แผนการรับสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดรับจำนวน

1
ห้อง
1
คน

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
40 คน

วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
40 คน

ภาษาและเทคโนโลยี
20 คน

ภาษาและธุรกิจ
20 คน

วิทยาศาสตร์การกีฬา
40 คน

ศิลปะ ดนตรีและการแสดง
40 คน

นิติศาสตร์ การเมือง และการปกครอง
40 คน

รับสมัคร

(รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ)

24-28 เมษายน 2564

เวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบคัดเลือก

8 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 น.

ประกาศผล และรายงานตัว

(หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)

11 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 น.

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

(หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)

12 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดรับจำนวน

1
ห้อง
1
คน

วิทยาศาสตร์การแพทย์
20 คน

วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
20 คน

วิทยาศาสตร์การกีฬา
40 คน

ภาษาและเทคโนโลยี
20 คน

ภาษาและการท่องเที่ยว
20 คน

ศิลปะ ดนตรีและการแสดง
20 คน

นิติศาสตร์ การเมือง และการปกครอง
20 คน

รับสมัคร

(รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ)

24-28 เมษายน 2564

เวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบคัดเลือก

9 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 น.

ประกาศผล และรายงานตัว

(หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)

12 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 น.

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

(หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)

13 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 น.

ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับนักเรียนเรียนดี

ทุนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ทุนสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์


สิทธิพิเศษ


โครงการ 1 ห้องเรียน
1 ทุนเรียนดี

กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกแผนการเรียนรู้

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ม.1 และ ม.4 Smart Class (เพิ่มเติม)
วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564

รับสมัครนักเรียนห้องปกติ

ม.1 และ ม.4
วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4คลิก
ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนมหรรณพาราม

ที่อยู่

68/5 หมู่ 2 ถนนฉิมพลี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์

02-448-6617

อีเมล

[email protected]

Shopping Cart (0 items)
X