Mahannoparam School 68/5 Mu 2 Chimplee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170
 


แนะนำครูใหม่ปี2556 ปี 2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561
วีดิทํศน์โรงเรียน 2560
สารสนเทศปีการศึกษา 2556

ผลการแข่งขันอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่"เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา

ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 ได้ที่นี่
Facebookโรงเรียนมหรรณพาราม : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
ทำเนียบครูเก่าโรงเรียนมหรรณพาราม   มหรรณพารามได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ แล้ว
สรุปยอดนักเรียนทุกระดับชั้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 = 1,156 คน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
       
งานแผนงานโรงเรียนมหรรณพาราม         เว็บประเมินครูผู้สอน      วีทีอาร์เกษียณอายุราชการปี2559   รายงานประจำปี 2558   
Download คำสั่งโรงเรียนได้ที่นี่
เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็ค 77 ประเทศได้เลย ทางYoutube ทางเฟสบุ๊ค Pantip
ยอดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2561
 
  ดาวโหลดปฏิทินวิชาการโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2561
 
 
 
             กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาปี 2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
             กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม 2562
             กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ วันที่ 15 มกราคม 2562
             งานวิชาการ " งานมหรรณพารามสร้างอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 มกราคม 2562
             กิจกรรมวันเด็กปี 2562 วันที่ 11 มกราคม 2562
             กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ วันพุธที่ 3 มกราคม 2562
             เปิดเทอมวันแรกหลังปีใหม่ วันอังคารที่ 2 มกราคม 2562
             ปิดช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - วันที่ 1 มกราคม 2562
             สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 24 -28 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ครู วันที่ 27 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมเทศกาลภาษาต่างประเทศ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมมอบเกียรติบัตร ร่วมแสดงความยินดี การแข่งขันศิลปะหัตถรรมครั้งที่ 68 วันที่ 20 ธันวาคม 2561
             ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย ที่ดรีมเวิลด์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับชั้น ม.ปลาย ที่โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 12 -13 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 ณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี วันที่ 14 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ณ ค่ายพงษ์รัตน์ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วันที่ 12 -14 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี วันที่ 14 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ณ ค่ายสิทธิศึกษา อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี วันที่ 12 -14 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี วันที่ 14 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ณ ค่ายไผ่สีทอง รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
             กีฬาสีปี 2561 วันที่ 6 -7 ธันวาคม 2561    ภาพกิจกรรมวันที่ 6     ภาพกิจกรรมวันที่ 7
             ิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
             อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การโอนข้อมูลจากโปรแกรม Bookmark สู่โปรแกรม SGS และบันทึกผลการเรียนในโปรแกรม SGS วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2/2561
             พิธีเปิดป้ายชรมครูอาวุโสโรงเรียนมหรรณพาราม ที่ห้องสมุดโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
             กิจกรรมสอบธรรมะสนามหลวง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
             กิจกรรม การประกวดกระทง วันลอยกระทง ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
             กิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
             แนะนำครูใหม่ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
             กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในก่อนวันเปิดกีฬาสี วันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
             สอบ PISA ระดับชั้น ม.3 ปี 2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
             สอบ PISA ระดับชั้น ม.2 ปี 2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
             สอบ PISA ระดับชั้น ม.1 ปี 2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
             ครูคมกริช น่วมนาม เดินทาง ไปปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน วันที่ 9 พ.ย. 61
             ครูคมกริช น่วมนาม อำลามหรรณพาราม เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน วันที่ 8 พ.ย. 61
             ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2561 เสนอผู้อำนวยการลงนาม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
             ประชุมผู้ปกครอง ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 พ.ย. 61
             ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 พ.ย. 61
             คณะครูและนักเรียน ร.ร.Jurong West Secondary school สิงค์โปร์ มาทัศนศึกษาที่โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561
             เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนมาโรงเรียนวันแรก วันที่ 29 ตุลาคม 2561
             ครูเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561
             ส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2561 และบันทึกหลังแผนภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 26 ตุลาคม 2561
             อบรมครู หลักสูตรสถานศึกษา และ วิจัย ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 25 ตุลาคม 2561
             ครูลงนามปฏิบัติหน้าที่ราชการภาคเรียนที่ 2/2561และประชุมครู วันที่ 24 ตุลาคม 2561