Mahannoparam School 68/5 Mu 2 Chimplee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170
 


แนะนำครูใหม่ปี2556 ปี 2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560
วีดิทํศน์โรงเรียน 2560
สารสนเทศปีการศึกษา 2556

ผลการแข่งขันอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่"เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา

ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่
Facebookโรงเรียนมหรรณพาราม : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
ทำเนียบครูเก่าโรงเรียนมหรรณพาราม   มหรรณพารามได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ แล้ว
       
งานแผนงานโรงเรียนมหรรณพาราม         เว็บประเมินครูผู้สอน      วีทีอาร์เกษียณอายุราชการปี2559   รายงานประจำปี 2558   
Download คำสั่งโรงเรียนได้ที่นี่
วีดีโอรวมพลังแห่งความภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โรงเรียนมหรรณพาราม
เรียนรู้ เตรียมพร้อมเพื่อสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 ฟรี ได้ที่นี่
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็ค 77 ประเทศได้เลย ทางYoutube ทางเฟสบุ๊ค Pantip
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
             รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 -28 มีนาคม 2561
             งานคืนสู่เหย้ามหรรณพาราม วันที่ 24 มีนาคม 2561
             ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 21 มีนาคม 2561
             สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561
             กิจกรรมแสดงผลงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
             กิจกรรมผ้าป่าการศึกษาปี 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
             กิจกรรมประกวดโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
             กิจกรรมงานเปิดโลกอาชีพ ปี 2560 วันที่ 18 มกราคม 2561
             กิจกรรมงานมหรรณพ์นิทรรศวิชาการก้าวทัน 4.0 ปี 2560 วันที่ 18 มกราคม 2561
             กิจกรรมวันครู ปี 2560 วันที่ 15 มกราคม 2561
             กิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 12 มกราคม 2561
             กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นวัตกรรม AR วันที่ 9 มกราคม 2561
             กิจกรรมแข่งขันกีฬา และ สังสรรค์ปีใหม่ 2561 (เย็น - กลางคืน)วันที่ 5 มกราคม 2561
             กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2561 วันที่ 5 มกราคม 2561
             ครูชลธิชา บรรดาล อำลามหรรณพ์ เพื่อไปบรรจุรับราชการครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ กทม. วันที่ 27 ธันวาคม 2560
             ครูศิริรัตน์ รักญาติ อำลามหรรณพ์ เพื่อไปบรรจุรับราชการครูที่โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กทม. วันที่ 26 ธันวาคม 2560
             สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 25 -29 ธันวาคม 2560
             มอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ของกลุ่มสาระฯภาษาไทย คณิตศาสตร์ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
             กิจกรรมวัน Christmas วันที่ 22 ธันวาคม 2560
             มอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 ของกลุ่มสาระฯศิลปะ สังคม พลศึกษา วิทยาศาสตร์ หน้าเสาธง วันที่ 21 ธันวาคม 2560
             พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถะกรรม ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระฯการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หน้าเสาธง วันที่ 20 ธันวาคม 2560
             พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถะกรรม ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระฯการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน้าเสาธง วันที่ 20 ธันวาคม 2560
             พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถะกรรม ครั้งที่ 67 นักเรียนพิเศษเรียน หน้าเสาธง วันที่ 19 ธันวาคม 2560
             ค่าย Smart ปฏิบัติการLab วิทยาศาสตร์ที่ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 18 ธันวาคม 2560
             กิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2560
             ทัศนศึกษา ม.ปลาย ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 8 ธันวาคม 2560
             ค่ายคุณธรรม ม.ปลาย วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560
             ทัศนศึกษา ม.3 ที่สวนพันธุ์ไม้พระราชทาน จ.นครราชสีมาวันที่ 8 ธันวาคม 2560
             ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3 ณ ค่ายปากช่องแคมป์ จ.นครราชสีมา วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560
             ทัศนศึกษา ม.2 ที่ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี วันที่ 8 ธันวาคม 2560
             ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 ณ ค่ายสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรี วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560
             ทัศนศึกษา ม.1ที่พิพิธภัณธ์นายร้อย จปร. จ.นครนายก วันที่ 8 ธันวาคม 2560
             ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1 จ.นครนายก วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560
             นิเทศการสอน วันที่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560
             กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และถวายราชสักการะแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 4 ธันวาคม 2560
             สามเณรลูกมหรรณพ์บิณฑบาตรที่โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 4 ธันวาคม 2560
             บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ วัดกระจัง วันที่ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560
             กีฬาสี ปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560      ประมวลภาพกีฬาสี
             สอบ Pisa ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
             สอบ Pisa ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
             พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธรีราชเจ้า วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
             สอบ Pisa ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
             กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในก่อนวันเปิดกีฬาสีปี 2560 วันที่ 18 -28 พฤศจิกายน 2560
             อบรมโปรแกรมตรวจข้อสอบของ Grader วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
             พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพาราม ภาคที่ 2/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
             สอบธรรมศึกษาประจำปี 2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
             ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3 และ ม.6 (ภาคเช้า) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
             ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ภาคเช้า) และ ม.2 และ ม.5 (ภาคบ่าย) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
             โรงเรียนมหรรณพารามร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปี 2560 วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2560
             ประกวดการประดิษฐกระทงลอยปี 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
             เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
             อบรมการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอนวิชา IS วันที่ 31 พฤศจิกายน 2560
             ประชุมครู ภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560
             อบรมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม 2560
             ลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการภาคเรียนที่ 2/2560 และประชุมครู วันที่ 30 ตุลาคม 2560
             ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 11-29 ตุลาคม 2560
             อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง วันที่ 13-20 ตุลาคม 2560
             นำเสนอ PLC ของคณะครู วันที่ 10 ตุลาคม 2560
             ประเมินครูผู้ช่วย(บรรจุใหม่)วันที่ 9 ตุลาคม 2560
             สอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 -6 ตุลาคม 2560
             มหรรณพารามไปส่งครูพรทิพ กล้ารอด ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูล จ. ชัยภูมิ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
             ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2560 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว และสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2560 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
             สอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2560
             ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0 , ร ,มส และ มผ พร้อมลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1และ เริ่มสอบแก้วตัวครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
             ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน Smart Class วันที่ 25 - 27 กันยายน 2560
             คณะผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลี วันที่ 22 - 26 กันยายน 2560