วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนปี 2010 วีดีทัศน์แนะนำผู้อำนวยการอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ มุทิตาคารวะปี 2552
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียนมหรรณพารามปี 2012 พิธีไหว้ครูประจำปี 2554 มุทิตาคารวะปี 2553
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนมหรรณพารามปี 2013 พิธีถวายเทียนพรรษาปี 2554 มุทิตาคารวะปี 2554
วิดิทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงมหรรณพาราม บันทึกความทรงจำด้วยรัก ผอ.อดิศักดิ์, อ.สุภาณี , อ.จิระวัฒน์     ลิงค์Youtube มุทิตาคารวะปี 2555            ลิงค์YouTube
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนมหรรณพารามปี 2014   มุทิตาคารวะปี 2556
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนมหรรณพารามปี 2015 ชุด1   มุทิตาคารวะปี 2557
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนมหรรณพารามปี 2015 ชุด 2   มุทิตาคารวะปี 2558
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนมหรรณพารามปี 2016   มุทิตาคารวะปี 2559
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนมหรรณพารามปี 2017    
โรงเรียนมหรรรณพาราม  68/5  หมู่ 2  ถ.ฉิมพลี  แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170
Website : www.mh.ac.th  Tel. 02-4486258 , 02-4486617  Fax 02-4486482  E-mail : paramschool@hotmail.com