Mahannoparam School 68/5 Mu 2 Chimplee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170
 
 
 


แนะนำครูใหม่ปี2556 ปี 2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560
วีดิทํศน์โรงเรียน 2560
สารสนเทศปีการศึกษา 2556


ผลการแข่งขันอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่"เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา

ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่
Facebookโรงเรียนมหรรณพาราม : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
ทำเนียบครูเก่าโรงเรียนมหรรณพาราม   มหรรณพารามได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ แล้ว
งานแผนงานโรงเรียนมหรรณพาราม         เว็บประเมินครูผู้สอน      วีทีอาร์เกษียณอายุราชการปี2559   รายงานประจำปี 2558   
Download คำสั่งโรงเรียนได้ที่นี่
วีดีโอรวมพลังแห่งความภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โรงเรียนมหรรณพาราม
เรียนรู้ เตรียมพร้อมเพื่อสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 ฟรี ได้ที่นี่
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็ค 77 ประเทศได้เลย ทางYoutube ทางเฟสบุ๊ค Pantip
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
                      ปฏิทินปฏิบัติงานมหรรณพาราม วันที่ 14 ก.พ. - 20 มีนาคม 2560     ปฏิทินปฏิบัติงานมหรรณพาราม วันที่ 21 มี.ค. - 15 พฤษภาคม 2560
 
