โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

📢แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
🗓วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
🕐เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ สนามชมพูฟ้า โรงเรียนมหรรณพาราม
กรุณาอ่านรายละเอียดตามลิ้งที่แนบมาดังนี้
แนวปฏิบัติในการเข้าสอบ https://drive.google.com/…/11o3qlUXCK4qLFaKNWBB…/view…
📍หากมีข้อสังสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่
☎️โทร. 024486617 ต่อ กลุ่มบริหารวิชาการ 122
Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X