Mahannoparam School 68/5 Mu 2 Chimplee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170
 


แนะนำครูใหม่ปี2556 ปี 2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561
วีดิทํศน์โรงเรียน 2560
สารสนเทศปีการศึกษา 2556

ผลการแข่งขันอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่"เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา

ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 ได้ที่นี่
Facebookโรงเรียนมหรรณพาราม : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
ทำเนียบครูเก่าโรงเรียนมหรรณพาราม   มหรรณพารามได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ แล้ว
สรุปยอดนักเรียนทุกระดับชั้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 = 1,156 คน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
       
งานแผนงานโรงเรียนมหรรณพาราม         เว็บประเมินครูผู้สอน      วีทีอาร์เกษียณอายุราชการปี2559   รายงานประจำปี 2558   
Download คำสั่งโรงเรียนได้ที่นี่
เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็ค 77 ประเทศได้เลย ทางYoutube ทางเฟสบุ๊ค Pantip
ยอดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2561
 
 
 
 
 
             ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 27กันยายน - 1 ตุลาคม 2562
             สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 16- 20 กันยายน 2562
             กิจกรรมวันอาเซียน วันที่ 22 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ปี 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมพรรษาสามาเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
             สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22- 25 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ปี 2562 วันที่ 4 -19 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริหารงบประมาณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ม.ปลาย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมถวายเทียนพรรษาปี 2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ.วัดมณฑป    ณ.วัดสมรโกฎิ
             กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สังกัด สพม.1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ม.ต้น วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ปี 2562 วันที่ 4 -20 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมใส่บาตรประจำทุกวันพฤหัสบดี ปีการศึกษา 2562 เริ่มวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
             พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรปี 2562 วันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมจัดทำแผน งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1 -3 กรกฎาคม 2562
             ค่ายภาษาต่างประเทศ 2562 วันที่ 29 มิถุนายน 2562
             ประเมินครูผู้ช่วย วันที่ 28 มิถุนายน 2562
             กิจกรรมครูอารียา วงษ์อินตา อำลามหรรณพาราม ไปบรรจุรับราชการที่โรงเรียนอนุบาลจันทรบุรี จ.จันทรบุรี วันที่ 26 มิถุนายน 2562
             กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด วันที่ 20 - 25 มิ.ย.25 62
             กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562
             กิจกรรมมอบเกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู ปี 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562
             พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562
             ประกวดทำพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562
             การแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีค รอบคัดเลือก Division 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2562
             อบรมการใช้โปรแกรม Student Care วันที่ 18 มิถุนายน 2562
             เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
              อบรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ปลูกจิตสำนึก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 12 มิถุนายน 2562
             อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" วันที่ 6 มิถุนายน 2562
             พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562
             ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.2 ,ม.3 ,ม.5 และ ม.6 เพื่อรับเงินพัฒนาภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 1 มิถุนายน 2562
             กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
             พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
             นักเรียนชั้น ม.1 เวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ที่วัดมณฑป วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
             เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 นักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียนวันแรก วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
             ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
             กิจกรรม 5 ส ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
             อบรมการวัดและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
             คณะครูลงนามปฏิบัติหน้าที่ราชการภาคเรียนที่ 1/2562 วันแรก พร้อมประชุมครู และส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
             รียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562
             เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562
             รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562
             ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ประจำ ปีการศึกษา 2562 ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ A วันที่ 8 เมษายน 2562
             รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 เมษายน 2562
             กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2562 วันที่ 8 เมษายน 2562
             นักเรียนที่จบ ม.6 ปีการศึกษา 2561 รับ ปพ.1 ที่ห้องวิชาการ เวลา 11.00 น. วันที่ 6 เมษายน 2562
             รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 เมษายน 2562
             คุณครูศึกษาดูงานในประเทศ วันที่ 1 -2 เมษายน 2562
             สอบคัดเลือกนักเรียน ม.3 ต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2562
             กิจกรรม" 46 ปีงานคืนสู่เหย้าชาวมหรรณพาราม" เป็นการจัดงานครั้งที่ 14 วันที่ 30 มีนาคม 2562
             กิจกรรม" วันเกียรติยศ " แจกประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2562
             โรงเรียนมหรรณพารามเป็นหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขตตลิ่งชัน วันที่ 24 มีนาคม 2562
             ับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 -27 มีนาคม 2562 (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562 -เลือกตั้ง ส.ส.)
             รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 -23 มีนาคม 2562
             ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนมหรรณพาราม ครบรอบ 46 ปี วันที่ 21 มีนาคม 2562
             กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ " Back to the History with Maths " วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562
             นักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561วันที่ 25 -28 กุมภาพันธ์ 2562
             นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 สอบข้อสอบกลาง นักเรียนระดับอื่นๆหยุดเรียน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
             กิจกรรมโครงาน 1 ห้องเรียน 1โครงงานคุณธรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
             กิจกรรมพี่อำลาน้องประจำปีการศึกษา 2561 วันท ี่15 กุมภาพันธ์ 2562
             กิจกรรมปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามประจำปีการศึกษา 2561 วันท ี่13 กุมภาพันธ์ 2562
             กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาปี 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
             กิจกรรมวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
             ประชาสัมพันธ์นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อที่โรงเรียนมหรรณพาราม เริ่ม วันที่ 28 มกราคม 2562
             กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ วันที่ 15 มกราคม 2562
             งานวิชาการ " งานมหรรณพารามสร้างอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 มกราคม 2562
             กิจกรรมวันเด็กปี 2562 วันที่ 11 มกราคม 2562