โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ฉบับปรับปรุง วันที่ 20 เมษายน 2564

📢📢กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ฉบับปรับปรุง วันที่ 20 เมษายน 2564
ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการเปลี่ยนดังนี้
1. การรับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564 ( คงเดิม) รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ( จะมีลิ้งรับสมัครแจ้งภายหลัง)
2. การสมัครความสามารถพิเศษให้สมัครวันที่ 24-27 เมษายน 2564 เท่านั้น ทดสอบความสามารถ 6 พ.ค. 64 ⚽🏀🏓
3. สอบคัดเลือกเปลี่ยนแปลงเป็น –> ม.1 วันที่ 8 พ.ค. 64 ม.4 วันที่ 9 พ.ค. 64
4. ประกาศผลและรายงานตัวเปลี่ยนแปลงเป็น –> ม.1 วันที่ 11 พ.ค. 64 ม.4 วันที่ 12 พ.ค. 64
5. วันมอบตัวและประชุมผู้ปกครองเปลี่ยนแปลงเป็น –> ม.1 วันที่ 12 พ.ค. 64 ม.4 วันที่ 13 พ.ค. 64
6. รับสมัครนักเรียนห้องเรียน Smart Class (รอบเพิ่มเติม) รายละเอียดประกาศ
📌📌หมายเหตุ นักเรียน ม.3 (เดิม) มอบตัววันที่ 9 พฤษภาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ เพจFacebook โรงเรียนมหรรณพาราม
หรือ 02-4486617 หรือต่อ 125 และ 123
” Inspiration School ” สถานศึกษาสร้างแรงบันดาลใจ มาเป็นส่วนหนึ่งที่มหรรณพารามด้วยกันนะคะ
Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X