โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

📢📢 ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคผ่านระบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

ขอให้นักเรียนตรวจสอบตารางสอบ วันและเวลาสอบให้ นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่นี่ shorturl.asia/Csebo

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X