมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ (Online) ที่ www.mh.ac.th ภายในวันที่ 26 -29 พฤษภาคม 2564
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการโทร 02-4486617 ต่อ 125
Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X