โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำนักเรียนเข้าแข่งขันและเข้าร่วมอบรม Thailand 3×3 Basketball Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำนักเรียนเข้าแข่งขันและเข้าร่วมอบรม Thailand 3×3 Basketball Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 2020 วันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเเจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X