Mahannoparam School 68/5 Mu 2 Chimplee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170
 
ผลการแข่งขันอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่"เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา

ดาวโหลดปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนมหรรณพารามภาค 2/2562
Facebookโรงเรียนมหรรณพาราม : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
ทำเนียบครูเก่าโรงเรียนมหรรณพาราม   มหรรณพารามได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ แล้ว
สรุปยอดนักเรียนทุกระดับชั้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 = 1,200 คน
งานแผนงานโรงเรียนมหรรณพาราม         เว็บประเมินครูผู้สอน      วีทีอาร์เกษียณอายุราชการปี2559   รายงานประจำปี 2558   
Download คำสั่งโรงเรียนได้ที่นี่
เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็ค 77 ประเทศได้เลย ทางYoutube ทางเฟสบุ๊ค Pantip
ยอดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2561
 
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ติด 0 ,ร,มส หรือ มผ ให้มาติดต่อขอสอบแก้ตัวที่โรงเรียนในวันที่ 11 มีนาคม 2563
นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ที่ติด 0 ,ร,มส หรือ มผ โรงเรียนจะเปิดสอบแก้ในตอนเปิดภาคเรียนหน้า ( 1/2563) ไม่ต้องมาโรงเรียน
 
 
 
 
 
             เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนทุกคนมาโรงเรียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
             ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
             อบรมครูทั้งโรงเรียน วันที่ 13 -14พฤษภาคม 2563
             ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน เวลา 9.00 น. /ครูลงนามปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรก วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
มีความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ และ Facebook โรงเรียนมหรรณพาราม
             เรียนปรับพื้นฐาน ม.4 วันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 วันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             มอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 เมษายน 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 พร้อมรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2563ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมรายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2563ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             กิจกรรมวันเกียรติยศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับวุฒิการศึกษา วันที่ 30 มีนาคม 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มีนาคม 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 มีนาคม 2563ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 27 ,30 มีนาคม 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             อบรมการใช้ Google Class ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 26 มีนาคม 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             ประกาศผลสอบภาคปฏิบัตินักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 -25 มีนาคม 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             สอบปฏิบัตินักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 24 มีนาคม 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 -22 มีนาคม 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             กิจกรรมไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียน และไหว้เจ้าที่ เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 20 มีนาคม 2563
             ตรวจ ปพ.5 ม.3 และ ม.6 และส่งวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             ส่ง ปพ.5 พิมพ์ SGS ม.3 และ ม.6 และส่งวิเคราะห์ข้อสอบ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Smart Class ม.4 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกาศเลื่อนเนื่องจากวิกฤติการณ์โควิต19
             สอบแก้ตัวครั้ง 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 เฉพาะนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ระดับอื่นสอบแก้ตัวเปิดเทอม
             นักเรียนชั้น ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563
             สอบแก้ตัวครั้ง 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 เฉพาะนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 นักเรียนระดับอื่นสอบแก้ตัวเปิดเทอม
             ประกาศผลสอบนักเรียนที่ติด 0 , ร ,มส หรือ มผ ทาง Student Care ผลผ่านครูที่ปรึกษา นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน วันที่ 10 มีนาคม 2563
             อบรมการการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนด้วย Google Site วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2563
             คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการทำหลักสูตรตามสมรรถนะของผู้เรียนโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 3- 4 มีนาคม 2563
             นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-Net ที่โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563