โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพารามประกาศแจ้งงดการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และจะมีการสอนชดเชยภายหลัง เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X