Mahannoparam School 68/5 Mu 2 Chimplee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170
 


แนะนำครูใหม่ปี2556 ปี 2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561
วีดิทํศน์โรงเรียน 2560
สารสนเทศปีการศึกษา 2556

ผลการแข่งขันอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่"เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา

ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 ได้ที่นี่
Facebookโรงเรียนมหรรณพาราม : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
ทำเนียบครูเก่าโรงเรียนมหรรณพาราม   มหรรณพารามได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ แล้ว
สรุปยอดนักเรียนทุกระดับชั้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 = 1,200 คน
งานแผนงานโรงเรียนมหรรณพาราม         เว็บประเมินครูผู้สอน      วีทีอาร์เกษียณอายุราชการปี2559   รายงานประจำปี 2558   
Download คำสั่งโรงเรียนได้ที่นี่
เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็ค 77 ประเทศได้เลย ทางYoutube ทางเฟสบุ๊ค Pantip
ยอดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2561
 
 
             กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2563
             กิจกรรมงานคืนสู่เหย้าชาวมหรรณพาราม วันที่ 28 มีนาคม 2563(กลางคืน)
             กิจกรรมทำบุญวันเกิดโรงเรียนมหรรณพารามวันที่ 21 มีนาคม 2563(กลางวัน)
             นักเรียนชั้น ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563
             อบรมการการสร้างเว็บด้วย Google Site แบบใหม่ วันที่ 16 -17 มีนาคม 2563
             อบรมการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมหรรณพารามประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 2- 4 มีนาคม 2563
             นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-Net ที่โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
             นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-Net ที่โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
             นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
             ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนมหรรณพารามประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2563
             นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563
             กิจกรรมผ้าป่าการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
             ปิดกิจกรรมชุมนุมพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2562 และ นำเสนองานโครงานคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
             นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-net ที่โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563
             กิจกรรมใส่บาตรวันพฤหัสบดีประจำภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 23 มกราคม 2563
             กิจกรรมแนะแนวนักเรียนประถมศึกษาศึกษาต่อที่โรงเรียนมหรรณพารามประจำการศึกษา 2563 วันที่ 22 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2563
             กิจกรรมวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ วันที่ 22 มกราคม 2563
             กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจัดโดยหอสมุดเมือง กทม.ที่ห้องสมุดโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 24 มกราคม 2563
             วมภาพนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 วันที่ 24 มกราคม 2563
             กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ของนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 21 - 24 มกราคม 2563
             กิจกรรมวันมหรรณพ์นิทรรศวิชาการปีการศึกษา 2562 วันที่15 มกราคม 2563
             กิจกรรมวันครูประจำปี 2563 วันที่ 13 มกราคม 2563
             กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 มกราคม 2563
             กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563
             กิจกรรมกีฬาครู และกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในโรงเรียน วันที่ 3 มกราคม 2563
             กิจกรรมทำบุญตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563
             กิจกรรมสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562
             ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาทำ MOU กับโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 26 ธันวาคม 2563
             กิจกรรมพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ "กิจกรรมส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการวิจิตร สมบัติวงศ์ และเลี้ยงส่งผู้อำนวยการวุฒิชัย วรชิน วันที่ 20 ธันวาคม 2562
             ผู้อำนวยการวิจิตร สมบัติวงศ์ เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 19 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมวันคริสมาสต์ วันที่ 18 ธันวาคม 2562
             ผู้อำนวยการวุฒิชัย วรชิน อำลามหรรณพาราม ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 13 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 ที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 ที่สวนสัตว์ซาฟารีปาร์ค จ.กาญจนบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 ที่พิพิธภัณฑืทหาร อาคาร 100 ปี จ.นครนายก วันที่ 13 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรานารีปี 2562 วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562  ชั้น ม.1ที่ค่ายบ้านกลางเขาแคมป์ จ.นครนายก  
             กิจกรรมค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรานารีปี 2562 วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 ชั้น ม.2 ที่ค่ายซาฟารีปาร์ค จ.กาญจนบุรี 
             กิจกรรมค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรานารีปี 2562 วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562  ชั้น ม.3 ที่ค่ายทุ่งเก้าทัพ จ.กาญจนบุรี
             กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562     ภาพกิจกรรมวันที่ 3       ภาพกิจกรรมวันที่ 4
             บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือกก่อนวันเปิดกีฬาสีประจำปี 2562 วันที่ 11 -29 พฤศจิกายน 2562
             นักเรียนระดับชั้น ม.6 ร่วมงาน Open House ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
             สอบธรรมศึกษาปี 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
             กิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
             กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าปี 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
             สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ประเมินโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562             
             พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
             กิจกรรมเลือกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
             กิจกรรมประกวดทำกระทงปีการศึกษา 2562 วันที่ 11พฤศจิกายน 2562
             ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
             นักเรียนเปิดเรียนวันแรก วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
             ส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 และส่งบันทึกหลังแผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
             อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 วันที่ 29 ตุลาคม 2562
             ครูลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562
             ปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 14 ตุลาคม 2562 - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
             ตรวจ ปพ.5(เล่มชมพู) ที่ห้องประชุม 116 เวลา 14.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2562
             ส่ง ปพ.5(เล่มชมพู) และพิมพ์ ปพ.5 จาก SGS วันที่ 11 ตุลาคม 2562
             สอบแก้ตัว 0 ร มส หรือ มผ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2562
             ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส หรือ มผ และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562
             ส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 และส่งวิเคราะห์ข้อสอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
             สอบแก้ตัว 0 ร มส หรือ มผ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2562
             ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส หรือ มผ และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562