วันที่ 29 ธันวาคม 2563   
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563   
นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันแรก
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563   
ประชุมผู้ปกครองประจำ ภาคเรียนที่ 2/2563
วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563   
ครูอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563   
ครูลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ภาคเรียนที่ 2/2563
วันที่ 14 - 24 พฤศจิกายน 2563   
ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563   
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3  ปี 2563 One Day Camp ที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563   
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2  ปี 2563 One Day Camp ที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563   
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1  ปี 2563 One Day Camp ที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563   
ประกาศผลสนักเรียนที่ติด 0,ร,มส และ มผ พร้อมลงทะเบียนสอบแก้ตัว
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563   
กิจกรรมกีฬาจตุรเทพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563   
ครูกรอกคะแนนในระบบ SGS วันสุดท้าย
วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563   
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ของนักเรียนทุกระดับชั้น
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563   
กิจกรรมค่ายพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ชมภาพบรรยากาศ
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563   
กิจกรรม " ค่ายกล้าศิลปิน ศิลป์บันดาลใจ " ชมภาพบรรยากาศ
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563   
กิจกรรม Young Engineer Camp ของแผนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563   
กิจกรรมเปิดโลกความรู้สู่วิศวกรรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ของสาระเทคโนโลยี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ตุลาคม 2563   
กิจกรรม “มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 ตุลาคม 2563   
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 กันยายน 2563   
กิจกรรมเ Math Day ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 กันยายน 2563   
กิจกรรมเทิด ศรัทธา กสิณานุสรณ์ แด่ผู้เกษียณอายุราชการปี 2563 และอำลามหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 กันยายน 2563   
กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคนคุณธรรม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 กันยายน 2563   
กิจกรรมเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการปี 2563 - ครูมานะ ผิวผ่อง , ครูสุนทรี บุญจันทร์ และครูพรนภา  รัชนิพนธ์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 กันยายน 2563   
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Smart Class ระดับชั้น ม.4-ม.6 ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 กันยายน 2563   
มอบรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานออนไลน์ประจำปี 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 กันยายน 2563   
กิจกรรมประชุมผู้เครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 กันยายน 2563   
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง "วันรักลูก" ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเช้า ม.ต้น และ ภาคบ่าย ม.ปลาย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 กันยายน 2563   
กิจกรรม-กิจการลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามปี 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 กันยายน 2563   
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ประจำภาคเรียนที่1/2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 กันยายน 2563   
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Smart Class ระดับชั้น ม.1-ม.3 ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563   
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 18 สิงหาคม 2563   
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563   
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา /2563 ชมภาพบรรยากาศ
เริ่มพฤหัสบดีวันที่ 13 สิงหาคม 2563   
เปิดการเรียนการสอนเต็มรูป 100 % ให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเริ่มวันที่ 13 สิงหาคม 2563 น
ี้
วันที่ 12 สิงหาคม 2563   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563   
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 สิงหาคม 2563   
ประชุมจัดทำโครงการและกิจกรรมปีงบประมาณ2564 ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563   
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ที่สนามชมพู-ฟ้า ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 สิงหาคม 2563   
กิจกรรมประกวดทำพานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 สิงหาคม 2563   
กิจกรรมโครงการ "เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ" สน.ตลิ่งชัน ที่มหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 สิงหาคม 2563   
ประชุมจัดทำโครงการและกิจกรรมปีงบประมาณ2564 ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 -7 สิงหาคม 2563   
กิจกรรมประกวดมารยาทไทยปี 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563   
กิจกรรมอบรม "การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21" ประจำปีการศึกษา 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563   
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2563   
เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563   
กิจกรรมประเมิน วฐ.2 ที่ห้องสมุด หลังเลิกเรียน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563   
กิจกรรมวัยรุ่นมีของ ที่สนามชมพู-ฟ้า พักกลางวัน
วันที่ 13 - 24 กรกฎาคม 2563   
สอบแก้ตัวของนักเรียนชั้น ม.2 ,ม.3 ,ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563   
ชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาค1/2563 ระดับชั้น ม.2 ,ม.3 ,ม.5 และ ม.6 ชมภาพบรรยากาศ
เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2563   
มาตรการการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 คลิกดูรายละเอียด
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563   
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 17 มิถุนายน   2563   
เตรียมความพร้อมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันโควิด-19 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 มิถุนายน   2563   
มอบตัวนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 มิถุนายน   2563   
มอบตัวนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 มิถุนายน   2563   
รายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( เดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 มิถุนายน   2563   
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน      
นักเรียนมหรรณพาราม ม.2 , ม.3 ,ม.5 และ ม.6 เรียนออนไลน์ตามตาราง
วันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 2563      
อบรมพัฒนาครู Online ในการใช้ G-Suite for Educaton โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนวัดนายโรง
วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563      
สมัครเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์
วันที่ 30 เมษายน 2563     
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D ใหม่ เพื่อเตรียมต้อนรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วิกฤติการณ์โควิต-19 ระบาด เริ่มประมาณ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
กิจกรรม WORK FROM HOME
วันที่ 20 มีนาคม 2563     
กิจกรรมไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียน และไหว้เจ้าที่ เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนมหรรณพาราปี 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 -18 มีนาคม 2563       
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 เฉพาะนักเรียน ม.3 และ ม.6 (ระดับอื่นๆสอบแก้ตัวเปิดเทอมใหม่)
วันที่ 14 -15 มีนาคม 2563       
นักเรียนชั้น ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ
วันที่ 11 -13 มีนาคม 2563       
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 เฉพาะนักเรียน ม.3 และ ม.6 (ระดับอื่นๆสอบแก้ตัวเปิดเทอมใหม่)
วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2563       
อบรมการการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน ด้วย Google Site ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3-4 มีนาคม 2563       
คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการทำหลักสูตรตามสมรรถนะของผู้เรียนโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์  - 1 มีนาคม 2563    
นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-Net ที่โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2563      
นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2563       
นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-Net ที่โรงเรียนมหรรณพาราม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563       
กิจกรรมผ้าป่าการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563       
ประชุมปรับปรุง และวิพากษ์หลักสูตร โดยการเสนอแนะจากวิทยากรภายนอก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563       
กิจกรรมพี่อำลาน้อง ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563       
นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563       
นักเรียนระดับชั้น ม.4 ร่วมกิจกรรม Hormone โตแล้ว 13+ ที่หอประชุมอาคาร 5 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563       
มอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล ลูกมหรรณพ์สร้างชื่อ การแข่งขันหมากล้อม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563       
พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนมหรรณพาราม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563       
อบรม 904 กรอมน. ที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563       
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดมณฑป ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563       
พิธีประดับอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563       
กิจกรรมนำเสนอกิจกรรมชุมนุมพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2562 และ นำเสนองานโครงานคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563       
นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-net   ที่โรงเรียนมหรรณพาราม
วันที่ 28 - 30 มกราคม 2563       
นำเสนอโครงงานคุณธรรมทุกระดับชั้น "1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม" ประจำปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 มกราคม 2563       
กิจกรรมใส่บาตรวันพฤหัสบดีประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22- 15 กุมภาพันธ์ 2563       
กิจกรรมแนะแนวนักเรียนประถมศึกษาศึกษาต่อที่โรงเรียนมหรรณพารามประจำการศึกษา 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 มกราคม 2563       
กิจกรรมวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 มกราคม 2563       
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจัดโดยหอสมุดเมือง กทม.ที่ห้องสมุดโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 มกราคม 2563       
รวมภาพนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 - 24 มกราคม 2563       
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ของนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 มกราคม 2563       
กิจกรรมวันมหรรณพ์นิทรรศวิชาการปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 มกราคม 2563       
กิจกรรมวันครูประจำปี 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 มกราคม 2563       
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 มกราคม 2563       
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 มกราคม 2563       
กิจกรรมกีฬาครู และกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในโรงเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 มกราคม 2563       
กิจกรรมทำบุญตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 -27 ธันวาคม 2562       
กิจกรรมสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาทำ MOU กับโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 ธันวาคม 2562       
กิจกรรมพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ "กิจกรรมส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21" ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 ธันวาคม 2562       
กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการวิจิตร สมบัติวงศ์ และเลี้ยงส่งผู้อำนวยการวุฒิชัย วรชิน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562       
ผู้อำนวยการวิจิตร สมบัติวงศ์ เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2562       
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 ธันวาคม 2562       
ผู้อำนวยการวุฒิชัย วรชิน อำลามหรรณพาราม ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562       
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.ปลาย ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล และตลาดน้ำอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 -13 ธันวาคม 2562       
กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้น ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2562  ที่ค่ายกุลรดา จ.ลพบุรี   ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562       
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3 ที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562       
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2 ที่สวนสัตว์ซาฟารีปาร์ค     ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562       
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 ที่พิพิธภัณฑ์ทหาร อาคาร 100 ปี จ.นครนายก     ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 -13 ธันวาคม 2562       
กิจกรรมค่ายพักแรกลูกเสือประจำปีการศึกษา 2562     ระดับชั้น ม.1 ค่ายบ้านกลางเขาแคมป์ จ.นครนายก      ระดับชั้น ม.2 ค่ายซาฟารีปาร์ค จ.กาญจนบุรี     ระดับชั้น ม.3 ค่ายทุ่งเก้าทัพ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 3 -4 ธันวาคม 2562       
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562         ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมวันที่ 3      ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมวันที่ 4
วันที่ 11 -29 พฤศจิกายน 2562       
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือกก่อนวันเปิดกีฬาสีประจำปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562       
นักเรียนระดับชั้น ม.6 ร่วมงาน Open House ที่ ม.เกษตรศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562       
สอบธรรมศึกษาปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562       
กิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562       
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2562       
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ประเมินโรงเรียนมหรรณพาราม
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562       
พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2562       
เลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2562       
กิจกรรมประกวดทำกระทงประจำปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562       
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 ตุลาคม 2562       
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562       
ครูเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นวันแรก
วันที่ 14 ตุลาคม 2562       
ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 11 ตุลาคม 2562       
ส่ง ปพ.5(เล่มชมพู) และพิมพ์ ปพ.5 จาก SGS
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2562       
ประกาศผล 0 ร มส และ มผ ภาคเรียนที่1/2562 และสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2562
วันที่ 3-7 ตุลาคม 2562       
ประกาศผล 0 ร มส และ มผ ภาคเรียนที่1/2562 และสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2562
วันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562       
ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 23 กันยายน 2562       
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 -22 กันยายน 2562       
โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 กันยายน 2562       
อบรมครู เรื่อง จัดทำระบบแผนงานผ่านโปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 กันยายน 2562       
กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ผู้เกษียณอายุราชการปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 กันยายน 2562       
อบรมหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน เรื่อง จัดทำระบบแผนงานผ่านโปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ที่ห้องคอมพิวเตอร์ A ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 -20 กันยายน 2562       
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 20 กันยายน 2562       
อบรมครู เรื่อง การใช้โปรแกรมแผนงาน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 กันยายน 2562       
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 กันยายน 2562       
กิจกรรมสอบวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 กันยายน 2562       
กิจกรรมปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนมหรรณพาราม ภาคเรียนที่ 1/2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 กันยายน 2562       
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.2 " กฎ 1 วา พาโรงเรียนสะอาด" ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 กันยายน 2562       
ครูนาฏณฎา ชมภูนุช และ ครูสายัณห์ โพธิ์ไพจิตร ผู้เกษียณอายุราชการปี 2562 อำลานักเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 กันยายน 2562      
กิจกรรมแสดงความยินดีกับครูมยุรา สิงสุข ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู และอำลานักเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 กันยายน 2562      
กิจกรรมต้อนรับครูภาษาจีนคนใหม่ ครูปฏาลี พรมอ่อน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 กันยายน 2562 ภาคบ่ายคาบเรียนที่ 6-8       
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ "เรียนรู้เท่าทันสื่อ" แก่นักเรียนระดับชั้น ม.2 ที่หอประชุมอาคาร 5 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 สิงหาคม 2562       
กิจกรรมวัน Math Day ประจำปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 สิงหาคม 2562       
กิจกรรมวันอาเซียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 สิงหาคม 2562       
ครูมะณีพร โชติไสว อำลามหรรณพารามไปบรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562       
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13- 16 สิงหาคม 2562       
สัปดาห์ประกวดมารยาทไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562       
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562       
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 - 16 สิงหาคม 2562       
กิจกรรมแข่งขันทักษาะทางภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2562       
กิจกรรมแข่งขันทักษาะทางวิทยาศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562       
กิจกรรมแข่งขันทักษาะทางสังคมศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 สิงหาคม 2562       
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนตามโครงการ "UNSEEN SESAQ1 สพม.1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด " ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562       
กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปี 2562      ระดับชั้น ม.1     ระดับชั้น ม.2     ระดับชั้น ม.3
วันที่ 3 สิงหาคม 2562       
กิจกรรมอบรมโปรแกรม Iiiustrator เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์นักเรียนและครู ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562       
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล สพม.1 กลุ่ม 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 สิงหาคม 2562       
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562       
กิจกรสีสันประชาธิปไตย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชมภาพบรรยากาศ
สรุป ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562       
ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์ปี 2562 คลิกชมผลงาน
วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562       
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ภายในประจำปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมวันภาษาไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 -30 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมพรรษาสามาเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมวันภาษาไทยปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562       
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 - 19 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริหารงบประมาณ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ม.ปลาย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาปี 2562     ชมบรรยากาศ ณ  วัดมณฑป         ชมภาพบรรยากาศ  ณ.วัดสมรโกฎ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สังกัด สพม.1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ม.ต้น ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 -20 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
เริ่มวันที่ 4 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมใส่บาตรประจำทุกวันพฤหัสบดี ปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562       
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมตรวจภาพประจำปีนักเรียนและบุคลากรปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 -3 กรกฎาคม 2562       
กิจกรรมจัดทำแผน งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 มิถุนายน 2562       
ค่ายภาษาต่างประเทศ 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน 2562       
ประเมินครูผู้ช่วย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน 2562       
กิจกรรมครูอารียา วงษ์อินตา อำลามหรรณพาราม ไปบรรจุรับราชารครูที่โรงเรียนอนุบาลจันทรบุรี จ.จันทรบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน 2562       
กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2562       
กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน 2562       
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการประกวดทำพานไหว้ครูปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 มิถุนายน 2562       
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 มิถุนายน 2562       
กิจกรรมประกวดทำพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 มิถุนายน 2562       
การแข่งขั้นหมากล้อมมัธยมลีค รอบคัดเลือก Division 2 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 มิถุนายน 2562       
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 มิถุนายน 2562       
อบรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ปลูกจิตสำนึก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ คุณธรรมจริยธรรม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 มิถุนายน 2562       
อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 มิถุนายน 2562       
พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน 2562       
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.2 ,ม.3 ,ม.5 และ ม.6 เพื่อรับเงินพัฒนาภาคเรียนที่ 1/2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562       
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562       
พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามประจำปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562       
นักเรียนชั้น ม.1 เวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ที่วัดมณฑป ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562       
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 นักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียนวันแรก
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562       
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562       
กิจกรรม 5 ส ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562       
อบรมครูทั้งโรงเรียนเรื่องการวัดและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562       
คณะครูลงนามปฏิบัติหน้าที่ราชการภาคเรียนที่ 1/2562 วันแรก พร้อมประชุมครู และส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 29 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562     
เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562       
เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 เมษายน 2562       
รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 เมษายน 2562       
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ประจำ ปีการศึกษา 2562 ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ A ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 เมษายน 2562       
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 เมษายน 2562       
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 เมษายน 2562       
นักเรียนที่จบ ม.6 ปีการศึกษา 2561 รับ ปพ.1 ที่ห้องวิชาการ เวลา 11.00 น.
วันที่ 6 เมษายน 2562       
รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 -2 เมษายน 2562       
คุณครูศึกษาดูงานในประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31มีนาคม 2562       
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.3 ต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 30 มีนาคม 2562       
กิจกรรม "46 ปี งานคืนสู่เหย้าชาวมหรรณพาราม" เป็นการจัดงานครั้งที่ 14 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 มีนาคม 2562       
กิจกรรม" วันเกียรติยศ " แจกประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 มีนาคม 2562       
โรงเรียนมหรรณพารามเป็นหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขตตลิ่งชัน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 -27 มีนาคม 2562 (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562 -เลือกตั้ง ส.ส.)       
รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562       
รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 มีนาคม 2562       
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนมหรรณพาราม ครบรอบ 46 ปี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562       
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ " Back to the History with Maths "ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562       
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1- ม.5
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562       
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 สอบข้อสอบกลาง นักเรียนระดับอื่นๆหยุดเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562       
กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1โครงานคุณธรรม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562       
กิจกรรมพี่อำลาน้องประจำปีการศึกษา 2561ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562       
กิจกรรมปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามประจำปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562       
กิจกรรมผ้าป่าการศึกษาประจำปิการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562       
กิจกรรมวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
เริ่มวันที่ 28 มกราคม 2562       
ประชาสัมพันธ์นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 มกราคม 2562       
กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 มกราคม 2562       
งานมหรรณพ์วิชาการ " งานมหรรณพารามสร้างอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 มกราคม 2562       
กิจกรรมวันเด็กปี 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 มกราคม 2562       
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2562 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2562       
ปิดช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 24 -2 8 ธันวาคม 2561       
อบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 27 ธันวาคม 2561       
กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ครูปี 2562
วันที่ 21 ธันวาคม 2561       
กิจกรรมเทศกาลภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 ธันวาคม 2561       
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 ธันวาคม 2561       
ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย ที่ดรีมเวิลด์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561       
กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้น ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 ธันวาคม 2561       
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 ที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 -14 ธันวาคม 2561       
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ณ ค่ายพงษ์รัตน์ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 ธันวาคม 2561       
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 ที่อุทยานประวัติศาสตร์ วังสิงห์ จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 -14 ธันวาคม 2561       
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ณ ค่ายสิทธิศึกษา อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 ธันวาคม 2561       
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 ที่วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 -14 ธันวาคม 2561       
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ณ ค่ายไผ่สีทองรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6- 7 ธันวาคม 2561       
กีฬาสีปี 2561 ภาพบรรยากาศวันที่ 6      ภาพบรรยากาศวันที่ 7
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561       
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 ธันวาคม 2561       
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การโอนข้อมูลจากโปรแกรม Bookmark สู่โปรแกรม SGS และบันทึกผลการเรียนในโปรแกรม SGS ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561       
กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ปี 2561 วันที่ 1 ธันวาคม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561       
กิจกรรมตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2/2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561       
พิธีเปิดป้ายชรมครูอาวุโสโรงเรียนมหรรณพาราม ที่ห้องสมุดโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561       
กิจกรรมสอบธรรมะสนามหลวง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561       
กิจกรรม การประกวดกระทง วันลอยกระทง ประจำปี 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561       
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในก่อนวันเปิดกีฬาสี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561       
แนะนำครูใหม่ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561       
กิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561       
สอบ PISA ระดับชั้น ม.3 ปี 2561
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561       
สอบ PISA ระดับชั้น ม.2 ปี 2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561       
สอบ PISA ระดับชั้น ม.1 ปี 2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561       
ครูคมกริช น่วมนาม เดินทาง ไปปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561       
ครูคมกริช น่วมนาม อำลามหรรณพาราม เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561       
ประชุมผู้ปกครอง ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561       
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561       
คณะครูและนักเรียน ร.ร.Jurong West Secondary school สิงค์โปร์ มาทัศนศึกษาที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 29 ตุลาคม 2561       
เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 26 ตุลาคม 2561       
ส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2561 และบันทึกหลังแผนภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 25 ตุลาคม 2561       
อบรมครู หลักสูตรสถานศึกษา และ วิจัย ก่อนเปิดภาคเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 ตุลาคม 2561       
ครูลงนามปฏิบัติหน้าที่ราชการภาคเรียนที่ 2/2561เป็นวันแรก และประชุมครู
วันที่ 11 ตุลาคม 2561       
ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 10 ตุลาคม 2561       
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 และ 8 ตุลาคม 2561       
ประกาศผล 0 , ร ,มส และ มผ ภาคเรียนที่1/2561 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวพร้อมสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2561
วันที่ 2-4 ตุลาคม 2561       
ประกาศผล 0 , ร ,มส และ มผ ภาคเรียนที่1/2561 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวพร้อมสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2561
วันที่ 4 ตุลาคม 2561       
อบรมครู การบันทึกประวัติการปฏิบัติงานใน Logbook Teacher / โครงงานคุณธรรม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 กันยายน 2561       
งาานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการปี 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 -21 กันยายน 2561       
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 14 กันยายน 2561       
กิจกรรมผู้เกษียณอายุราชการปี 2561 อำลามหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 กันยายน 2561       
พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (Math Day) ปี 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561       
พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา ปี 2561ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21สิงหาคม 2561       
ค่ายรักการอ่านปี 2561ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 -24 สิงหาคม 2561       
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 สิงหาคม 2561       
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 สิงหาคม 2561       
สอบ Pisa ระดับชั้น ม.3 เวลา 13.40 - 15.10 น. ณ หอประชุมอาคาร 5
วันที่ 14 สิงหาคม 2561       
สอบ Pisa ระดับชั้น ม.2 เวลา 13.40 - 15.10 น. ณ หอประชุมอาคาร 5
วันที่ 10 สิงหาคม 2561       
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบราราชินนาถ ในรัชกาลที่ 9 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม 2561       
กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบราราชินนาถ ในรัชกาลที่ 9 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561       
กิจกรรมวันอาเซียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 สิงหาคม 2561       
สอบ Pisa ระดับชั้น ม.1 เวลา 13.40 - 15.10 น. ณ หอประชุมอาคาร 5
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561       
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูทางคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Sony Vegas ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 สิงหาคม 2561       
กิจกรรมบอร์ดแค้มป์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 สิงหาคม 2561       
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 สิงหาคม 2561       
โครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู้เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 -4 สิงหาคม 2561       
กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561       
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561       
กิจกรรมบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 และ ในหลวงรัชกาลที่ 10ที่วัดกระจัง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561       
กิจกรรมถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561       
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาปี 2561 ณ สมรโกฏิ มภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561       
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาปี 2561 ณ วัดมณฑป ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561       
สัปดาห์ห้องสมุด ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561       
กิจกรรมวันภาษาไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561       
ประเมินครูผู้ช่วยประจำปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 -20 กรกฎาคม 2561       
สอบกลางภาค ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561       
ค่ายเยาวชนรักการอ่าน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2561       
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561       
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.1 กลุ่ม 4 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมหรรณพาราม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561       
ครูอรนภา ศรีสุข อำลามหรรณพ์ไปช่วยราชการที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561       
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561       
กิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน 2561       
กิจกรรม Lab Smart ของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน 2561       
กิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.3 ปี 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน 2561       
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีของนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561       
พิธีสวนสนามของลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามเนื่องในว้นสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม
ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน 2561      
กิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.2 ปี 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561       
กิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.1 ปี 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561       
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน 2561       
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน 2561       
กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561       
โรงเรียนรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน 2561       
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโครงการช้างเผือก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน 2561       
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 มิถุนายน 2561       
ประกวดทำไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 มิถุนายน 2561       
ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานคร นิเทศงานเรียนร่วมโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 มิถุนายน 2561       
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 มิถุนายน 2561       
ค่ายคุณธรรม ม.2 ที่พุทธมณฑล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 มิถุนายน 2561       
ค่ายคุณธรรม ม.3 ที่พุทธมณฑล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 มิถุนายน 2561       
ค่ายคุณธรรม ม.1 ที่พุทธมณฑล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 มิถุนายน 2561       
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคบ่าย 12.30-16.00 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 มิถุนายน 2561       
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ภาคเช้า 08.00-12.00 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561       
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561       
นักเรียน ม.1 ไปเวียนเทียนในเทศกาลวันวิสาขบูชาปี 2561 ที่วัดมณฑป ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561       
กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรโรงเรียนมหรรณพารามประจำ ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
เริ่มต้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2561       
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)ประจำปีการศึกษา2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561       
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามประจำ ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561       
พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561       
นักเรียนมาโรงเรียนวันแรก เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561       
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561       
อบรมพัฒนาศักยภาพครูคอมพิวเตอร์และครูวิทยาศาสตร์ การใช้โปรแกรม Scratch ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561       
อบรมครูวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561       
อบรมพัฒนาศักยภาพครูคอมพิวเตอร์และครูวิทยาศาสตร์ การใช้โปรแกรม Python ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561    
ครูลงนามปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรก ภาคเรียนที่ 1 /2561 และ ประชุมครู ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561    
เรียนปรับพื้นฐานระดับชั้น ม.4
วันที่ 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561    
เรียนปรับพื้นฐานระดับชั้น ม.1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 เมษายน 2561
รับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 เมษายน 2561
กิจกรรมสงกรานต์ บ้านเรา ถิ่นเก่า ชมพู-ฟ้า ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 เมษายน 2561
ครับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 เมษายน 2561
รับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1และ ม.4 ห้อง Smart Class ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 เมษายน 2561
จับฉลากนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561พร้อมรายงานตัว ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 เมษายน 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2561
คณะครูไปทัศนศึกษาดูงาน
วันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
อบรมพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์กับ บ.บางกอกซอร์ฟแวร์ ที่ ชะอำ จ.เพชรบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษา O-net ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 มีนาคม 2561
วันเกียรติยศ แจกประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มีนาคม 2561
โรงเรียนบริการสถานทเพื่อประชุมตำรวจ สน.ตลิ่งชัน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 มีนาคม 25611
สอบชิงทุนการศึกษาและทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 -28 มีนาคม 2561
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 มีนาคม 2561
งานคืนสู่เหย้ามหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 มีนาคม 2561
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนมหรรณพาราม ครบรอบ 45 ปี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 มีนาคม 2561
โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัยศึกษาดงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 -21 มีนาคม 2561
สอบแก้ตัวนักเรียนติด 0 ร มส และ มผ ครั้งที่ 2
วันที่ 16 มีนาคม 2561
อบรม Google site เพื่อพัฒนาศักยภาพครูปี 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 -15 มีนาคม 2561
สอบแก้ตัวนักเรียนติด 0 ร มส และ มผ ครั้งที่ 1
วันที่ 9 มีนาคม 2561
ประชุมนำเสนอโครงการ PLC ของโรงเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 -10 มีนาคม 2561
ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เดินสายไฟเบอร์ใหม่ โดยเจ้าหน้าที่จาก บ.บางกอกซอร์ฟแวร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 มีนาคม 2561
ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติวสอบโอเน็ต ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 สอบข้อสอบกลาง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เปิดตัวผู้เข้าประกวดขวัญใจ ม.ณ. ปี 2560 ชมรูปผู้เข้าประกวด
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ กสท.มาปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้เร็วขึ้น ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมรุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อนพ้องลาจากปีการศึกษา 2560 เวลา 14.00 - 17.00 น. ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมแสดงกิจกรรมชุมนุมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมแสดงผลงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมผ้าป่าการศึกษาปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมประกวดโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ม.3 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมประกวดโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ม.2 ชมภาพบรรยากาศ
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 มกราคม 2561
ครูอังสนา เกิดบุญส่ง มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Printer พร้อมโต๊ะ จำนวน 11 ชุด ให้โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 - 25 มกราคม 2561
ติวสอบ O-Net ระดับชั้น ม.3 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 มกราคม 2561
กิจกรรมงานเปิดโลกอาชีพ ปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 มกราคม 2561
กิจกรรมงานมหรรณพ์นิทรรศวิชาการก้าวทัน 4.0 ปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 มกราคม 2561
กิจกรรมวันครู ปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 มกราคม 2561
กิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 มกราคม 2561
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นวัตกรรม AR ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 มกราคม 2561(เย็น - กลางคืน)
กิจกรรมแข่งขันกีฬา และ สังสรรค์รปีใหม่ 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 มกราคม 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2561 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 มกราคม 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2561
วันที่ 25 -29 ธันวาคม 2560 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 27 ธันวาคม 2560
ครูชลธิชา บรรดาล อำลามหรรณพ์ เพื่อไปบรรจุรับราชการครูที่โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ กทม. ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
ครูศิริรัตน์ รักญาติ อำลามหรรณพ์ เพื่อไปบรรจุรับราชการครูที่โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กทม. ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
มอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 ของกลุ่มสาระฯภาษาไทย คณิตศาสตร์ หน้าเสาธง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวัน Christmas ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
มอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 ของกลุ่มสาระฯศิลปะ สังคม พลศึกษา วิทยาศาสตร์ หน้าเสาธง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถะกรรม ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ หน้าเสาธง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถะกรรม ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระฯการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน้าเสาธง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 ธันวาคม 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถะกรรม ครั้งที่ 67 นักเรียนพิเศษเรียน หน้าเสาธง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ค่าย Smart ปฏิบัติการLab วิทยาศาสตร์ที่ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชมภาพบรรยากาศ
ภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ทัศนศึกษา ม.ปลาย ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบ จ.ชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560
ค่ายคุณธรรม ม.ปลาย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ทัศนศึกษา ม.3 สวนพันธุ์ไม้พระราชทาน จ.นครราชสีมา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 -8 ธันวาคม 2560
ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3 ณ ค่ายปากช่องแคมป์ จ.นครราชสีมา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ทัศนศึกษา ม.2 ที่ประสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 -8 ธันวาคม 2560
ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 ณ ค่ายสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ทัศนศึกษา ม.1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 -8 ธันวาคม 2560
ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1 จ.นครนายก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และถวายราชสักการะแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
สามเณรลูกมหรรณพ์บิณฑบาตรที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
กีฬาสี ปีการศึกษา 2560     ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560
บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ วัดกระจัง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
สอบ Pisa ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สอบ Pisa ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธรีราชเจ้า ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สอบ Pisa ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 -28 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในก่อนวันเปิดกีฬาสีปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
อบรมโปรแกรมตรวจข้อสอบของ Grader ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพาราม ภาคที่ 2/2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3 และ ม.6 (ภาคเช้า) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ภาคเช้า) และ ม.2 และ ม.5 (ภาคบ่าย) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนมหรรณพารามร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ประกวดการประดิษฐกระทงลอยปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนมาโรงเรียนเป็นวันแรก
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
อบรมการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอนวิชา IS ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
อบรมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 4 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 11 - 29 ตุลาคม 2560
ปิดภาคเรียนที่ 1 /2560
วันที่ 11 - 29 ตุลาคม 2560
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
นำเสนอ PLC ของคณะครู ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 ตุลาคม 2560
ประเมินครูผู้ช่วย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2560
วันที่ 5 ตุลาคม 2560
ประกาศผลมสอบแก้วตัวครั้งที่ 1/2560
วันที่ 2 -4 ตุลาคม 2560
สอบแก้วตัวครั้งที่ 1/2560
วันที่ 2 ตุลาคม 2560
มหรรณพารามไปส่งครูพรทิพ กล้ารอด ปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูล จ. ชัยภูมิ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0 , ร ,มส และ มผ พร้อมลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1และ เริ่มสอบแก้วตัวครั้งที่ 1/2560
วันที่ 25 - 27 กันยายน 2560
ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ Smart Class ที่จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 - 26 กันยายน 2560
คณะผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 - 26 กันยายน 2560
คณะผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 -21 กันยายน 2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 กันยายน 2560
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการปี 2560 (ครูวนิชา แสนโสภา , ครูสุดาวรรณ บุญวงษ์ และ นายธนู มะส่าห์ ) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 กันยายน 2560
รับการนิเทศและติดตามโรงเรียนคุณธรรม จากมูลนิธิยุวสถิรคุณชม เวลา 13.00 น. ภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 กันยายน 2560
ผู้เกษียณอายุราชการปี 2560 อำลามหรรณพาราม (ครูวนิชา แสนโสภา , ครูสุดาวรรณ บุญวงษ์ และ นายธนู มะส่าห์ ) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 กันยายน 2560
กิจกรรมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 - 3 กันยายน 2560
อบรมหลักสูตรสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ครูมานะ , ครูนาฎณฎา,ครูอรวรรณ, ครูอาทิตย์ , ครูสุวิบูลย์ ,ครูพรพิมล)ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 - 2 กันยายน 2560
ค่ายเยาวชนรักการอ่าน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
นร.smart class ม.ต้น เข้าฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 สิงหาคม 2560
มอบรางวัลแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26- 27 สิงหาคม 2560
อบรม Moral Project Coaching (ครูมานะ , ครูนาฎณฎา,ครูอรวรรณ) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 สิงหาคม 2560
กิจกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
กิจกรรมเดินรณรงค์ "โครงการ ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซต " ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
นักเรียน Smart Class ทุกระดับชั้นอบรมที่ห้องโสตทัศนศึกษา ..โดยวิทยากรผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (คาบ6-8) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวัน Social Day ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
นักเรียน Smart Class ทุกระดับชั้นทัศนศึกษา ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ เมืองทองธานี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560
กิจกรรมค่าย Magic of Student Council ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด(ศาสตร์ของพระราชา) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา และวันแม่แห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม 2560
สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รักษ์ทรัพยากรน้ำ ณ.อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง รอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลชมเชย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
กิจกรรมตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับชั้น ม.2 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
กิจกรรมงานคอมพิวเตอร์ อบรม Web Design เพื่อศักยภาพครู และนักเรียน โดยบริษัทบางกอกซฟอร์แวร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
กิจกรรมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
กิจกรรมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน รถพลังงานยาง ประเภทแม่นยำ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
กิจกรรมตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับชั้น ม.3 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
กิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แข่งขันวาดภาพระบายสีวิทยาศาสตร์กับศาสตร์ของพระราชา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
นักเรียนSmart ม.ต้นไปทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวนชัน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมรณรงค์ Don't Drive ก่อนอายุ 15 ปี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโวรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 -21 กรกฎาคม 2560
อบรม E-PortFolio เพื่อพัฒนาศักยภาพครูตามความสนใจ หลังเลิกเรียน ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
พิธีถวายเทียนพรรษา ปี2560 ณ วัดสมรโกฎิ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
พิธีถวายเทียนพรรษา ปี2560 ณ วัดมณฑป ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
นักเรียน Smart Class ม.ปลาย ร่วมฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ครูจุฑามาศ หนูนุ้ย อำลามหรรณพาราม ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จ.กระบี่ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
พิธีหล่อเทียนพรรษา ปี2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
นักเรียน Smart Class เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์พลังงาน ที่สถาบันนานมีบุ๊ค อินโนเวชั่น ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมแจกประกาศนียบัตรผลการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
ลูกมหรรณพ์อบรมบาสเกตบอลที่โรงเรียนนานาชาติ NIST ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
โครงการอบรมปฏิบัติการ " การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ " ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
วันต่อต้านยาเสพติด ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
วันสุนทรภู่ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 มิถุนายน 2560
ค่ายภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดนายโรง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ม.ปลาย ชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตรเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ธรรมะวัยใส ใส่ใจคุณธรรม) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
ค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ธรรมะวัยใส ใส่ใจคุณธรรม) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 มิถุนายน 2560
ค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ธรรมะวัยใส ใส่ใจคุณธรรม) ชมภาพบรรยากาศ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
มอบทุนการศึกษา ทุนช้างเผือก นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันพฤหัสบดีที่15 มิถุนายน 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
ประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 มิถุนายน 2560
อบรม PLC (Professional Learning Community ชุมชนการเรียนการรู้วิชาชีพ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 มิถุนายน 2560
พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามประจำปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร และ นักเรียนประจำปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 มิถุนายน 2560
ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม เพื่อจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2560
ประกาดมารยาทไทยปี 2560 ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้นม.2 ระดับชั้น ม.3 และ ระดับชั้น ม.ปลาย
วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2560
เรียนซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ภาคบ่าย เวลา 12.30- 16.30 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ภาคเช้า เวลา 8.00 -12.00 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2 และ ม.5 ประจำปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ภาคเช้า เวลา 9.00 -15.00 น.
กิจกรรมโครงการดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
เริ่มวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
เริ่มวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมใส่บาตรประจำสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบนดี ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
อบรมครูเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ" ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนร่วม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ประชุมครประจำเดือนพฤษภาคม ก่อนเปิดภาคเรียน เวลา 9.00 น. ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
พิธีต้อนรับครูภคพร ศรีดาวเดือน และ ครูใหม่ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ประชุมปรึกษาวางแผนแนวทางในการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียน เวลา 9.00 น. (ครูลงนามปฏิบัติงานวันแรก ภาคเรียน1/2560)
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560
เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560
เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 20 เมษายน 2560
รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ห้อง 2, 3, 4, และ 5 ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 เมษายน 2560
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ทุกห้อง และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ Smart Class ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 เมษายน 2560
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ม.1 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560
วันที่ 8 เมษายน 2560
จับฉลากเข้าศึกษาเป็นนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 เมษายน 2560
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรใหม่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D จำนวน 49 เครื่อง ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 เมษายน 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ที่สอบได้และรายงานตัว
วันที่ 2 เมษายน 2560
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 31 มีนาคม 2560
วันเกียรติยศ แจกประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2560
อบรมพัฒนาศักยภาพครูทางคอมพิวเตอร์ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มีนาคม 2560
สพม.1 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มีนาคม 2560
เปิดซองสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน D ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 มีนาคม 2560
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าจากห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D จำนวน 10 ชุด ให้โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ อ.เชียงคาน จ.เลย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 -24 มีนาคม 2560
ทัศนศึกษาและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 มีนาคม 2560
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19- 25 มีนาคม 2560
อบรมผู้กำกับลูกเสือหลักสูตร ATC จ.เพชรบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 มีนาคม 2560
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าจากห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D จำนวน 10 ชุด ้ ให้โรงเรียนวัดสมุทรโคดม จ.เพชรบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560
อบรมครู เรื่อง การวัดและประเมินผล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13-15 มีนาคม 2560
อบรมครูผู้ช่วยที่ภูเขางามรีสอร์ต จ.นครนายก (9 คน) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 มีนาคม 2560
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าจากห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D จำนวน 10 ชุด ให้โรงเรียนวัดซองพลู จ.นนทบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 มีนาคม 2560
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา พานักเรียนเยี่ยมชมรัฐสภา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 มีนาคม 2560
นักเรียน Smart Class ทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลอง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 มีนาคม 2560
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560
วันที่ 24 ก.พ. - 3 มีนาคม 2560
สอบปลายภาคที่ 2/ 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 สอบข้อสอบกลาง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
นักเรียน ม.3 และ ม.6 อำลามหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพารามประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมแจกเกียรติบัตรยอดนักอ่านตามโครงการรักการอ่านของโรงเรียนประจำปี 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 -24 กุมภาพันธ์ 2560
รับสมัครนักเรียน Smart Class ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์ปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
สอบโอเน็ต ม.6
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560(ภาคบ่าย)
นักเรียน ม.1 เรียนรู้บูรณาการสาระท้องถิ่นที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมแนะแนวนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4- 5 กุมภาพันธ์ 2560
สอบโอเน็ต ม.3
วันที่ 24 มกราคม 2560 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
งานคอมพิวเตอร์จัดอบรม Photoshop เบื้องต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง IT ให้แก่คณะครู เชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 มกราคม 2560
กิจกรรม Chinese New Year ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 มกราคม 2560
คณะครู นักเรียนบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) ในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกับเขตตลิ่งชัน วัดมณฑป และ ชุมชน  ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 มกราคม 2560
คณะครู นักเรียนทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) ในหลวงรัชกาลที่ 9  ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 มกราคม 2560
มหรรณพารามบริจาคร่วมด้วยช่วยอุทกภัยภาคใต้ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 มกราคม 2560
กิจกรรมวันเด็กปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 มกราคม 2560
กิจกรรมสัปดาห์วันครูปี 2560 ชมภาพบรรยากาศ        คลิปกิจกรรม
วันที่ 11 มกราคม 2560
มหรรณพ์นิทรรศวิชาการ และ เปิดโลกอาชีพ ตามรอยพ่อ สานต่อ พระราชปนิธาน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 - 6 มกราคม 2560
สอบ Pre-O-Net ม.3 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 มกราคม 2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2560 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 -30 ธันวาคม 2559
สอบกลางภาคที่ 2/ 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2560 ที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
รองฯมนตรี นัยพร ,รองฯขนบภรณ์ แก้วคงคา ,รองฯปัญญา จันทร์อิ่ม ,ครูอนุพงษ์ ช่วยพันธ์ , และครูเสาวนีย์ เปรมดิลกรัตน์ อำลามหรรณพ์ตามวิถีราชการ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 ธันวาคม 2559
ชาวมหรรณพารามรวมพลังออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ประชุมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมหรรณพาราม ที่ห้อง 116 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นักเรียน Smart Class ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาโดยกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
มอบเกียรติบัตรลูกมหรรณพ์สร้างชื่อจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (ภาษาต่างประเทศ และงานพิเศษเรียนร่วม) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 ธันวาคม 2559
กิจกรรมถวายภัตตาหารสามเณรก่อนลาสิกขาเพื่อมาเรียนต่อ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีภายในก่อนวันจริง ประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม 2559
พิธีตักบาตรทำบุญสามเณรลูกมหรรณพ์ ที่บรรพชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ลูกมหรรณพ์บรรพชาเป็นสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ครูชนันธร จินดาศิริพันธ์ ครูผู้สอนสังคมศึกษา บรรพชาเป็นสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
มอบเกียรติบัตรลูกมหรรณพ์สร้างชื่อจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (สังคม และสุขศึกษา) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29   พฤศจิกายน 2559
นร.ม.6 ไปงาน open house ที่ม.สยาม  ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29   พฤศจิกายน 2559
มอบเกียรติบัตรลูกมหรรณพ์สร้างชื่อจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (ศิลปะ และวิทยาศาสตร์) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26  พฤศจิกายน 2559
อบรม Google Apps For Education ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25  พฤศจิกายน 2559
ทัศนศึกษา ม.3 ณ สวนพฤกษศาสตร์ น้ำตกมวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันที่ 23 -25  พฤศจิกายน 2559
ค่ายลูกเสือ ม.3 ที่ ค่ายปากช่องแคมปิ้ง จ.นครราชสีมา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25  พฤศจิกายน 2559
ทัศนศึกษา ม.2 ณ วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25  พฤศจิกายน 2559
ค่ายลูกเสือ ม.2 ทำพิธีวางพวงมาลาวันวชิราวุธ ณ ค่ายเสาวลักษณ์ จ.นครราชสีมา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 -25  พฤศจิกายน 2559
ค่ายลูกเสือ ม.2 ที่ ค่ายเสาวลักษณ์ จ.นครราชสีมา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23   พฤศจิกายน 2559
ทัศนศึกษา ม.1 ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 -25  พฤศจิกายน 2559
ค่ายลูกเสือ ม.1 ที่ ค่ายวีระชัย จ.สระบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25  พฤศจิกายน 2559
ม.ปลาย ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 -24  พฤศจิกายน 2559
ค่ายคุณธรรม ม.ปลาย ที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22  พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21  พฤศจิกายน 2559
สอบธรรมศึกษาปี 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19   พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนมหรรณพารามเป็นสนามสอบคณะเภสัช ม.ศิลปากร
วันที่ 18   พฤศจิกายน 2559
ประเมินครูผู้ช่วยประจำปี 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18   พฤศจิกายน 2559.
มอบเกียรติบัตรลูกมหรรณพ์สร้างชื่อจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (การงานอาชีพ และคอมพิวเตอร์ และภาษาไทย)ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17   พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.
ประเมินโครงการนิยมไทย (ดนตรีไทย) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17   พฤศจิกายน 2559
เจ้าอาวาสวัดมณฑป เป็นประธานแจกรางวัลประกวดกระทง และ มอบทุนการศึกษานักเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14   พฤศจิกายน 2559
ประกวดประดิษฐ์กระทงเพื่อสืบสายประเพณีลอยกระทง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ Science Show ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ลูกมหรรณพ์ร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย ที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้น ม.2 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ถวายเป็นพระราชกุศล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ลูกมหรรณพ์ร่วมแข่งขันการสร้าง E-book ม.ต้น ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ลูกมหรรณพ์ร่วมแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.ต้น ที่โรงเรียนศึกษานารี
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ภาคบ่าย
รองฯปัญญา จันทร์อิ่ม จากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มารายงานตัวรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
ครูนงนุช อุทัยคุปต์ อำลามหรรณพาราม ลาออกจากราชการไปปรนนิบัติมารดาชรา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
ลูกมหรรณพ์ร่วมแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.ปลาย ที่โรงเรียนสามเสน 2
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น.
