โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
พิธีจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓บุคลากรและนักเรียน​โรงเรียนมหรรณพารามเข้าร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิม
พระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ ท้องสนามหลวง

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X