Mahannoparam School 68/5 Mu 2 Chimplee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170
 


แนะนำครูใหม่ปี2556 ปี 2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561
วีดิทํศน์โรงเรียน 2560
สารสนเทศปีการศึกษา 2556

ผลการแข่งขันอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่"เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา

ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 ได้ที่นี่
Facebookโรงเรียนมหรรณพาราม : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
ทำเนียบครูเก่าโรงเรียนมหรรณพาราม   มหรรณพารามได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ แล้ว
สรุปยอดนักเรียนทุกระดับชั้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 = 1,156 คน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
       
งานแผนงานโรงเรียนมหรรณพาราม         เว็บประเมินครูผู้สอน      วีทีอาร์เกษียณอายุราชการปี2559   รายงานประจำปี 2558   
Download คำสั่งโรงเรียนได้ที่นี่
เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็ค 77 ประเทศได้เลย ทางYoutube ทางเฟสบุ๊ค Pantip
ยอดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2561
 
 
 
 
 
             นักเรียนชั้น ม.1 เวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ที่วัดมณฑป วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
             เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 นักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียนวันแรก วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
             ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
             กิจกรรม 5 ส ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
             อบรมการวัดและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
             คณะครูลงนามปฏิบัติหน้าที่ราชการภาคเรียนที่ 1/2562 วันแรก พร้อมประชุมครู และส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
             รียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562
             เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562
             รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562
             ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ประจำ ปีการศึกษา 2562 ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ A วันที่ 8 เมษายน 2562
             รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 เมษายน 2562
             กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2562 วันที่ 8 เมษายน 2562
             นักเรียนที่จบ ม.6 ปีการศึกษา 2561 รับ ปพ.1 ที่ห้องวิชาการ เวลา 11.00 น. วันที่ 6 เมษายน 2562
             รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 เมษายน 2562
             คุณครูศึกษาดูงานในประเทศ วันที่ 1 -2 เมษายน 2562
             สอบคัดเลือกนักเรียน ม.3 ต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2562
             กิจกรรม" 46 ปีงานคืนสู่เหย้าชาวมหรรณพาราม" เป็นการจัดงานครั้งที่ 14 วันที่ 30 มีนาคม 2562
             กิจกรรม" วันเกียรติยศ " แจกประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2562
             โรงเรียนมหรรณพารามเป็นหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขตตลิ่งชัน วันที่ 24 มีนาคม 2562
             ับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 -27 มีนาคม 2562 (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562 -เลือกตั้ง ส.ส.)
             รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 -23 มีนาคม 2562
             ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนมหรรณพาราม ครบรอบ 46 ปี วันที่ 21 มีนาคม 2562
             กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ " Back to the History with Maths " วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562
             นักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561วันที่ 25 -28 กุมภาพันธ์ 2562
             นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 สอบข้อสอบกลาง นักเรียนระดับอื่นๆหยุดเรียน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
             กิจกรรมโครงาน 1 ห้องเรียน 1โครงงานคุณธรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
             กิจกรรมพี่อำลาน้องประจำปีการศึกษา 2561 วันท ี่15 กุมภาพันธ์ 2562
             กิจกรรมปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามประจำปีการศึกษา 2561 วันท ี่13 กุมภาพันธ์ 2562
             กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาปี 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
             กิจกรรมวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
             ประชาสัมพันธ์นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อที่โรงเรียนมหรรณพาราม เริ่ม วันที่ 28 มกราคม 2562
             กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ วันที่ 15 มกราคม 2562
             งานวิชาการ " งานมหรรณพารามสร้างอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 มกราคม 2562
             กิจกรรมวันเด็กปี 2562 วันที่ 11 มกราคม 2562