โรงเรียนมหรรณพารามร่วมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดมณฑป ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ลูกมหรรณพ์ร่วมแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.ต้น ที่โรงเรียนสามเสน 2
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ภาคเช้า
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน Smart Class ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1 ม.4/1 ม.5/1 และ ม.6/1ภาคเรียนที่ 2/2559
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ภาคบ่าย
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ภาคบ่าย
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2559
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ภาคเช้า
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ จ.เลย มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ลูกมหรรณพ์ร่วมแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ที่โรงเรียนสตรีวิทยา
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
กิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ที่บอร์ดที่สนามชมพู-ฟ้า
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 นักเรียนมาโรงเรียนวันแรก
วันที่ 29 ตุลาคม 2559
โรงเรียนมหรรณพารามทำความดี ยาหม่องน้ำ ยาดมสมุนไพร ทิชชู่ และ พัด ที่สนามหลวง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
โรงเรียนมหรรณพารามจัดเตรียมพัดคลายร้อน แจกที่สนามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
โรงเรียนมหรรณพารามทำยาหม่องน้ำ ยาดม แจกที่สนามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
โรงเรียนมหรรณพาราม "ถวายอาลัย" ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
คณะครูลงชื่อปฏิบัติราชการภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นวันแรก
วันที่ 18 -19 ตุลาคม 2559
มหรรณพ์จัดทำโบว์ไว้ทุกข์ เพื่อแจกประชาชน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
วันที่ 7 -14 ตุลาคม 2559
อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการกับบริษัทบางกอกซอร์ฟแวร์ ที่ ชะอำ จ.เพชรบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2559
คณะครูศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่ประเทศกัมพูชาชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 ตุลาคม 2559
ครูใหม่รายงานตัว ครูศักดิ์ชัย ราชนิยม และ ครูปิยะเนตร ม่วงมีค่า ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2559
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2559
วันที่ 4 ตุลาคม 2559
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2559 และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2559
วันที่ 28 - 30 กันยายน 2559
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2559
วันที่ 28 กันยายน 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 , ร ,มส ,มผ และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2559
วันที่ 19- 23 กันยายน 2559
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ตารางสอบ
วันที่ 23 กันยายน 2559
งานเลี้ยงข้าราชการเกษียณอายุราชการปี 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 กันยายน 2559
วีทีอาร์เกษียณอายุราชการ 2559 ชมวีทีอาร์
วันที่ 16 กันยายน 2559
โรงเรียนมหรรณพารามร่วมงานวรรณคดี ศรีศิลป์ แผ่นดินสยาม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 กันยายน 2559
รายการซุปเปอร์จิ๋ว ถ่ายทำรายการที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 กันยายน 2559
ครูเกษียณอายุราชการปี 2559 อำลานักเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 กันยายน 2559
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 กันยายน 2559
ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญกาารพิเศษครูจารุวรรณ เทียนเงิน และ ครูธิดารัตน์ บูรณวนิช ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 กันยายน 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการปลอดขยะ จัดโดย สพม1. ที่หอประชุมอาคาร 5 มหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 กันยายน 2559
งานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมแสดงผลงานและ Best Practices ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 กันยายน 2559
มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ช่วงชั้นที่ 3 ในการแข่งขันบาสเกตบอล Saint Gabriel's College Challenge 2016 ให้โรงเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 กันยายน 2559
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 -4 กันยายน 2559
คณะครูมหรรณพารามอบรมการตัดต่อและการทำวีดีโอขึ้นสู่ระบบE-learning ที่โรงเรียนวัดราชโอรส ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 กันยายน 2559
ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนมหรรณพารามร่วมงาน"ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม1" ที่โยธินบูรณะ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
จัดป้ายนิเทศเชิดชูครูเกษียณปี 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ประชุมสรุปแผนการดำเนินกิจกรรมและโครงการปีงบประมาณ2559 (โรงเรียนปิดเป็นภายใน ) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
แนะนำประธานสีครูและประธานสีนักเรียนและทีมงานอย่างเป็นทางการ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
นักเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ ไปทัศนศึกษาที่เมืองทอง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2559
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559
โรงเรียนมหรรณพารามทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนมหรรณพาราม ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2559
อบรมครูผู้ช่วยที่ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก ชมภาพบรรยากาศ

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559
โรงเรียนมหรรณพารามได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ แล้ว สำเนาประกาศของสมศ
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา มหาราชินี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ที่ หอประชุมอาคาร 5 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 -11 สิงหาคม 2559
สัปดาห์ห้องสมุดปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
แจกรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ภายในปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวัน Social Study Day ปี 2559 ของกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 สิงหาคม 2559
ออกเสียงประชามติ 2559 ร่างรัฐธรรมนูญ และ คำถามเพิ่มเติม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
กิจกรรม Math Day ปี 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 สิงหาคม 2559
มอบรางวัลประกวดคำขวัญรณรงค์ไปลงประชามต ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ครูเจนจิราเ เฉลียวฉลาด อำลามหรรณพาราม ไปดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านปราสาท จ.ศรีสะเกษ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
กิจกรรมรณรงค์ แสดงละครสาธิตการไปลงประชามติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2559
นิทรรศการสัญจรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หอประชุมอาคาร 5 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 สิงหาคม 2559
งานเรียนร่วมมหรรณพารามร่วมนำเสนอผลงาน Best Ptactices ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 สิงหาคม 2559
เดินรณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 สิงหาคม 2559
โรงเรียนมหรรณพารามได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม บ้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีพุทธศักราช 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 สิงหาคม 2559
จัดป้ายนิเทศในวโรวกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมมายุ 84 พรรษา มหาราชินี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่หอประชุม ม.ณ.. ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559
นักเรียน Smart Class ทุกระดับชั้นเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่เคียงวารินรีสอร์ท จ.สระบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทยปี 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ครูดลฤดี ปัสสา อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู"สนุกกับเคมี" ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่โรงเรียนมหรรณพาราม  ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมค่ายรักการอ่านครั้งที่ 12 ปี 2559 ณ ห้องสมุดโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.2 ที่โรงเรียนมหรรณพาราม  ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
นักเรียน Smart Class ม.ต้นฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2559
อบรมพัฒนาสมรรถนะและอุดมการณ์ครู สมพ.1 กลุ่มที่ 4 ที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ถวายเทียนพรรษาปีการศึกษา 2559 วัดสมรโกฏิ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ถวายเทียนพรรษาปีการศึกษา 2559 วัดมณฑป ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2559
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนมหรรณพารามร่วมงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จัดนิทรรศการ " ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา " ที่ ม.กรุงเทพธนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนมหรรณพารามนำเสนอ Best Practices ของนักเรียนเร่วมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่7 กรกฎาคม 2559
บริจาครถตู้โรงเรียนรอการจำหน่ายให้แก่โรงเรียนชลประทานบานกอโจด จ.นครราชสีมา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
หล่อเทียนจำนำพรรษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
พิธีประดับเข็ม ม.ณ. ให้นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
นักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้าค่ายคุณธรรม ชมภาพบรรยากาศ
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2559
อบรมการใช้โปรแกรม Sony Vegas เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางคอมพิวเตอร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ลูกเสือ-เนตรนารี รณรงค์ต้านยาเสพติด ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่1 -30 มิถุนายน 2559
กิจกรรมเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
กิจกรรมวันต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่6 -24 มิถุนายน 2559
กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ประกวดมารยาทระดับ ม.ปลาย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
ประกวดมารยาทระดับ ม.ต้น ชมภาพบรรยากาศ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่16 มิถุนายน 2559
พิธีมอบทุนกรศึกษานักเรียนเรียนดี และ ทุนช้างเผือก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่15 มิถุนายน 2559
ประกวดทำพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่13 มิถุนายน 2559
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ต้านโรคไข้หวัดใหญ่ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่10 มิถุนายน 2559
ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรในโรงเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสในหลวงทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 มิถุนายน 2559
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.2 ม.5 ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2559 ชมภาพบรรยากาศภาคเช้า มภาพบรรยากาศภาคบ่าย
วันที่ 6-30 มิถุนายน 2559
เปิดสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ ติด 0 , ร ,มส , มผ ชมรายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559
นักเรียนระดับชั้น ม.2 ใส่บาตรวันพฤหัสบดีประจำสัปดาห์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 พ.ค.2559
กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27พ.ค.2559
กิจกรรมประชุมระดมความคิดห็นการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 พ.ค.2559
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 - หน.กลุ่มสาระรวบรวมส่งวิเคราะห์ข้อสอบที่ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 13 พ.ค.2559
คณะครูไปร่วมประชุมตามโครงการนายกพบเพื่อนครูที่ เมืองทองธานี เวลา 14.00 -16.00 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 พ.ค.2559
ปฐมนิเทศชั้น ม.1 และ ม.4 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 พ.ค.2559
แนะนำและยินดีต้อนครูอัตราจ้างภาษาจีนคนใหม่ ครูจตุพร วิรัตจริยาพร ชมภาพ
วันที่ 10 พ.ค.2559
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน เวลา 9.00 น. ลงนามปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 เม.ย. - 6 พ.ค.2559
เรียนปรับพื้นฐานชั้น ม.1 และ ม.4 (ม.1 เรียน 25-29 เม.ย./2-4 พ.ค. และ 10-11 พ.ค. 59 / ม.4 เรียน 25-29 เม.ย.59) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 เม.ย 2559
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.4 และ ลงทะเบียนเรียน ค่าเทอม 2,300 บาท ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 เม.ย 2559
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 และ ลงทะเบียนเรียน ค่าเทอม 2,400 บาท ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 เม.ย 2559
รายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559      ระดับชั้นม.1      ระดับชั้น ม.4
วันที่ 31 มีนาคม 2559
ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 มีนาคม 2559
พิธีฉลองสำเร็จการศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 มีนาคม 2559
กิจกรรมงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายประจำปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 มีนาคม 2559
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ A สำหรับปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2559
อบรมครูทั้งโรงเรียน เกี่ยวกับ "การพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้" ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30- 12.30 น.
อบรมครูตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนร่วม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มีนาคม 2559
ทำเนียบครูจากอดีตถึงปัจจุบันโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพ
วันที่ 26 มีนาคม 2559(กลางคืน)
กิจกรรมงานคืนสู่เหย้าชาวมหรรณพารามครั้งที่ 12 ครบรอบ 43 ปี    ภาพบรรยากาศก่อนงาน         ภาพบรรยากาศงานเป็นทางการ
วันที่ 25 มีนาคม 2559
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558
วันที่ 24 มีนาคม 2559
ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศ และ นางสาวปิยะวรรณ เรืองสา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 มีนาคม 2559
สรุปยอดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20- 24 มีนาคม 2559 ดูข้อมูล
วันที่ 23 มีนาคม 2559
อบรมตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิสทางคณิตศาสตร์ ระบบคลังความรู้ TEDET ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22-24 มีนาคม 2559
จัดสถานที่เตรียมงานคืนสู่เหย้าชาวมหรรณพารามครั้งที่ 12 ครบรอบ 43 ปี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 มีนาคม 2559(ภาคเช้า)
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนมหรรณพาราม ครบรอบ 43 ปี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น .4          ภาพบรรยากาศการรับสมัคร
วันที่ 15-17 มีนาคม 2559
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (เฉพาะนักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน)
วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2559
คณะครู 6 ท่าน เข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้น B.T.C. ที่วชิราวุธวิทยาลัย ภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
พิธีลงเสาเอกบ้านพักครูหลังใหม่ ภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 -11 มีนาคม 2559
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ติด 0 ร มส และ มผ
วันที่ 9 มีนาคม 2559
ครูที่ปรึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนที่1 ติด 0 ร มส และ มผ / นักเรียนลงทะเบียน และสอบแก้ตัวเลย
วันที่ 7 มีนาคม 2559
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 13 ชุด ที่จำหน่ายจากห้องคอมพิวเตอร์ A ให้โรงเรียนบ่อเกลือ จ.น่าน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่3 มีนาคม 2559
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว น.ส.ธาเรรักษ์ พรหมสมบูรณ์ ม.3/4 บ้านถูกปลวกทำลายไม่มีที่อยู่อาศัย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 มีนาคม 2559
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 13 ชุด ที่จำหน่ายจากห้องคอมพิวเตอร์ A ให้โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ.ราชบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 -3 มีนาคม 2559
นักเรียนระดับชั้น ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียนระดับชั้น ม.3 สอบ O-NET
วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียนชั้น ม.1 ,2 , 4, 5 , 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 บรรยากาศการสอบ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
น้องมหรรณพ์แสดงความยินดีกับพี่มหรรณห์ที่ จบ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11- 19 กุมภาพันธ์ 2559
ครูมหรรณพ์แนะแนวนักเรียน ป.6 เรียนต่อ ม.1/2559 ที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานคุณธรรมโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 -12 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.2 สอบข้อสอบกลาง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
นายประสิทธิ์ ปรีดาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม จำนวน 10 ทุน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ O-NET
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ชมวีทีอาร์แนะนำโรงเรียนมหรรณพารามปี 2559 คลิกชม
วันที่ 28 มกราคม 2559
กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ปี 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 -22 มกราคม 2559
นักเรียนระดับชั้น ม.3 สอบ Pre -ONET
วันที่ 20 มกราคม 2559
ประมวลภาพเซลฟี่ ความดี ที่มหรรณพ์ภูมิใจ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 มกราคม 2559
กิจกรรม Big Cleaning Day ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 มกราคม 2559
เด็กหญิงธิติญา ชูสวัสดิ์ ม.2/4 และ ด.ช.สุทธิกานต์ จงจิตต์ ม.2/5 ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 มกราคม 2559
กิจกรรมวันมหรรณพ์นิรรศวิชาการ เปิดโลกอาชีพ ชมภาพบรรยากาศ
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559
กิจกรรมสัปดาห์วันครู พี 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559
ลูกมหรรณพ์ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่สนามเสือป่า ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 มกราคม 2559 (บ่าย ค่ำ)
กิจกรรมกีฬา สังสรรค์ เฮฮา วันปีใหม่ 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 มกราคม 2559
กิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็กปี 2559 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่7 มกราคม 2559
กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนสร้างชื่อเสียงงานหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 (ระดับประเทศ) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 ธันวาคม 2558
กิจกรรมวัน Christmas ภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 -24 ธันวาคม 2558
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558
ลูกมหรรณพ์ร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับประเทศ ที่จังหวัดอ่างทอง สร้างชื่อได้เหรียญรางวัล ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 18 ธันวาคม 2558
ต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ 3 ท่าน ครูธีรธร วิศวปติ สอนพลศึกษา ครูอิทธิณัติ เสวกโกเมต สอนภาษาจีน และครูณฐพร ชาวพงษ์ สอนภาษาไทย หน้าเสาธง ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 16 ธันวาคม 2558
ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)วัดรัชฎาธิษฐาน เขตตลิ่งชัน / ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และที่วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 ธันวาคม 2558
กิจกรรมเชิดชู ให้กำลังใจนักเรียนไปแข่งขันงานหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับประเทศที่ จ.อ่างทอง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 ธันวาคม 2558
ผู้อำนวยการวุฒิชัย วรชิน ประชุมครูครั้งแรกประจำเดือนธันวาคม 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 ธันวาคม 2558
กิจกรรม English on the Road ภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 -12 ธันวาคม 2558
ค่ายคณิตศาสตร์ ที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 ธันวาคม 2558
แสดงความยินดีกับครูอารีย์วัลย์ บุญยัง สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู เดินทางไปรายงานตัววันที่ 14 ธันวาคม 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ วันพ่อแห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ธันวาคม 2558(ภาคเช้า)
กิจกรรมใส่บาตรภิกษุ และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระรชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม 2558
ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนวัดรางบัว ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม 2558
วัดกระจัง ร่วมกับโรงเรียนมหรรณพารามจัดโครงการบรรพชาสามเณรน้อมเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม 2558 (ภาคเช้า)
กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกปี 2558 โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
โรงเรียนมหรรณพารามเป็นโรงเรียนดำเนินการสอบธรรมสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27- 28 พฤศจิกายน 2558
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
เลี้ยงแสดงความยินดีกับวิถีราชการใหม่ ผอ.สุภาณี ธรรมธิคม -ผอ.วุฒิชัย วรชิน รองฯนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
นักเรียนระดับชั้น ม.6 ชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสยาม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (ภาคบ่าย)
กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงลอยเนื่องในเทศกาลงานวันลอยกระทง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (ภาคเช้า)
กิจกรรมวันวชิราวุธของลูกเสือไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
นักเรียนโปรแกรมวิทย์-คณิต ทุกระดับชั้น ทัศนศึกษาที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมืองทองธานี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ทัศนศึกษาที่อุทธยาน ร.2 และ ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ภาคบ่าย
นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทัศนศึกษาที่โรงถ่ายภาพยนตร์พระนเรศวร จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ภาคบ่าย
นักเรียนระดับชั้น ม.2 ทัศนศึกษาที่ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ภาคบ่าย
นักเรียนระดับชั้น ม.1 ทัศนศึกษาที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ก จ.สระบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.1 ที่ค่ายวีระชัย จ.สระบุรี    ชั้น ม.2 ที่ค่ายสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรี     ชั้น ม.3 ที่ค่ายซาฟารี  จ.กาญจนบุรี
วันท 18-19 พฤศจิกายน 2558
นักเรียนระดับชั้น ม. ปลาย เข้าค่ายคุณธรรม และ เรียนรู้วินัยจราจร ที่มหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันท 17 พฤศจิกายน 2558
ผู้อำนวยการวุฒิชัย วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม คนใหม่ เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันท ี่16 พฤศจิกายน 2558 ภาพเช้า
ผู้อำนวยการสุภาณี ธรรมาธิคม เดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมน์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ผู้อำนวยการสุภาณี ธรรมาธิคม และ รองฯนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ อำลานักเรียนเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 -13 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันท ี่9 พฤศจิกายน 2558 ภาพบ่าย
รองฯนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ เดินทางไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
ประชุมผู้ประครองทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 ตุลาคม 2558
เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
วันที่ 10 - 25 ตุลาคม 2558
ปิดภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ 14 -20 ตุลาคม 2558
ลูกมหรรณพ์ฝึกทำบายศรีเพื่อร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถะกรรมปี 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
ลูกมหรรณพ์อบรมพัฒนาศักยภาพตนเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพฯ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2558
ฝ่ายบริหารประชุมนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ภาคบ่าย
อบรมการจัดทำโครงงานงานบูรณาการ ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ภาคเช้า
อบรมพัฒนาศักยภาพคร.ูตามโครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ในการจัดการเรียนร่วม ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 ตุลาคม 2558
อบรมการสร้างเว็บไซต์ใน Google App ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ C ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 - 29 กันยายน 2558
คณะครูศึกษาดูงานที่สิบสองปันนา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 กันยายน 2558
งานเลี้ยงเกษียณครูเกษียณอายุราชการปี 2558 ได้แก่ ครูสุธาทิพย์ ศรีแสง , ครูปราณี ศิริอัฐ และ ครูรัตนา โลหะรัตน์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 - 18 กันยายน 2558
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2558
วันเสาร์ที่  12  กันยายน  2558
คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม ที่โรงแรม TK Palace แจ้งวัฒนะ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่  10  กันยายน  2558
พิธีมุทิตาครูผู้เกษียณอายุราชการปี 2558 (ครูสุธาทิพย์ ศรีแสง,ครูปราณี ศิริอัฐ และ ครูรัตนา โลหะรัตน์ อำลานักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่  9  กันยายน  2558
งานผู้เกษียณอายุราชการปี 2558จัดโดย สพม.1 ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1-2  กันยายน  2558
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1  กันยายน  2558
อบรมการกรอกคะแนน ผลการเรียน ของทะเบียนวัดผลออนไลน์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 -28 สิงหาคม 2558
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
คณครูจากต่างโรงเรียน สังกัด สพม.1ป้อนข้อมูลสารสนเทศ(ด้านยาสเพติด) ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ C โรงเรียนมหรรรพาราม ภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 สิงหาคม 2558
นักเรียนชุมนุม Dreams&Teams จัดโครงการ Fund for the Blind ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 สิงหาคม 2558
โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา จาก สพม.1 ภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558 ภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ภาคบ่าย
กิจกรรม Big Cleaning Day 2558 ภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเยี่ยมบ้าน น.ส.ประชุมพร ชาติโย นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนเฉลิมราชกุมารี ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2556 (จนจบ ป.ตรี) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและ วันแม่แห่งชาติปี 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 สิงหาคม 2558
กิจกรรม Art For All ของกลุ่มสาระฯศิลปะ ภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 -31กรกฎาคม 2558
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 -31กรกฎาคม 2558
หยุดวัดนักขัตฤกษ์ วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558
ถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำ ปี 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ปี 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมอบรมเยาวชนรักการอ่าน ชมภาพบรรยากาศ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จาก สพม.1 ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
กิจกรรม Math Day ปี 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คาบที่ 8
บริษัทฟรามเฮ้าท์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่ อาคาร 5 แก่นักเรียนระดับชั้น ม.2
วันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2558
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Illustrator เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนและครู ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ C ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 -10 กรกฎาคม 2558
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 1 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2558
ห้องสมุดจัดมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 2 - 28 มิถุนายน 2558
กิจกรรมปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน 2558
กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ Let's Fin Foreign Language ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ชมภาพบรรยากาศ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ชมภาพบรรยากาศ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558
กิจกรรมประกวดตกแต่งพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
งานเลี้ยงต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ รองฯขนบภรณ์ แก้วคงคา และ รองฯมนตรี นัยพร ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2558
ลูกมหรรณพ์เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ป้องกันอาชญากรรม ที่ สน.ตลิ่งชัน ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2558
รองขนบภรณ์ แก้วคงคา และ รองมนตรี นัยพร รับการบูม และ พบนักเรียนมหรรณพารามเป็นวันแรก ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ท่านใหม่ 1รองขนบภรณ์ แก้วคงคา จากโรงเรียนราชวินิต มัธยม 2.รองมนตรี นัยพร จากโรงเรียวัดนบวรนิเวศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 มิถุนายน 2558
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2- 22 มิถุนายน 2558
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ภาคบ่าย
นักเรียนระดับชั้น ม.1 ไปเวียนเทียนที่วัดมณฑป ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
นักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
นักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
นักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 -15 พฤษภาคม 2558
อบรมเยาวชนสัมพันธ์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 (นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 วันแรก)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รับ-จ่ายเงินพัฒนการศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.2,ม.3 , ม.5 และ ม.6ประจำปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
พิธีรับเข็มกลัดพระราชทาน สธ 60 พรรษา ณ หอประชุมอาคาร 5 โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 เวลา 15.30 น.
