Mahannoparam School 68/5 Mu 2 Chimplee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170
 


แนะนำครูใหม่ปี2556 ปี 2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561
วีดิทํศน์โรงเรียน 2560
สารสนเทศปีการศึกษา 2556

ผลการแข่งขันอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่"เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา

ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 ได้ที่นี่
Facebookโรงเรียนมหรรณพาราม : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
ทำเนียบครูเก่าโรงเรียนมหรรณพาราม   มหรรณพารามได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ แล้ว
สรุปยอดนักเรียนทุกระดับชั้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 = 1,200 คน
       
งานแผนงานโรงเรียนมหรรณพาราม         เว็บประเมินครูผู้สอน      วีทีอาร์เกษียณอายุราชการปี2559   รายงานประจำปี 2558   
Download คำสั่งโรงเรียนได้ที่นี่
เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็ค 77 ประเทศได้เลย ทางYoutube ทางเฟสบุ๊ค Pantip
ยอดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2561
 
 
 
 
 
             ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 27กันยายน - 1 ตุลาคม 2562
             สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 16- 20 กันยายน 2562
             กิจกรรมวันอาเซียน วันที่ 22 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
             สัปดาห์ประกวดมารยาทไทย วันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2562
             พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศ วันที่ 5 - 16 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา วันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนตามโครงการ "UNSEEN SESAQ1 สพม.1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด " วันที่ 7 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Illustrator เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล สพม.1 กลุ่ม 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี วันที่ 1 สิงหาคม 2562
             พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 1 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมสีสันประชาธิปไตย วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมวันภาษาไทยปี 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
             ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์ปี 2562 สรุป ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ปี 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมพรรษาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2562
             สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22- 25 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ปี 2562 วันที่ 4 -19 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริหารงบประมาณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ม.ปลาย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมถวายเทียนพรรษาปี 2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ.วัดมณฑป    ณ.วัดสมรโกฎิ
             กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สังกัด สพม.1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ม.ต้น วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ปี 2562 วันที่ 4 -20 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมใส่บาตรประจำทุกวันพฤหัสบดี ปีการศึกษา 2562 เริ่มวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
             พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรปี 2562 วันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2562
             กิจกรรมจัดทำแผน งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1 -3 กรกฎาคม 2562
             ค่ายภาษาต่างประเทศ 2562 วันที่ 29 มิถุนายน 2562
             ประเมินครูผู้ช่วย วันที่ 28 มิถุนายน 2562
             กิจกรรมครูอารียา วงษ์อินตา อำลามหรรณพาราม ไปบรรจุรับราชการที่โรงเรียนอนุบาลจันทรบุรี จ.จันทรบุรี วันที่ 26 มิถุนายน 2562
             กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด วันที่ 20 - 25 มิ.ย.25 62
             กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562
             กิจกรรมมอบเกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู ปี 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562
             พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562
             ประกวดทำพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562
             การแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีค รอบคัดเลือก Division 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2562
             อบรมการใช้โปรแกรม Student Care วันที่ 18 มิถุนายน 2562
             เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
              อบรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ปลูกจิตสำนึก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 12 มิถุนายน 2562
             อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" วันที่ 6 มิถุนายน 2562
             พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562
             ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.2 ,ม.3 ,ม.5 และ ม.6 เพื่อรับเงินพัฒนาภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 1 มิถุนายน 2562