Mahannoparam School 68/5 Mu 2 Chimplee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170
 
 
 


แนะนำครูใหม่ปี2556 ปี 2557 ปี2558 ปี2559
วีดิทํศน์โรงเรียน 2560
สารสนเทศปีการศึกษา 2556


ผลการแข่งขันอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่"เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา

ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่
Facebookโรงเรียนมหรรณพาราม : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
ทำเนียบครูเก่าโรงเรียนมหรรณพาราม   มหรรณพารามได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ แล้ว
งานแผนงานโรงเรียนมหรรณพาราม         เว็บประเมินครูผู้สอน      วีทีอาร์เกษียณอายุราชการปี2559   รายงานประจำปี 2558   
วีดีโอรวมพลังแห่งความภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โรงเรียนมหรรณพาราม
เรียนรู้ เตรียมพร้อมเพื่อสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 ฟรี ได้ที่นี่
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็ค 77 ประเทศได้เลย ทางYoutube ทางเฟสบุ๊ค Pantip
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
                      ปฏิทินปฏิบัติงานมหรรณพาราม วันที่ 14 ก.พ. - 20 มีนาคม 2560     ปฏิทินปฏิบัติงานมหรรณพาราม วันที่ 21 มี.ค. - 15 พฤษภาคม 2560
 
             เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
             อบรมครูทั้งโรงเรียน วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
             อบรมครูทั้งโรงเรียน วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
             ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน เวลา 9.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (ครูลงนามปฏิบัติงานวันแรก ภาคเรียน1/2560)
             เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 -28 เมษายน 2560
             เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560
             รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ห้อง 2, 3, 4, และ 5 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 เมษายน 2560
             รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ทุกห้อง และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ Smart Class วันที่ 19 เมษายน 2560
             ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ม.1 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 เมษายน 2560
             จับฉลากเข้าศึกษาเป็นนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 เมษายน 2560
             ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรใหม่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D ปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 เมษายน 2560
             ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ที่สอบได้และรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2560
             สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 เมษายน 2560
             วันเกียรติยศ แจกประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 มีนาคม 2560
             เปิดซองสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน D ปีการศึกษา 2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560
             สพม.1 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560
             รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 27- 30 มีนาคม 2560
             บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าจากห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D จำนวน 10 ชุด ให้โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ อ.เชียงคาน จ.เลย วันที่ 27 มีนาคม 2560
             อบรมพัฒนาศักยภาพครูทางคอมพิวเตอร์ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2560
             อบรมผู้กำกับลูกเสือหลักสูตร ATC จ.เพชรบุรี วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2560
             ทัศนศึกษาและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรปี 2560 วันที่ 23- 24 มีนาคม 2560
             ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 21 มีนาคม 2560
             บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าจากห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D จำนวน 10 ชุด ให้โรงเรียนวัดสมุทรโคดม จ.เพชรบุรี วันที่ 17 มีนาคม 2560
             อบรมครู เรื่อง การวัดและประเมินผล วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560
             จัดตารางสอนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2560
             อบรมครูผู้ช่วยที่ภูเขางามรีสอร์ต จ.นครนายก วันที่ 13 -15 มีนาคม 2560
             ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส มผ ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2560
             บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าจากห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D จำนวน 10 ชุด ให้โรงเรียนวัดซองพลู จ.นนทบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2560
             กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา พานักเรียนเยี่ยมชมรัฐสภา วันที่ 8 มีนาคม 2560
             นักเรียน Smart Class ทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลอง วันที่ 8 มีนาคม 2560
             สอบแก้ตัว นักเรียนที่ติด 0 ร มส มผ ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 9, 10 , 13 มีนาคม 2560
             ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส มผ ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2560
             นักเรียน Smart Class ทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลอง วันที่ 8 มีนาคม 2560
             สอบคัดเลือก นักเรียน ม.4 Smart Class วันที่ 5 มีนาคม 2560
             สอบคัดเลือก นักเรียน ม.1 Smart Class วันที่ 4 มีนาคม 2560
             ประชุมประจำเดือนมีนาคม วันที่ 3 มีนาคม 2560
             ม.6 สอบ O-net วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ และ ศิลปศึกษาวันที่ 3 มีนาคม 2560
             ม.3 สอบ O-net วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ และ ศิลปศึกษา วันที่ 1 มีนาคม 2560
             ส่งวิจัยในชั้นเรียนเป็นเล่ม และ ไฟล์ ที่งานวิจัยวันที่ 1 มีนาคม 2560
             นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 สอบข้อสอบกลาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
             สอบปลายภาคที่ 2/ 2559 วันที่ 24 ก.พ. - 3 มีนาคม 2560
             นักเรียน ม.3 และ ม.6 อำลามหรรณพาราม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
             รับสมัครนักเรียน Smart Class ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 -24 กุมภาพันธ์ 2560
             กิจกรรมปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
             กิจกรรมซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์ปี 2560 วันที่ 19 -21 กุมภาพันธ์ 2560
             กิจกรรมแจกเกียรติบัตรยอดนักอ่านตามโครงการรักการอ่านของโรงเรียนประจำปี 2559 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
             กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
             สอบโอเน็ต ม.6 วันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2560
             นักเรียน ม.1 เรียนรู้บูรณาการสาระท้องถิ่นที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาคบ่าย)
             กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
             กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
             กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
             กิจกรรมแนะแนวนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อที่โรงเรียนมหรรณพารามเดือนกุมภาพันธ์
             สอบโอเน็ต ม.3 วันที่ 4- 5 กุมภาพันธ์ 2560
             งานคอมพิวเตอร์จัดอบรม Photoshop เบื้องต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง IT ให้แก่คณะครู วันที่ 24 มกราคม 2560
             กิจกรรม Chinese New Year ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ วันที่ 24 มกราคม 2560
             คณะครู นักเรียนบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) ในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกับเขตตลิ่งชัน วัดมณฑป และ ชุมชน วันที่ 20 มกราคม 2560
             คณะครู นักเรียนทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 19 มกราคม 2560
             มหรรณพารามบริจาคร่วมด้วยช่วยอุทกภัยภาคใต้ วันที่ 13 มกราคม 2560
             กิจกรรมวันเด็กปี 2560 วันที่ 13 มกราคม 2560
             กิจกรรมสัปดาห์วันครูปี 2560 วันที่ 12 มกราคม 2560       รวมคลิปกิจกรรมวันครู60
             มหรรณพ์นิทรรศวิชาการ และเปิดโลกอาชีพ ตามรอยพ่อ สานต่อ พระราชปนิธาน วันที่ 11 มกราคม 2560
             สอบ Pre-O-Net ม.3 วันที่ 5 - 6 มกราคม 2560
             กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2560 วันที่ 5 มกราคม 2560