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558และกิจกรรมสัมพันธ์นักเรียน ชมภาพบรรยากาศ (ครูลงชื่อทำงานวันแรกภาคเรียนที่ 1/2558)
วันที่ 16 -29 เมษายน 2558
เรียนปรับพื้นฐานชั้น ม.1 (16 -29 เมษายน) ชั้น ม.4 (20 -24 เมษายน)
วันที่ 24 - 25 เมษาน 2558
โรงเรียนมหรรณพารามเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาลูกจ้างประจำเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 เมษาน 2558
ปฐมนิเทศนักเรียนสมัครเรียนระดับชั้น ม.1( Smart Class) และนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 8 เมษาน 2558
ปฐมนิเทศนักเรียนสมัครเรียนระดับชั้น ม.1(ยกเว้น Smart Class) ปีการศึกษา 2558
วันท ี่6 เมษาน 2558
นักเรียนสมัครเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 มารายงานตัว ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 เมษาน 2558
นักเรียนสมัครเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 มารายงานตัวแต่ไม่มีการจับสลากเนื่องจากนักเรียนไม่ครบตามจำนวนทีประกาศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 -31 มีนาคม 2558
คณะครูและบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนมหรรณพารามทัศนศึกษา และ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสามเงาพิทยาคม จ.ตาก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 มีนาคม 2558
กิจกรรมผูกข้อมือ และ รับประทานอาหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (วันเกียรติยศ)ประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 มีนาคม 2558
กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 มีนาคม 2558
อบรมแนวทางการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในยุคปัจจุบัน โดย อ.เมษา นวลศรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 มีนาคม 2558
อบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 มีนาคม 2558
กิจกรรมกลางคืนงานคืนสู่เหย้า "งานราตรีฟ้าประดับดาว" ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 มีนาคม 2558
กิจกรรมกลางวันทำบุญวันเกิดโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20- 24 มีนาคม 2558
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 ชมรายละเอียด
วันที่ 20 มีนาคม 2558
ประกาศผลสอบและรับผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.2 , ม.4 และ ม.5
วันที่ 16- 18 มีนาคม 2558
จัดตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ 16 มีนาคม 2558
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ก่อนเที่ยง ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการประกาศผลนักเรียนสอบไม่ผ่านครั้งที่ 2
วันที่ 12 มีนาคม 2558
โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ประจำปี 2558 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 มีนาคม 2558
กลุ่มสาระฯการเรียนรู้การงานและเทคโนดลยีไปศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วันที่ 11 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0 . ร ,มส,มผ และ ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วันที่ 10 มีนาคม 2558
ส่งรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียบสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ก่อนเที่ยง ที่ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 6 มีนาคม 2558
หัวหน้ากลุ่มสาระฯส่งอัตรากำลัง(รายการสอนของครู)ภาคเรียนที่ 1/2558 ที่ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 6 มีนาคม 2558
ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และซ่อมระบบเครือข่าย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5- 10 มีนาคม 2558
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วันที่ 5 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0 . ร ,มส,มผ และ ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วันที่ 4 มีนาคม 2558
ส่งรายชื่อนักเรียนติด 0 . ร ,มส,มผ ที่ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2558
ิสัปดาห์สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 / 2557
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ิกิจกรรมรุ่นร้องบูมแสดงความยินดีมให้กับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.3 ชมภาพบรรยากาศ
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ิกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียนประปีการศึกษา 2558
ชมภาพบรรยากาศ       พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
ิกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม สัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่วัดพระแก้ว
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
ิกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม Support to the Best. ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2558
ินักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-net
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ินักเรียนชั้น ม.2 สอบข้อสอบกลางของ สพฐ.
วันท ี่4 -5 กุมภาพันธ์ 2558
ินักเรียนชั้น ม.26 สอบ Las
วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
ินักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-net
วันที่ 15 มกราคม 2558
ิกิจกรรมวันมหรรณพ์วิชาการ "สร้างสรรค์คุณธรรม น้อมฯถวายพ่อหลวง" ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 มกราคม 2558
ิรองฯวิลาวัลย์ พันธุ์วาณิช อำลาชาวมหรรณพาราม ไปรับตำแหน่งรองฯโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 มกราคม 2558
ิกิจกรรมว้นเด็ก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 มกราคม 2558
ิกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ และว้นเด็ก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 - 9 มกราคม 2558
ิกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 มกราคม 2558
ิคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมหรรณพารามไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราช ชมภาพบรรยากาศ
วันท ี่30 ธันวาคม 57
ิคณะครู นักเรียนโรงเรียนมหรรณพารามไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ ดุสิต ส่งท้ายปีเก่า ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 ธันวาคม 57 ภาคบ่าย
ิกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 ธันวาคม 57
ิกิจกรรมวันคริสต์มาส ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 ธันวาคม 57
ิคณะครูและ นักเรียนชั้น ม.1 เรียนรู้บูรณการสาระท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ที่โรงเรียนกาญจนสิงหาสน์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 ธันวาคม 57
ินักเรียนชั้น ม.2/5 และคณะครู ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราช ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 ธันวาคม 57
ิกิจกรรมวันเปิดโลกอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 -13 ธันวาคม 57
ิกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี จ.นครราชสีมา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 ธันวาคม 57
ิกิจกรรม Social Study Day ของกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 -8 ธันวาคม 57
บรรยากาศสอบ Pre_Onet ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ธันวาคม 57
ิกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ วันพ่อแห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 57
ิกิจกรรมสอบธรรมะสนามหลวง
วันที่ 1 ธันวาคม 57
ิกิจกรรมรณรงค์ให้ความรุ้เรื่องโรคเอดส์ วันเอดส์โลก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 57
ิกิจกรรมกีฬาสี บรรยากาศภาคเช้า 27       บรรยากาศภาคบ่าย 27         บรรยากาศภาคเช้า 28       บรรยากาศภาคบ่าย 28
วันที่ 25 พฤศจิกายน 57
ิบรรยากาศกิจกรรมวันมหาธีรราชประจำปี 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 57
ิบรรยากาศการปูหญ้า และปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 -26 พฤศจิกายน 57
ิบรรยากาศแข่งขันกีฬสีกายในก่อนวันจริง (ตัดสิน) ปี 2557 ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 57
ิบรรยากาศแจกเกียรติบัตร รางวัล แสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขันตัดตัด Photoshop / แข่งขันทักษะคอมฯงานหัตถกรรมนักเรียน/ และนักเรียนภาษาไทยประจำวันศุกร์ ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 3 - 24 พฤศจิกายน 57
ภาพบรรยากาศการฝึกและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 พร้อมผลการแข่งขัน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 57
ิกิจกรรมเลี้ยงแสดงความยินดีกับรองฯกฤษณ์ วัฒนาการ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโพธ ิสารเดินทางไปรับตำแหน่ง 17 พ.ย. 57 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 57
ิกิจกรรมดำเนินการสอบธรรมสนามหลวงปี 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 57
ิกิจกรรมสืบสานลอยกระทง / ประกวดกระทง และประกวดนางนพมาศปี 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 57
ิกิจกรรมครูพัชรีพร เชื้อเมืองพาน อำลานักเรียน-ครูมหรรณพารามไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ชมภาพบรรยากาศ
วันอาทิตย์ที่ 2พฤศจิกายน 57
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ม.3,ม.4,ม.5,ม.6 ภาคเช้า และ ม. 1 , ม.2 ภาคบ่าย ที่หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 57
ิกิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.ต้น ณ ค่ายพญาเย็น เชาช่อง จ.นครราชสีมา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 ตุลาคม 57
ินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทัศนศึกษา ณ สยามนิรมิต ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 57
ิค่ายคุณธรรมของนักเรียน ม.6 ณ วัดโกมุทพุทธรังสี กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 57
ิค่ายคุณธรรมของนักเรียน ม.4- ม.5 ณ วัดหลวงพ่อสด จ.ราชบุรี ภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 ตุลาคม 57
ิเปิดภาคเรียนที่ 2/ 2557
วันที่ 22 -23 ตุลาคม 57
ิคณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศมาเลเซีย และ สิงคโปร์
วันที่ 10 ตุลาคม 57
ิประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/ 2557
วันที่ 7 ตุลาคม 57
ิส่ง ปพ.5 จากโปรแกรมบุ๊คมาร์ค พร้อมแฟลชไดร์
วันที่ 6 ตุลาคม 57
ิอบรมการเขียนรายงานวิจัยตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 ตุลาคม 57
ิสอบผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 /2557 / ฝ่ายวิชาการประกาศผลการสอบ
วันที่ 1 -3 ตุลาคม 57
ิจัดตารางสอนปรจำภาคเรียนที่ 2/2557
วันที่ 1 -3 ตุลาคม 57
ิสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 /2557
วันที่ 1 ตุลาคม 57
ิประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 /2557 และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2557
วันที่ 30 ก.ย.57
ิส่งรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 26 ก.ย.57
ิงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 ก.ย.57
ิส่ง ปพ.๕ (ครั้งที่ 2)
วันที่ 25 - 29 ก.ย.57
ิสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 /2557
วันที่ 25 ก.ย.57
ิประกาศงรายชื่อนักเรียนที่ติด 0, ร , มส และ มผ
วันที่ 24 ก.ย.57
ิส่งอัตรากำลัง / ส่งรายชื่อนักเรียนที่ติด 0, ร , มส ที่ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 23 ก.ย.57
ิกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Smart Class ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 ก.ย.57
ิโครงการทัศนศึกษาที่ Dream World ชองนักเรียนระดับชั้น ม6 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 -19 ก.ย.57
ิสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
วันที่ 12 ก.ย.57
ิกิจกรรมมุทิตาคารวะ 2557 ผู้เกษียณอายุราชการอำลามหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 ก.ย.57
ิส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 6 ก.ย.57
มหรรณพารามจัดโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วย ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ณ เมเจอร์โบว์ เมเจอร์ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 ก.ย.57
ิโครงการทัศนศึกษาที่ Dream World ชองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ก.ย.57
ิผลงานตัดต่อ ตกแต่งภาพด้วย Photoshop ของนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2557 ชมภาพผลงาน
วันที่ 25 -29 ส.ค. 57
ิกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันท ี่21  -24 ส.ค. 57
ิโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดผลการศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ชมภาพบรรยากาศ
วันท ี่20 -25 ส.ค. 57
ิกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ผลิต จำหน่าย หารายได้ระหว่างเรียนของกลุ่มสาระฯการงงานอาชีพและเทคโนโลยี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 ส.ค. . 57
ิกิจกรรมวันวิทยาศาสร ประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 ส.ค. - 28 ก.ย. 57
ิสพม.1 ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดผลทางการศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 ส.ค. . 57
ิกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ วันแม่แห่งชาติปี 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6- 8 ส.ค. . 57
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 ส.ค. . 57
กิจกรรมครูสุจารี เส้งเสน อำลานักเรียนมหรรณพารามไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี จ.นครศรีธรรมราช ชมภาพบรรยากาศ
เดือนกรกฎาคม 2557
กิจกรรมปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ปี 2557 ชมภาพบรรยากาศ
เดือนกรกฎาคม 2557
กิจกรรมเบี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 ก.ค. 57
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 - 27 ก.ค. 57
อบรมโปรแกรม Indesign เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัด ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 ก.ค. 57
ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างโรงเรียนมหรรณพารามและ สน.ตลิ่งชัน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 ก.ค. 57
ส่ง ปพ.๕ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ 23 ก.ค. 57
อบรมวางแผนและซ้อมแผนอัคคีภัยปี 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 - 18 ก.ค. 57
สอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1/2557
วันที่ 10 ก.ค. 57
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปี 2557 วัดมณฑป วัดสมรโกฎิ
วันที่ 4 ก.ค. 57
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 - 4 ก.ค. 57
กิจกรรมสอนศิลปะการป้องกันตัวให้นักเรียนหญิง โดยเทศกิจกรุงเทพมหานคร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ก.ค. 57
ส่งข้อสอบกลางภาค
วันที่ 1 ก.ค. 57
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ของกลุ่มสาระฯภาษาไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 มิ.ย. 57 (ภาคเช้า)
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 มิ.ย. 57 (ภาคเช้า)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 18 มิ.ย. 57
ประชุมคณะกรรมการสาคมผู้บริหารการมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 116 มหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 มิ.ย. 57
กิจกรรมประกวดตกแต่งพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาบรรยากาศ
ระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2557
อบรมครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Clip VDO ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ A โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 มิ.ย. 57
ค่ายภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 มิ.ย. 57
ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.2 ณ โรงเรียนหมรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 มิ.ย. 57
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 2 เมษายน 57 ณ สนามชมพู-ฟ้า ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 มิ.ย. 57
กิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 มิ.ย. 57
ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.3 ณ โรงเรียนหมรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 มิ.ย. 57
โครงการบรรยายให้ความรู้ "เชียร์บอลโลก ห่างไกลการพนัน " โดยตำรวจนครบาลตลิ่งชัน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 มิ.ย. 57
โรงเรียนหมรณพาราม ผ่านการประเมิน สถานศีกษาพอเพียง ปี 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 มิ.ย. 57
แจกแท็บเล็ตนักเรีนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องเรียน Smart Class ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 พ.ค. 57
กิจกรรมรณรงค์วันลดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 พ.ค. 57
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน คุณครู บุคลากรของโรงเรียนประจำปี 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 พ.ค. 57
แนะนำนักศึกษาฝึกสอน 14 คน จาก ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2557 ชมทำเนียบ
วันที่18 พ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม. 2,3,5,6 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 พ.ค. 57
เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
วันที่ 12 พ.ค. 57 ภาคบ่าย
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557
วันที่ 12 พ.ค. 57 ภาคเช้า
อบรมครูเรื่องการใช้โปรแกรม BookMarks ' 2551 ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D ชมภาพยรรยากาศ
วันที่ 8 พ.ค. 57
อบรมครูตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนร่วม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 - 8 พ.ค. 57
เข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 พ.ค. 57
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 - 25 เม.ย 57
ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน
วันที่ 17 -30 เม.ย 57
ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์
วันที่ 10 เม.ย 57
