ศักยภาพลูกมหรรณพ์เป็นหนึ่ง ไม่เป็นสองรองใคร
บรรยากาศกีฬาสี ปี 2558
   
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ภาคเช้า วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ภาคบ่าย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ภาคเช้า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ภาคบ่าย