วีดีทัศน์ต้อนรับ ผู้อำนวยการอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
โรงเรียนมหรรรณพาราม  68/5  หมู่ 2  ถ.ฉิมพลี  แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170
Website : www.mh.ac.th  Tel. 02-4486258 , 02-4486617  Fax 02-4486482  E-mail : paramschool@hotmail.com