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 เม.ย 57
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 เม.ย 57
ประกาศผลและรายงานตัว ม.4 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 เม.ย 57
ประกาศผลและรายงานตัว ม.1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 มี.ค. 57
บรรยากาศงานผูกพันวันเก่าคืนสู่เหย้าชาวมหรรณพ์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มี.ค. 57
ส่งข้อสอบจัดห้อง ม.1 และ ข้อสอบเข้าเรียน ม.4 (5 วิชาหลัก)
วันที่ 28 มี.ค. 57
งานวันเกียรติยศ แจกประกาศนีบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร)นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 มี.ค. 57
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สพม.1 ตรวจสอบการใช้งบประมาณโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 2 เมษายน 2557
ค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 มี.ค. 57
พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน (ทำบุญโรงเรียน) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 -24 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 17 - 18 มี.ค. 57
กิจกรรม Chill chill Rally ฟ้าใสใสหัวใจสีชมพู เพื่อศึกษาดูงานวิทยาลัยการงานอาชีพวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 14 มี.ค. 57
คณะครูอบรมเรื่อง " ศิลปะการวางตนของคนทำงาน" ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 13 มี.ค. 57
อบรมเรื่องความ มก้าวหน้าในอาชีพครูและการเป็นครูมืออาชีพ ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 10 มี.ค. 57
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตห้องเรียนคอมพิวเตอร์ A และ D เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10- 12 มี.ค. 57
จัดทำตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2557
วันที่ 10 มี.ค. 57
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วันที่ 7 มี.ค. 57
การนำเสนอสื่อนวัตกรรมของครู คศ.1 และ ครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 - 7 มี.ค. 57
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วันที่ 5 มี.ค. 57
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วันที่ 3 - 4 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2556 / สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วันที่ 27 มี.ค. 57
บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ณ ศูนย์โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 - 27 ก.พ. 57
เข้าค่ายคณิตศาสตร์ ณ เขาเขียว ชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 - 26 ก.พ. 57
กรอกคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์
วันที่ 24 - 26 ก.พ. 57
ห้องเรียน Smart Class เข้าค่ายพิพิธภัณฑ์ ทะเลไทย สัตหีบ จ.ชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 ก.พ. 57
ส่ง ปพ.5
วันที่ 19 ก.พ. 57
แสดงความยินดีกับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ได้รางวัลชนะเลิศระดับชาติงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 - 20 ก.พ. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
วันที่ 19 ก.พ. 57
ส่งข้อสอบ Smart Class ม.1 และ ม.4 / ส่งอัตรากำลังของกลุ่มสาระฯ
วันที่ 15-16 ก.พ. 57
สอบ O-NET ม.6
วันที่ 10-14 ก.พ. 57
ติว O-NET ม.6
วันที่ 8 - 9 ก.พ. 57
สอบ O-NET ม. 3
วันที่ 5- 6 ก.พ. 57
ม. 2 และ ม.5 สอบ LAS
วันที่ 3 ก.พ. 57
กิจกรรมวัน Maths Day ของกลุ่มสาระฯการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27ม.ค.- 6 ก.พ.(ม.3) / 3 ก.พ. -13 ก.พ.(ม.6)
ติว O-NET ม. 3 และ ม.6 ภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 ม.ค. 57
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 ม.ค. 57
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาปี 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 ม.ค. 57
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1/2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 ม.ค. 57
“นิทรรศวิชาการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน เปิดบ้านมหรรณพ์” ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 ม.ค. 57
กิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่ 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 ม.ค. 57
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 ม.ค. 57
ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 มกราคม 2557
ประเมินการเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2557 จาก สพม.1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6, 7, 8, 9  ม.ค. 57
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 26, 27 ธ.ค. 56
กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556 ภาพกีฬาวันที่ 26 ธันวาคม         ภาพกีฬาสีวันที่ 27 ธันวาคม
วันที่ 25 ธ.ค. 56
กิจกรรมวันคริสมาสต์ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 ธ.ค. 56
เปิดโลกอาชีพของกลุ่มสาระการอาชีพและเทคโนโลยีปีการศึกษา 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 ธ.ค. 56
ม.6 ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ที่ ม. สยาม
วันที่ 12 ธ.ค. 56
บรรยากาศต้อนรับครูภาษาต่างประเทศคนใหม่ น.ส.ชนัตตา ชื่นจิตต์
วันที่ 12 ธ.ค. 56
บรรยากาศแสดงความยินดีกับพิทยา หยางรุ่งรวิน นักกีฬาทีมชาติไทย เหรียญทองแดงกีฬาวูซู ในการแข่งขันซ๊เกมส์ ที่ประเทศพม่า   ระหว่างวันที่ 11 – 25  ธันวาคม 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 ธ.ค. 56
บรรยากาศต้อนรับรองฯนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ ณ อาคาร 3 ภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 ธ.ค. 56
สามเณรลูกมหรรณพ์ที่บรรพชาถวายพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับบาตรที่สนามชมพู-ฟ้า ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ธ.ค. 56
วัดกระจัง ร่วมกับโรงเรียนมหรรณพารามจัดโครงการบรรพชาสามเณรน้อมเกล้า 86 พรรษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ธ.ค. 56
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ธ.ค. 56
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2556 ภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 ลูกมหรรณพ์เข้าร่วมโครงการรสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเขตตลิ่งชัน ที่ จ.สมุทรสงครามและ ราชบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 พ.ย. 56
กิจกรรมให้ความรู้ รณรงค์ป้องกันเอดส์ ในวันเอดส์โลกที่ 1 ธันวาคม ภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 พ.ย. 56
สอบธรรมะปีชั้น ตรี โท เอก สำนักเรียนวัดรัชฎสธิษฐาน สังกัดวัดกระจัง ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนมหรรณพาราม ภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 พ.ย. 56
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก สำนักเรียนวัดรัชฎาธิษฐาน สังกัดวัดกระจัง ณ โรงเรียนมหรรณพาราม ภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 พ.ย. 56
นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ไปทัศนศึกษา ณ วัดป่าเวไลย์ วัดกร่าง และ พิพิธภัณฑ์จังหวัดสุพรรณบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 – 22พ.ย. 56
ม 6 .เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดโกมุทพุทธรังสี กรุงเทพฯ และวันสุดท้ายภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 – 22 พ.ย. 56
ม 4 และ ม.5 .เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดเทพนิมิต นครปฐม ภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 – 22 พ.ย. 56
ระดับชั้น ม.3   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ณ ค่ายปิยะมงคล จ.ราชบุรี และ ทัศนศึกษา ณ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง และ ถ้ำเขาบิน จ.ราชบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 – 22 พ.ย. 56
ระดับชั้น ม.2  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ณ ค่ายสวนสัตว์เปิด ซาฟารี จ.กาญจนบุร และ ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิด ซาฟารี จ.กาญจนบุรี ภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 – 22 พ.ย. 56
ระดับชั้น ม.1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ณ ค่ายวีระชัย จ.นครราชสีมา และทัศนศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ภาพบรรยากาศ
วันที่ 18, 19, 25  พ.ย. 56
ติวธรรมศึกษา
วันที่ 10 พ.ย.  56
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 -9 พ.ย.. 56
โครงการอบรมผู้นำจิตอาสา ที่จังหวัดกาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 พ.ย.  56
ครูแก้ไขคะแนนนักเรียนในคอมพิวเตอร์
วันที่ 4 พ.ย. 56
วันสุดท้ายของการสอบซ่อมครั้งที่ 2
วันที่ 28 ต.ค. 2556
เปิดภาคเรียนที่ 2/2556
วันที่ 10 - 27 ต.ค. 2556
ปิดภาคเรียนที่ 1/2556
วันที่ 10 ต.ค. 2556
คณะครูศึกษาดูงาน Educa 2013 ที่เมืองทองธานี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 - 12 ต.ค. 2556
คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 ต.ค. 2556
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการเรียนรู้รวบรวมผลวิเคราะห์ข้อสอบส่งงานวัดผล
วันที่ 2 ต.ค. 2556
คณะครูอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ เรื่อง " ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข " ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 ต.ค. 2556
คณะครูอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เรื่อง " ครูในศตวรรษที่ 21" ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 ก.ย. 2556
กรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1/2556 ลงคอมพิวเตอร์
วันที่ 26 ก.ย. - 4 ต.ค. 2556
สัปดาห์สอบแก้ตัวครั้งที่1/2556
วันที่ 26 ก.ย. 2556
ประกาศผลการสอบภาคเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2556 และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่1/2556
วันที่ 24 ก.ย. 2556
ส่งสมุด ป.พ.5 สรุปทำกราฟผลการเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 20 ก.ย. 2556
กิจกรรมมุทิตาคารวะ 56เลี้ยงสังสรรค์ (หนทางทิพย์..เมื่อ..เรือจ้างวางพาย) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16-19 ก.ย. 2556
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
วันที่ 12 ก.ย. 2556
กิจกรรมมุทิตาคารวะ 56 (หนทางทิพย์..เมื่อ..เรือจ้างวางพาย) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 ก.ย. 2556
กิจกรรมอบรมตามโครงการบ่มเพาะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26-30 ส.ค. 2556
กิจกรรมสัปดาห์แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 ส.ค. 2556
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศ
ทุกวันพฤหัสบดีตลอดปีการศึกษา 2556
กิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของครูและนักเรียนมหรรณพาราม เปลี่ยนไปตามระดับชั้น ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 ส.ค. 2556
รับการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ปี 255-2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 ส.ค. 2556
รองฯนิรณรา เนตรศิริ เดินทางไปรับตำแหน่ง รองฯโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 ส.ค. 2556
กิจกรรมสรุปการดำเนินการพัฒนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาตามแนวทฤษฎี Constructionism ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 ส.ค. 2556
กิจกรรมแข่งขันตอบโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ภายในสถานศึกษา
วันที่ 9 ส.ค. 2556
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ชมภาพบรรยาศ
วันที่ 9 ส.ค. 2556
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 ส.ค. 2556
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม .3  ณ.พุทธมณฑล  ศาลายา จ.นครปฐม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 - 9 ส.ค. 2556
สัปดาห์ห้องสมุด เปิดห้องสมุดอาเซียนไร้พรมแดนโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 ส.ค. 2556
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม .2  ณ.พุทธมณฑล  ศาลายา จ.นครปฐม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 ส.ค. 2556
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม .1  ณ.พุทธมณฑล  ศาลายา จ.นครปฐม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ส.ค. 2556
Symposium แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพครู ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 ก.ค. 2556
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามชมพู-ฟ้า ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 ก.ค. 2556
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2556 ณ วัดสมรโกฏิ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 ก.ค. 2556
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2556 ณ วัดมณฑป ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 -18 ก.ค. 2556
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
วันที่ 12 - 14 ก.ค. 2556
กิจกรรมอบรมพัฒนาครู คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อสอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดราชโอรส ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 ก.ค. 2556
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 ก.ค. 2556
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 มิ.ย. 2556
กิจกรรมอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 มิ.ย. 2556
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 มิ.ย. 2556
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ชมละครวรรณคดีไทยจากบทเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 มิ.ย. 2556
อบรมการเขียนโครงการและการประเมินโครงการ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 มิ.ย. 2556
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 มิ.ย. 2556
กิจกรรมประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 มิ.ย. 2556
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลาการประจำปี 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 มิ.ย. 2556
คณะครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน จ.สมุทรสงคราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 มิ.ย. 2556
กิจกรรมรณรงค์ความสะอาด "Big Cleaning Day " ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 มิ.ย. 2556
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 56 ณ สนามชมพู-ฟ้า ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31พ.ค. 2556
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 56 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 พ.ค. 2556
ฝ่ายบริหาร คณะคร ูจำนวน 22 ท่าน ประชุมครั้งที่ 1 เพื่อปฏิบัติการจัดการแผนการเรียนรู้ ตามกระบวนการสร้างระบบและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching และMentoring) ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18-19 พ.ค. 2556
คณะครูจำนวน 22 ท่าน ร่วมประชุมพัฒนาด้วยกระบวนการสร้างระบบและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching และMentoring) ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 พ.ค. 2556
เปิดภาคเรียนที่ 1/2556
วันที่ 15 พ.ค. 2556
กินเลี้ยง มอบของขวัญ แสดงความยินดีกับวิถีราชการใหม่ครูณัฐฐิกานต์ , ครูพรพิมพ์ และ ครูวุฒิชัย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 พ.ค. 2556
อบรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 พ.ค. 2556
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 พ.ค. 2556
สอบเพื่อจัดห้องเรียนชั้น ม.1
วันที่ 7 - 10 พ.ค. 2556
เรียนปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 พ.ค. 2556
ประชุมลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ในภาคเช้า และ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ในภาคบ่าย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 เม.ย. 2556
บรรยากาศสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผอ.สุภาณี ธรรมาธิคม, ครูสมชาย วงษ์เหรียญทอง ,ครูธนวิภา สมศรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 เม.ย. 2556
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 เม.ย. 2556
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 เม.ย. 2556
นักเรียนที่สอบคัดเลือก ม.4 ได้รายงานตัว
วันที่ 31 มี.ค. 2556
จับสลาก/รายงานตัวชั้น ม.1
วันที่ 30 มี.ค. 2556
งาน "ราตรี 4 ทศวรรษมหรรณพาราม" ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 มี.ค. 2556
วันเกียรติยศ ปี 2555 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รับประกาศนียบัตร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 มี.ค. 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้เน้นอาเซียนเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 มี.ค. 2556
ประกาศผลการเรียนต่อ ม.4 นักเรียนทั่วไป
วันที่ 24 มี.ค. 2556
นักเรียนที่สมัครเรียน ม.4 ทั้ง ม.3 เดิม และนักเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและปรับพื้นฐาน
วันที่ 18-22 มี.ค. 2556
จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556
วันที่ 21 มี.ค. 2556
กิจกรรมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน มหรรณพาราม ครบ 4 ทศวรรษ ชมภาพยรรยากาศ
วันที่ 20 มี.ค. 2556
ครูผู้สอน ปพ.5 พร้อมใบรายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียน
วันที่ 19-20 มี.ค. 2556
โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์และบริษัทบางกอกซอร์ฟแวร์จัดอบรมผลิตสื่อด้วย Ulead ให้แก่คณะครูโรงเรียนมหรรณพาราม ที่ห้องคอมพิวเตอร์ D ชมภาพบรรยกาศ
วันที่ 14-19 มี.ค. 2556
ครูที่ปรึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบแก้ตัวไม่ผ่าน ครั้งที่ 1 และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วันที่ 18 มี.ค. 2556
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อสอบส่งงานวัดผล
วันที่ 14-18 มี.ค. 2556
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทั่วไป ปีการศึกษา 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 มี.ค. 2556
ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน
