Mahannoparam School 68/5 Mu 2 Chimplee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170
 


แนะนำครูใหม่ปี2556 ปี 2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561
วีดิทํศน์โรงเรียน 2560
สารสนเทศปีการศึกษา 2556

ผลการแข่งขันอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่"เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา

ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 ได้ที่นี่
Facebookโรงเรียนมหรรณพาราม : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
ทำเนียบครูเก่าโรงเรียนมหรรณพาราม   มหรรณพารามได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ แล้ว
สรุปยอดการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 = 241 คน
สรุปยอดการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 = 166 คน
       
งานแผนงานโรงเรียนมหรรณพาราม         เว็บประเมินครูผู้สอน      วีทีอาร์เกษียณอายุราชการปี2559   รายงานประจำปี 2558   
Download คำสั่งโรงเรียนได้ที่นี่
ดาวโหลดรูปภาพกิจกรรมโรงเรียนจาก Google Drive
วีดีโอรวมพลังแห่งความภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โรงเรียนมหรรณพาราม
เรียนรู้ เตรียมพร้อมเพื่อสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 ฟรี ได้ที่นี่
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็ค 77 ประเทศได้เลย ทางYoutube ทางเฟสบุ๊ค Pantip
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
คลิก ดูปฏิทินกำหนดการงานวิชาการตั้งแต่ ถึง 22 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2561 โดยละเอียด
 
  
 
 
             กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 วันที่ 6 -7 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 วันที่ 6 -7 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 วันที่ 6 -7 ธันวาคม 2561
             กีฬาสีปี 2561 วันที่ 6 -7 ธันวาคม 2561
             ครูเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561
             ปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2561
             ทัศนศึกษาซาปา ประเทศเวียดนามเหนือ วันที่ 26 -30 กันยายน 2561
             สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 17 -21 กันยายน 2561
             กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ วันที่ 20 -24 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
             สอบ Pisa ระดับชั้น ม.3 เวลา 13.40 - 15.10 น. ณ หอประชุมอาคาร 5 วันที่ 16 สิงหาคม 2561
             สอบ Pisa ระดับชั้น ม.2 เวลา 13.40 - 15.10 น. ณ หอประชุมอาคาร 5 วันที่ 14 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 9 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมวันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2561
             สอบ Pisa ระดับชั้น ม.1 เวลา 13.40 - 15.10 น. ณ หอประชุมอาคาร 5 วันที่ 6 สิงหาคม 2561
             อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูทางคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Sony Vegas วันท4 - 5 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมบอร์ดแค้มป์ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
             โครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู้เป้าหมายที่เป็นศูนย์ วันที่ 2 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ วันที่ 1 -4 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 และ ในหลวงรัชกาลที่ 10ที่วัดกระจัง วันที่ 25กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 25กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาปี 2561 ณ สมรโกฏิ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาปี 2561 ณ วัดมณฑป วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
             สัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
             ประเมินครูผู้ช่วยประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
             สอบกลางภาค วันที่ 16- 20 กรกฎาคม 2561
             ค่ายเยาวชนรักการอ่าน วันที่ 13- 14 กรกฎาคม 2561
             ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2561 วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2561
             ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.1 กลุ่ม 4 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
             ครูอรนภา ศรีสุข อำลามหรรณพ์ไปช่วยราชการที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
             ตรวจ ปพ 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2561 วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 29 มิถุนายน 2561
             กิจกรรม Lab Smart ของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น วันที่ 28 มิถุนายน 2561
             กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2561
             กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีของนักเรียนทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2561
             พิธีสวนสนามของลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามเนื่องในว้นสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม วันที่ 27 มิถุนายน 2561
             กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2561
             กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2561
             กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
             กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2561
             กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ วันที่ 23 มิถุนายน 2561
             โรงเรียนรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 22 มิถุนายน 2561
             พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโครงการช้างเผือก วันที่ 21 มิถุนายน 2561
             พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561
             ประกวดทำพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561
             ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานคร นิเทศงานเรียนร่วมโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 14 มิถุนายน 2561
             กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561
             ค่ายคุณธรรม ม.2 ที่พุทธมณฑล วันที่ 6 มิถุนายน 2561
             ค่ายคุณธรรม ม.3 ที่พุทธมณฑล วันที่ 5 มิถุนายน 2561
             ค่ายคุณธรรม ม.1 ที่พุทธมณฑล วันที่ 4 มิถุนายน 2561
             ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคบ่าย 12.30-16.00 วันที่ 3 มิถุนายน 2561
             ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ภาคเช้า 08.00-12.00 วันที่ 3 มิถุนายน 2561  
             กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
             นักเรียน ม.1 ไปเวียนเทียนในเทศกาลวันวิสาขบูชาปี 2561 ที่วัดมณฑป วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
             กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรโรงเรียนมหรรณพารามประจำ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561   
             กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีโรงเรียนมหรรณพารามประจำ ปีการศึกษา 2561เริ่มวันที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  
             กิจกรรมเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามประจำ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561   
             พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561   
             นักเรียนมาโรงเรียนวันแรก เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561