             ค่ายพักแรมลูกเสือ วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560
             กีฬาสี ปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
             เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
             ประชุมครู ภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560
             ลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการภาคเรียนที่ 2/2560 อบรม World Class Standard วันที่ 30 ตุลาคม 2560
             ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 11-29 ตุลาคม 2560
             อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง วันที่ 13-20 ตุลาคม 2560
             นำเสนอ PLC ของคณะครู วันที่ 10 ตุลาคม 2560
             ประเมินครูผู้ช่วย(บรรจุใหม่)วันที่ 9 ตุลาคม 2560
             สอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 -6 ตุลาคม 2560
             มหรรณพารามไปส่งครูพรทิพ กล้ารอด ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูล จ. ชัยภูมิ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
             ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2560 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว และสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2560 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
             สอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2560
             ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0 , ร ,มส และ มผ พร้อมลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1และ เริ่มสอบแก้วตัวครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
             ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน Smart Class วันที่ 25 - 27 กันยายน 2560
             คณะผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลี วันที่ 22 - 26 กันยายน 2560
             สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 -21 กันยายน 2560
             งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการปี 2560 (ครูวนิชา แสนโสภา , ครูสุดาวรรณ บุญวงษ์ และ นายธนู มะส่าห์ )วันที่ 15 กันยายน 2560
             รับการนิเทศและติดตามโรงเรียนคุณธรรม จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.
             ผู้เกษียณอายุราชการปี 2560 อำลามหรรณพาราม (ครูวนิชา แสนโสภา , ครูสุดาวรรณ บุญวงษ์ และ นายธนู มะส่าห์ )วันที่ 11 กันยายน 2560
             กิจกรรมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 8 กันยายน 2560
             อบรมหลักสูตรสร้างเว็บไซต์สื่อประกอบการสอนด้วย Wordpress ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วันที่ 2-3 กันยายน 2560
             ค่ายเยาวชนรักการอ่าน วันที่ 1 - 2 กันยายน 2560
             นร.smart class ม.ต้น ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และชมนิทรรศการ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช) วันที่ 30 สิงหาคม 2560
             มอบรางวัลแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560
             อบรม Moral Project Coaching (ครูมานะ , ครูนาฎณฎา,ครูอรวรรณ) วันที่ 26 -27 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2560
             นักเรียน Smart Class ทุกระดับชั้นอบรมที่ห้องโสตทัศนศึกษา ..โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (คาบ6-8)
             กิจกรรมเดินรณรงค์ "โครงการ ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซต์ " วันที่ 25 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมวัน Social Day วันที่ 25 สิงหาคม 2560
             นักเรียน Smart Class ทุกระดับชั้นทัศนศึกษา ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ เมืองทองธานี วันที่ 23 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมค่าย Magic of Student Council วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด(ศาสตร์ของพระราชา) วันที่ 17 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2 วันที่ 15 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560
             พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2560
             สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รักษ์ทรัพยากรน้ำ ที่ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ได้รับรางวัลชมเชย วันที่ 9 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับชั้น ม. 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมงานคอมพิวเตอร์ อบรม Web Design เพื่อศักยภาพครู และนักเรียน โดยบริษัทบางกอกซอร์ฟแวร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน วันที่ 4 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน รถพลังงานยาง ประเภทแม่นยำ วันที่ 4 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับชั้น ม. 3 วันที่ 3 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ แข่งขันวาดภาพระบายสีวิทยาศาสตร์กับศาสตร์ของพระราชา วันที่ 3 สิงหาคม 2560
             นักเรียนSmart ม.ต้นไปทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวนชัน วันที่ 1 สิงหาคม 2560
             กิจกรรมรณรงค์ Don't Drive ก่อนอายุ 15 ปีวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
             พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโวรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
             กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
             สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2560
             อบรม E-PortFolio เพื่อพัฒนาศักยภาพครูตามความสนใจ หลังเลิกเรียน ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D โรงเรียน วันที่ 11 -21 กรกฎาคม 2560
             นักเรียน Smart Class ร่วมฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คือ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
             พิธีถวายเทียนพรรษา ปี2560 ณ วัดสมรโกฎิ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
             พิธีถวายเทียนพรรษา ปี2560 ณ วัดมณฑป วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
             ครูจุฑามาศ หนูนุ้ย อำลามหรรณพาราม ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จ.กระบี่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
             พิธีหล่อเทียนพรรษา ปี2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
             กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
             กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
             นักเรียน Smart Class เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์พลังงาน ที่สถาบันนานมีบุ๊ค อินโนเวชั่น วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
             กิจกรรมแจกประกาศนียบัตรผลการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
             ลูกมหรรณพ์อบรมบาสเกตบอลที่โรงเรียนนานาชาติ NIST วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
             โครงการอบรมปฏิบัติการ " การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ " วันที่ 30 มิถุนายน 2560
             วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติปี 2560 วันที่ 28 มิถุนายน 2560
             วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 27 มิถุนายน 2560
             วันสุนทรภู่ วันที่ 27 มิถุนายน 2560
             หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหรรณพาราม วันเจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
             ค่ายภาษาต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
             ม.ปลาย ชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตรเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
             ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดนายโรง วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
             ค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ธรรมะวัยใส ใส่ใจคุณธรรม) วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
             ค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ธรรมะวัยใส ใส่ใจคุณธรรม) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
             ค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ธรรมะวัยใส ใส่ใจคุณธรรม) วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
             มอบทุนการศึกษา ทุนช้างเผือก นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
             พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
             กิจกรรมประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
             อบรม PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนการรู้วิชาชีพ วันที่ 9 มิถุนายน 2560
             พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามประจำปีการศึกษา 2560วันที่ 7 มิถุนายน 2560
             ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร และ นักเรียนประจำปี 2560 วันที่ 6 มิถุนายน 2560
             ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม เพื่อจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)วันที่ 5 มิถุนายน 2560
             ประกวดมารยาทไทย ในคาบประชุมระดับ วันที่ 5- 9 มิถุนายน 2560 ภาพระดับชั้น ม.1 ภาพระดับชั้น ม.2 ภาพระดับชั้น ม.3 ภาพระดับชั้น ม.ปลาย
             การเรียนซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2560
             ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคบ่าย เวลา 12.30 - 16.30 น วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
             ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ภาคเช้า เวลา 08.00 - 12.00 น วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
             กิจกรรมโครงการดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมหรรณพาราม วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
             กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
             กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 20 กรกฎาคม 2560
             กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2560
             กิจกรรมใส่บาตรประจำสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบนดี ปีการศึกษา 2560 เริ่มวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
             เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560