วันที่ 10 มี.ค. 2556
มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1

 

วันที่ 8 มี.ค. 2556
รองฯฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประชุมอาเซียนศึกษา ที่โรงเรียนทวีธาภิเศก
วันที่ 8 - 12 มี.ค. 2556
ครูที่ปรึกษาประกาศผลการสอบปลายภาค 2/2555 นักเรียนที่ไม่ผ่าน..ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วันที่ 7 มี.ค. 2556
ครูผู้สอนตรวจทานผลการเรียนของนักเรียน(คะแนนที่กรอกไว้)
วันที่ 5 มี.ค. 2556
กรอกคะแนนลงในคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2555 ที่ห้องคอมพิวเตอร์ D
วันที่ 4 มี.ค. 2556
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจทาน รวบรวม ป.พ.5 ใบรายชื่อ 0 ร มส และ มผ (อย่างละ 2 ชุด) และกราฟผลการเรียน ส่งวัดผล
วันที่ 3 มี.ค. 2556
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 รายงานตัว
วันที่ 1 มี.ค. 2556
ติดประกาศ ม. 3 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4
วันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2556
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 / 2555
วันที่ 23 ก.พ. 2556
สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ประกาศผลสอบ 27 ก.พ. 56
วันที่ 18 - 21 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส) ภาค 2/2555 -นักเรียนขอยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ภาค 2/2555
วันที่ 20 ก.พ. 2556
พิธีมอบรางวัล ของขวัญ เกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนบันทึการอ่านยอดเยี่ยม จัดสวนถาดงดงาม และ มีจิตสาธารณะช่วยงานห้องสมุดโรงเรียน ชมภาพยรรยากาศ
วันที่ 20 ก.พ. 2556
พิธีมอบรางวัล ของขวัญ เกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนพิเศษเรียนร่วมที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนระดับประเทศ ชมภาพยรรยากาศ
วันที่ 15 ก.พ. 2556
กิจกรรมวิชาการ "มหรรณพ์นิทรรศวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 ก.พ. 2556
ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส)
วันที่ 13 -15 ก.พ. 2556
งานพิเศษเรียนร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับชาติ ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 ก.พ. 2556
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 ก.พ. 2556
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประชุมออกแบบการเรียนการสอนอาเซียน ที่โรงแรมเอเซีย
วันที่ 9 -10 ก.พ. 2556
นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-Net
วันที่ 6-7 ก.พ. 2556
โรงเรียนมหรรณพารามเป็นสนามทดสอบทางการศึกษาระดับเขตการศึกษา (Las) ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ประจำปีการศึกษา 2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4- 7 ก.พ. 2556
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ติวนักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-Net
วันที่ 2 -3 ก.พ. 2556
นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-Net
วันที่ 1 ก.พ. 2556
กิจกรรมทอดผ้าการศึกษาปี 2555 หารายได้สร้างห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 - 31 ม.ค. 2556
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ติวนักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-Net
วันที่ 21 ม.ค. 2556
นักเรียนชั้น ม.1/1 ขยายผลความรู้ไปศึกษาที่สถานีดาวเทียม ไทยคม โดยมีเจ้าหน้าที่ชัชชัย ธรรมรัตน์ มาตอบคำถามเพิ่มเติมที่หน้าเสาธงโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7-9 ม.ค. และ 13-15 ม.ค. 2556
บรรยากาศนักศึกษาวิชาทหารหญิงปี 2 วันที่ 7-9 ม.ค.ละ ปี 3 วันที่ 13-15 ม.ค. โรงเรียนมหรรณพารามฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 ม.ค. 2556
กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ที่สถานีดาวเทียม ไทยคม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 ม.ค. 2556
โรงเรียนมหรรณพาราม ได้รับเกียรติจากโรงเรียนสตรีวัดระฆังให้เข้าร่วมการประกวด วงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 ม.ค. 2556
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภาคเช้าเรียนรู้ที่พิพิธพันธ์หุ่นขี้ผึ้ง   ชมภาพบรรยากาศ                ภาคบ่ายทำกิจกรรมเรียน รู้ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปกนกฮูก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 ม.ค. 2556
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 ม.ค. 2556
กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2556 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 ม.ค. 2556
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2555(มีการขันกีฬาเป็นภายในระหว่างวันที่ 2 -8 ม.ค. 56 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 ม.ค. 2556
ครูมณีวรรณ์ มะส่าห์ อำลานักเรียนมหรรณพ์ ย้ายไปโรงเรียนมาบอำมฤติวิทยา จ.ชุมพร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ม.ค. 2556
หัวหน้ากลุ่มสาระฯตรวจทานและรวบรวม ปพ 5 ภาค 2/2555 ส่งวัดผล
วันที่ 2 -4 ม.ค. 2556
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 ชมภาพบรรยากาศวันที่ 2      วันที่ 3      วันที่ 4
วันที่ 25 - 28 ธ.ค. 2555
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 / 2555
วันที่ 24 ธ.ค. 2555
กิจกรรมวันคริสมาสต์ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10-12 ธ.ค. 2555
บรรยากาศนักเรียนพิเศษเรียนร่วมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา ณ จังหวัดระยอง ชมภาพบรรยากาศ    ผลการแข่งขัน
วันที่ 4 ธ.ค. 2555
พิธีใส่บาตรสามเณรบรรพชา ๘๕ พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ธ.ค. 2555
มหรรณพารามร่วมกับวัดกระจัง จัดบรรพชาสามเณร ๘๕ พรรษา น้อมถวายฯแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ธ.ค. 2555
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๕ พรรษา และวันพ่อแห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ธ.ค. 2555
มหรรณพารามจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ธ.ค. 2555
กิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 พ.ย. 2555
มหรรณพารามประดิษฐ์กระทงถวายวัดมณฑปเพื่อจำหน่ายหารายได้เข้าวัด และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 -23 พ.ย. 2555
นักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย เรียนรู้บูรณาการ อบรมโครงงาน และทำกิจกรรมจิตอาสา ชมภาพยรรยากาศ
วันที่ 21 -23 พ.ย. 2555
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้น ม.1    ระดับชั้น ม.2   ระดับชั้น ม.3
วันที่ 20 พ.ย. 2555
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 พ.ย. 2555
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 พ.ย. 2555
โรงเรียนมหรรณพารามจัดงาน "บันทึกความทรงจำด้วยรัก" แด่ ผอ.อดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผอ.สุภาณี ธรรมาธิคม และ ครูจิระวัฒน์ หวังประกอบกุล ชมภาพบรรยากาศ                ชมภาพบนYoutube
วันที่ 16 พ.ย. 2555
ลูกมหรรณพ์บูม แสดงความยินดี ขอบคุณ ครูจิระวัฒน์ หวังประกอบกุล เปลี่ยนวิถีราชการจากมหรรณพารามไปเป็นอาจารย์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 พ.ย. 2555
อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 / 2555 ไม่ผ่าน
วันที่ 12- 15 พ.ย. 2555
นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 / 2555
วันที่ 12 พ.ย. 2555 เวลา 09.59 น.
ผู้อำนวยการสุภาณี ธรรมาธิคม เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 พ.ย. 2555 เวลา 09.09 น.
ผู้อำนวยการอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ เดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 พ.ย. 2555
อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 / 2555 ไม่ผ่าน
วันที่ 1- 8 พ.ย. 2555
นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 / 2555
วันที่ 1 พ.ย. 2555
นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
วันที่ 29 ต.ค. 2555
ครูลงชื่อปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2555
วันที่ 18 ต.ค. 2555
ปิดภาคเรียนที่ 1/2555
วันที่ 15-17 ต.ค. 2555
จัดทำแผนงานวิชาการนอกสถานที่
วันที่ 12 ต.ค. 2555
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ    รวบรวม  และจัดทำรูปเล่ม / ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 1/2555 / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กราฟ) 1/255   ส่งงานวัดผล
วันที่ 8-12 ต.ค. 2555
จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2555
วันที่ 5 ต.ค. 2555
ขอแสดงความยินดีกับ ครูกฤษณา ประชากุล ได้รับรางวัลคุรุสดุดี เนื่องในวันครูโลก World Teachers's Day ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4-5 ต.ค. 2555
กรอกคะแนนลงในคอมพิวเตอร์ (ภาคเรียนที่ 1/55)
วันที่ 2 ต.ค. 2555
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวม   ส่งป.พ.5 /ใบรายชื่อ 0 ,ร, มส,และ มผ, (อย่างละ 2 ชุด)  ส่งงานวัดผล
วันที่1 -15 ต.ค. 2555
แผนงานสรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผลและรายงานเสนอกลุ่มบริหาร
วันที่ 28 ก.ย. .2555
งานเลี้ยงสังสรรค์วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 ก.ย. .2555
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
วันที่ 22- 26 ก.ย. .2555
ไปศึกษาดูงานโรงเรียนน้ำใสวิทยา จ.หนองคาย และศึกษาเพื่อเตรียมความสู่ประชาคมอาเซียน ณ สพป.ลาว
วันที่ 18 -21 ก.ย. .2555
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2555
วันที่ 20 ก.ย. 2555
ส่งอัตรากำลังในกลุ่มสาระฯ
วันที่ 17 ก.ย. 2555
ไปศึกษาดูงานประกันคุณภาพกาารศึกษา
วันที่ 14 ก.ย. 2555
ผลงานตัดต่อ ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2555 คลิกชมที่Youtube
วันที่ 14 ก.ย. 2555
ส่งผลการปฏิบัติราชการภาคเรียนที่ 1/2555
วันที่ 14 ก.ย. 2555
พิธีกตัญญุตาคารวะแด่ครูเกษียณปี 2555 ภาพบรรยากาศ           VTR มุทิตาคารวะ 2555
วันที่ 13 ก.ย. 2555
ผลงานตัดต่อ ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop ของนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 -13 ก.ย. 2555
ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส) / นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555
วันที่ 10 ก.ย. 2555
ส่งแนวข้อสอบ O-net ที่วิชาการ
วันที่ 7 ก.ย. 2555
ส่งรายชื่อ นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส)
วันที่ 6 ก.ย. 2555
ส่งไขข้อสอบปลายภาคที่ครูปราณี
วันที่ 23 ส.ค. 2555
โรงเรียนมหรรณพารามร่วมกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติสองพระองค์ บริเวณสนามเสือป่า ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 ส.ค. 2555
นักเรียน ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ไบเทค บางนา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 ส.ค. 2555
กิจกรรมแจกประกาศนียบัตรธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ชมภาพบรรยากาศ
วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 2555
นักเรียน Smart Class เข้าค่ายคณิต-วิทย์ (Amazing Science and Crazy Math One Day Camp) ที่โรงเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 - 24 ส.ค. 2555
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 ส.ค. 2555
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมอาคาร 5 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 ส.ค. 2555
กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ        สรุปคนได้รับรางวัล
วันที่ 8 -10 ส.ค. 2555
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสู่อาเซียน ปี 2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 - 10 ส.ค. 2555
นักเรียนอบรมแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ แหล่งเรียนรู้สวนเศรษฐกิจพอเพียงถวายพ่อหลวงที่มหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 -9 ส.ค. 2555
กิจกรรมสัปดาห์แข่งขันทักษะอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่" เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา ชมผลงานนักเรียนชนะการแข่งขัน
วันที่ 1 ส.ค. 2555
คณะครูโรงเรียนมหรรณพารามอบรมการจัดหลักสูตรท้องถิ่น ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 ก.ค. 2555
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2555 ม.2 และ ม.3ถวายเทียน ณ วัดมณฑปม.ปลาย ถวายเทียน ณ วัดสมรโกฎิ
วันที่ 30 - 31 ก.ค. 2555
กิจกรรมตกแต่งต้นเทียนพรรษาประจำปี 2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 ก.ค. 2555
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 ก.ค. 2555
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 ก.ค. 2555
นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา2555 ที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 ก.ค. 2555
นักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5เข้าค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา2555 ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 ก.ค. 2555
นักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา2555 ที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 ก.ค. 2555
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจทานและรวบรวม ป.พ.5 ส่งวัดผล
วันที่ 24 ก.ค. 2555
นักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา2555 ที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 ก.ค. 2555
นักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้าค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา2555 ที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 ก.ค. 2555
ี่มหรรณพารามเป็นสนามสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการคุรุสภา ชมแผนผังสนามสอบ
วันที่ 16-20 ก.ค 2555
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555
วันที่ 20 ก.ค 2555
กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต เรื่อง เคมีในครัวและมหัศจรรย์แห่งดวงดาว ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 ก.ค 2555
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน Smart Class ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 ก.ค 2555
กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ Dreams&Teams Association ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 ก.ค 2555
กิจกรรมโครงการร่วมแรงร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยความร่วมมือของมหรรณพาราม กับโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ชมภาพยรรยากาศ
วันที่ 9 ก.ค 2555
คณะครู-นักเรียน ต้อนรับ รองฯวิลาวัลย์ พันธุ์วาณิช อย่างเป็นทางการหน้าเสาธง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 ก.ค 2555
ครูปราณี ศิริอัฐ,ครูอังสนา เกิดบุญส่ง และครูพรพิมล เครือวรรณ ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีปี 2554 ตามโครงการสังคมไทยคืนครูดีให้ศิษย์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 ก.ค 2555
กิจกรรมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน หลังเคารพธงชาติ ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 ก.ค 2555
นางวิลาวัลย์ พันธุ์วาณิช มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่มหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 มิ.ย. 2555
กิจกรรม Dreams and Teams Mini Young Leader - Course on Public Speaking ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 มิ.ย. 2555
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติปี 2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มิ.ย. 2555
พิธีไหว้ครูประจำ ปีการศึกษา2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มิ.ย. 2555
กิจกรรมประกวดจัดตกแต่งพานไหว้ครูประจำ ปีการศึกษา2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 มิ.ย. 2555
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 มิ.ย. 2555
กิจกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 มิ.ย. 2555
กิจกรรมโครงการปลาสวยงาม ด้วยความร่วมมือระหว่างส่วนประมงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย.. 2555
ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5และ 6 ปีการศึกษา2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 พ.ค. 2555
โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2555
วันที่ 21 พ.ค. 2555
ปฐมนิเทศนักเรียนและกิจกรรมสัมพันธ์ ชั้น ม.1 และ ม.4 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 พ.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือประเมินพฤติกรรมสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 พ.ค. 2555
สอบจัดห้องเรียนชั้น ม.1
วันที่ 16 พ.ค. 2555
เปิดภาคเรียนที่ 1/2555 ครูลงชื่อปฏิบัติงาน
วันที่ 14 -15 พ.ค. 2555
ประชุมสัมมนาครู คศ.4 และ ครู คศ. 3 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ สพม.1 กลุ่มที่ 4 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 พ.ค. 2555
มอบตัวชั้น ม.4
วันที่ 12 พ.ค. 2555
มอบตัวชั้น ม.1
วันที่ 11 พ.ค. 2555
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 รายงานตัว
วันที่ 10 พ.ค. 2555
จับฉลาก / ประกาศผล / รายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1
วันที่ 9 พ.ค. 2555
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4
วันที่ 6 พ.ค. 2555
นักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 และนักเรียน ม.3 เดิมที่ต่อชั้น ม.4 สอบปรับพื้นฐาน
วันที่ 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2555
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 7 เม.ย. 2555
นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ(Smart Class) รายงานตัว
วันที่ 1 เม.ย. 2555
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ(Smart Class)
วันที่   30 มี.ค. 2555
วันเกียรติยศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รับวุฒิการศึกษาจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2554 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 - 29 มี.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 มี.ค. 2555
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ(Smart Class)
วันที่ 24 มี.ค. 2555
งาน 39ปีราตรีมหรรณพ์  ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 มี.ค. 2555
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่15 -19 มี.ค. 2555
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ(Smart Class)
วันที่15 -16 มี.ค. 2555
คณะครูอบรมผลิตสื่อ e-learning ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 , 12 มี.ค. 2555
ม.3 และ ม.ปลาย สอบปลายภาค
วันที่ 19 -20 มี.ค. 2555
สอประกาศผลสอบ ลงทะเบียน และ สอบแก้ตัวระดับ ม.3 , ม.4 , ม.5 , ม.6 ครั้งที่2
วันที่ 15 -16 มี.ค. 2555
ประกาศผลสอบ ลงทะเบียน และ สอบแก้ตัว ม.1 และ ม.2 ครั้งที่ 2 / ประกาศผลสอบ ลงทะเบียน และ สอบแก้ตัวระดับ ม.3 , ม.4 , ม.5 , ม.6 ครั้งที่ 1
วันที่ 13 -14 มี.ค. 2555
ประกาศผลสอบ ลงทะเบียน และ สอบแก้ตัว ม.1 และ ม.2 ครั้งที่ 1

วันที่ 13 มี.ค. 2555
ลงคะแนนในโปรแกรม กลุ่มสาระฯวิทย์ , ไทย

วันที่ 9 และ 12 มี.ค. 2555
นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. ปลาย สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2554
วันที่ 8 มี.ค. 2555
ม.2 สอบ NT และ ม.5 สอบ LAS
วันที่ 2, 5 มี.ค. 2555
ม.1 และ ม.2 สอบปลายภาค
วันที่ 3 - 6 มี.ค. 2555
ม.6 สอบ GAT , PAT
วันที่ 2 และ 5 มี.ค. 2555
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ 2 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2554
วันที่ 1 มี.ค. 2555
มอบเกียรติบัตร เหรียญ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ และ นักเรียนเรียนร่วมที่ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ  ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 มี.ค. 2555
มอบช่อดอกไม้ วุฒิบัตร แสดงความยินดีกับครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554 / หนึ่งแสนครูดี /ครูชำนาญการพิเศษคนใหม่ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 มี.ค. 2555
วันสุดท้ายของการเรียนภาคเรียนที่ 2/2554
วันที่ 28 -29 ก.พ. 2555
นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 24 - 25 ก.พ. 2555
ม3 ติว เตรียมสอบ O-Net ที่ห้องประชุม
วันที่ 18 -19 ก.พ. 2555
นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 22 ก.พ. 2555
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนจิตอาสาช่วยงานห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2554และมอบรางวัลนักเรียนชนะการประกวดจัดสวนถาด ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 ก.พ. 2555
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 ก.พ. 2555
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน คุณครู - รับศีล  ใส่บาตร แผ่เมตตา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 ก.พ. 2555
วันมหรรณพ์นิทรรศวิชาการ ภาคเช้า      ภาคบ่าย
วันที่ 10 - 11 ก.พ. 2555
ม.6 ติว เตรียมสอบ O-Net ที่ห้องประชุม
วันที่ 4 ก.พ. 2555
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2554 ภาคเช้า     ภาคบ่าย
วันที่ 31 ม.ค. 2555
ส่งสมุดคะแนน ปพ 5 ที่งานทะเบียนวัดผล
วันที่ 22 - 23 ม.ค. 2555
ชาวมหรรณพาราม ครู-นักเรียน มีจิตเป็นกุศล ร่วมกับชุมชนรับพระจำนวน 1200 รูป ที่ธุดงค์ผ่านโรงเรียนมหรรณพาราม สาธุ สาธุ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 - 22 ม.ค. 2555
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปีการศึกษา 2555    ม.1 ที่ค่ายลูกเสืออู่ทองสักทอง จ.สุพรรณบุรี      ม.2 ที่ค่ายลูกเสือวังด้ง จ.กาญจนบุรี      ม.3 ที่ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จ.สระบุรี
วันที่ 19 ม.ค. 2555
นักเรีรยนระดับชั้น ม.6 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร แนะแนวการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสยาม
วันที่ 16 ม.ค. 2555
วันครูประจำปีพุทธศักราช 2555 ครูมหรรณพารามได้รับการคัดเลือกเป็น1แสนครูดี ชาวมหรรณพ์ขอชื่นชม ยินดีด้วย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 - 20 ม.ค. 2555
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 (ไม่มีตารางสอบ อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเองในห้องเรียน)
วันที่ 14 ม.ค. 2555
หยุดวันเด็ก
วันที่ 13 ม.ค. 2555
กิจกรรมวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่ปี 2555   กิจกรรมอ่านสาส์นวันเด็กและตักบาตรทำบุญภาคเช้า    กิจกรรมสังสรรค์รับประทานอาหารแจกของขวัญวันเด็ก    กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่โรงเรียนตอนเย็น
วันที่ 8 ม.ค. 2555
ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2554 เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2- 3 ม.ค. 2555
หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
    เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 55 นะครับ
วันที่ 31 ธ.ค. 2554
หยุดวันส่งท้ายปีเก่า
วันที่ 28 ธ.ค. 2554
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาด "ตำรวจตลิ่งชันที่ฉันรัก"    ชมภาพบรรยากาศ      / ภาพที่ชนะรางวัลการประกวด
วันที่ 26 ธ.ค. 2554
หัวหน้าหมวดส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2554 ที่งานทะเบียนวัดผล
วันที่ 26 ธ.ค. 2554
กิจกรรมวันคริสมาสต์ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24- 25 ธ.ค. 2554
สอบ GAT - PAT
วันที่  21 ธ.ค. 2554
ส่งวิเคราะห์ข้อสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2554
วันที่ 21 ธ.ค. 2554
สรุปผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมหรรณพาราม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 /2554
ได้รางวัลต่างๆดังนี้        บรรยากาศแข่งขันภายนอกสถานศึกษา        
วันที่ 20 ธ.ค. 2554
ด.ช.ศุภกร  ผลเจริญ  3/1 และ ด.ช.สุธีร  วงษ์ศรี 3/1 ร่วมแข่งขันการสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น (2 D Annimation) ที่โรงเรียนสตรีวิทยา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 /2554
ได้รางวัลเหรียญทองแดง
วันที่  19- 23 ธ.ค. 2554
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 16 ธ.ค. 2554
ด.ช. ธรรมนูญ  เจียมจักร์ 3/1 และ ด.ญ.วรัญญา  เสาวคนธ์ 3/1 ร่วมแข่งขันการสร้าง Webpage(Web Editor) ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 /2554
วันที่ 17 ธ.ค. 2554
ด.ญ.สุพรรณี ชูทรัพย์ 3/1 และ ด.ญ.วันวิสา เสาะแสวง 3/1 ร่วมแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 /2554 ได้รางวัลเหรียญทอง
วันที่ 17 ธ.ค. 2554
โครงการลูกเสือทำความดี 100 ปี ลูกเสือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 ธ.ค. 2554
น.ส.มณีนพ วชิรเดชาวุฒิ 6/1 และ น.ส.สุมาพร สุขทวี 6/1 ร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 /2554 ได้รางวัลเหรียญเงิน
วันที่ 17 ธ.ค. 2554
นายเมธา ศรีคลองใหญ่ 5/2 และ นายธนาธิป ภู่ทอง 5/1 ร่วมแข่งขันการสร้าง Webpage(Text Editor) ที่โรงเรียนศึกษานารี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 /2554 ได้รางวัลเหรียญทอง
วันที่ 16 ธ.ค. 2554
ครู และนักเรียนมหรรณพาราม สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่12 ธ.ค. 2554
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 9 ธ.ค. 2554
รองฯกฤษณ์ วัฒนากร รองผู้อำนวยการคนใหม่ จากโรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มหรรณพารามเป็นวันแรก - พิธีต้อนรับครูใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 ธ.ค. 2554
คุณครูวาสนา นาครัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ เอกดนตรีศึกษา จากโรงเรียนอิสลามแห่งประเทศไทย มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มหรรณพารามเป็นวันแรก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 ธ.ค. 2554
เปิดภาคเรียนที่ 2 /2554 เป็นวันแรก
วันที่ 1 ธ.ค. 2554
บรรยากาศ เลี้ยงส่ง รองฯนุดี บุญกาญจน์วนิชา ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 จ.สุพรรณบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 ธ.ค. 2554
บรรยากาศ Big Cleaning Day และ แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ชมภาพบรรยากาศ
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 /2554
เปิดเรียนแรกวันที่ 6 ธ.ค. 54 ถ้ามีเหตุขัดข้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะสถานการณ์น้ำท่วม โทรสอบถามได้ที่ 02-4486258 หรือ 02-4486617 ต่อ 114 หรือ 123
วันที่ 1 - 16 พ.ย. 2554
บรรยากาศน้ำท่วมโรงเรียนมหรรณพาราม และบริเวณใกล้เคียง เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เราคาดไม่ถึง ภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 ต.ค. 2554
เปิดภาคเรียน2 ประจำปีการศึกษา 2554 เป็นวันแรก
วันที่ 10 ต.ค.- 6 พ.ย. 2554
ปิดภาคเรียน
วันที่ 3-7 ต.ค. 2554
ลงทะเบียนและสอบแก้ตัว ๐ ร มส มผ ภาคเรียนที่ 1/2554 ของนักเรียนทุกระดับชั้น
วันที่ 4 ต.ค. 2554
พิธีรดน้ำ แสดงความยินดี  มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554 ชมภาพบรรยากาศ   ชมวิดิทัศน์มุทิตา 54
วันที่ 4- 5 ต.ค. 2554
กิจกรรมค่ายเยาวชนรักการอ่านครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2554 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ต.ค. 2554
ประกาศผลการสอบประจำภาคเรียนที 1/2554 ทุกระดับชั้น
วันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 2554
โรงเรียนมหรรณพารามได้รับรางวัลผลงานดีเด่น  (Best  Practice)  อันดับที่  3  ด้านงานวิจัย  ในระดับเขตการศึกษาพิเศษ   จากผลงาน  :  ตาราง  9  ช่องกับการท่องจำพยัญชนะไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 -30   ก.ย. 2554
หัวหน้ากลุ่มสาระฯรวบรวม ปพ ใบรายชื่อ (กรอกผล 0 ร มส มผ) และทำกราฟชั้น ม.1 -2   ม.4-5 ส่ง / รวบรวม ปพ ระดับ ม.3 และ ม.6 ส่ง
วันที่ 28 - 30   ก.ย. 2554
จัดตารางสอนโรงเรียนภาค 2/2554
วันที่ 19 - 23   ก.ย. 2554
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554
วันที่ 21   ก.ย. 2554
กิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในโวรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบในปี 2554 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 ก.ย. 2554
พิธีมุทิตาคารวะ 2554 แด่ รองฯฤทัยวรรณ ศุภเกษร คุณครูชุติมณฑน์ ขำภิบาล และคุณลุงจันทร์ ทิมประเสริฐ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14- 15 ก.ย. 2554
พิธีต้อนรับรองฯสุปราณี เนตรศิริ รองผู้อำนวยการคนใหม่ จากย้ายมาจากโรงเรียนวัดดอนหวาย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 ก.ย. 2554
สรุปรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ 1/2554
วันที่ 7   ก.ย. 2554
สอบประเมินนักเรียนชั้น ม.3 เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียน(สพบ.และสำนักทดสอบ)
วันที่ 6   ก.ย. 2554
ปิดประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคที่ 1/2554 หน้าห้องทะเบียนวัดผล / นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบตามระเบียบวัดผล
วันที่ 1  ก.ย. 2554
ส่งไขข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /  ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 31 ส.ค. 2554
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมการอ่านของนักเรียนประจำปี 2554 ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ลงนามทำความดีถวายพระองค์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 ส.ค. 2554
การแสดงดนตรีวงแกรมมี / wake club school tour ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 2554
สัปดาห์ห้องสมุด
วันที่ 22 - 28 ส.ค. 2554
สัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาภาษาต่างประเทศ
วันที่ 19 ส.ค. 2554
รองฯสถาพร รัตนสกล อำลานักเรียนไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 ส.ค. 2554
บ.เอ็มวันมาร์เก็ต จัดกิจกรรมฝึกคณิตคิดเร็วและถ่ายทอดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจได้ดี ชมภาพบรรยกาศ
วันที่ 16- 18 ส.ค. 2554
สัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาวิทยาศาสตร์และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 ส.ค. 2554
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 ส.ค. 2554
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2554 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 ส.ค. 2554
กิจกรรมแข่งขันตอบโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
วันที่ 1- 5 ส.ค. 2554
สัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วันที่ 1 ส.ค. 2554
ประชุมครูเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 25 -29 ก.ค. 2554
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 ก.ค. 2554
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ติด 0  ร  มส   มผ มีแนวโน้มไม่จบการศึกษาปี 2554 - ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
ปีการศึกษา 2554
บริการห้องคอมพิวเตอร์ในเวลาพักกลางวัน  เพื่อการสืบค้น  ทำงาน  ฝึกฝนทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2554 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 ก.ค. 2554
นักเรียน ชั้น ม.1 ศึกษานอกสถานที่ เรียนรู้แบบบูรณาการที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 ก.ค. 2554
นักเรียน ชั้น ม.ปลาย เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม / ธรรมสู่โรงเรียน
วันที่ 22 ก.ค. 2554
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ 6 ที่ติด 0/ ร / มส และ มผ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ -ครูผู้สอนพบผู้ปกครอง แจ้งผลการเรียนการนักเรียน
วันที่ 21 ก.ค. 2554
กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยจากการแสดงละครในวรรณคดีไทย 4 เรื่อง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่  20 ก.ค. 2554
นักเรียน ชั้น ม.3 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม / ธรรมสู่โรงเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 ก.ค. 2554
นักเรียน ชั้น ม.2 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม / ธรรมสู่โรงเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 ก.ค. 2554
กิจกรรมแห่งเทียนและถวายผ้าจำนำพรรษา 3 วัด วันมณฑป     วัดกระจัง     วัดสมรโกฎิ
วันที่ 7- 12 ก.ค. 2554
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ม.1 - ม.2 สอบ 8,12 ก.ค. / ม.3 สอบ 6 ,11 ก.ค. / ม.ปลาย สอบ 7,11-12 ก.ค. 54
วันที่ 7 - 8 ก.ค. 2554
อบรมนักเรียนแกนนำโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ ที่ จ.นครราชสีมา
วันที่ 5 ก.ค. 2554
พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2554    ชมภาพบรรยากาศ    และ พิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษาประจำปี 2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ก.ค. 2554
โรงเรียนเป็นหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนฯ
วันที่ 1 ก.ค. 2554
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2554 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 มิ.ย 2554
ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค
วันที่ 24 มิ.ย 2554
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 20 - 26 มิ.ย 2554
สัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาสุขศึกษา/ หลศึกษาและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมรณรงค์ให้ไปเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 มิ.ย 2554
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 มิ.ย 2554
กิจกรรมประกวดแข่งขันจัดพานดอกไม้ไหว้ครู
วันที่ 10 มิ.ย 2554
วันประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 2 มิ.ย 2554
วันประชุมผู้ปกครอง ม.2 - ม.3 และ ม.4 - ม.5 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียน
วันที่ 29 พ.ค. 2554
วันประชุมผู้ปกครอง ม.2 - ม.3 และ ม.4 - ม.5 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียน
วันที่ 18 พ.ค. 2554
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนทุกระดับชั้น
วันที่ 11 - 12 พ.ค. 2554
ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าระดับ เข้าร่วมอบรม สัมมนา ที่ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 10 พ.ค. 2554
ปฐมนิเทศนักเรียนระชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2554 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 พ.ค. 2554
คณะครูลงนามปฏิบัติราชการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นวันแรก
วันที่10 เม.ย. 2554
ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6
วันที่ 3 เม.ย. 2554
่ประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 2 เม.ย. 2554
่มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 28 มี.ค. 2554
่วันเกียรติยศ / มอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา ชั้นม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 มี.ค. 2554
่จับฉลาก / รายงานตัวนักเรียนเขตพื้นที่บริการที่สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1
วันที่ 25 มี.ค. 2554
่ส่งผลการเรียนซ้ำของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ติด 0 ร มส. มผ. ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 23 - 24 มี.ค. 2554
่คณะครูอบรมคอมพิวเตอร์เรื่อง ITC School / Windows 7 และ สร้างสื่อด้วยโปรแกรม Captivate ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 มี.ค. 2554
่ประกาศผลการสอบนักเรียนทั่วไปที่เรียนต่อ ชั้น ม.4
วันที่ 21 มี.ค. 2554
่วันก่อตั้งโรงเรียนมหรรณพาราม
วันที่ 20 มี.ค. 2554
สอบคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2554
วันที่ 19 มี.ค. 2554
่สอบคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2554
วันที่ 15 มี.ค. 2554
่ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียนความสามารถพิเศษนักเรียนระดับชั้น ม.1
วันที่ 14 มี.ค. 2554
่ทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2554
วันที่ 14 -18 มี.ค. 2554
่นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม. 6 สอบซ่อมครั้งที่ 2
วันที่ 7 -11 มี.ค. 2554
่ประกาศผลสอบ ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 และะนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม. 6 สอบซ่อมครั้งที่ 1
วันที่ 12 - 16 มี.ค. 2554
่รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2554 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 มี.ค. 2554
่นักเรียน ม.2 สอบ Las
วันที่ 1 มี.ค. 2554
่ติวเข้มนักเรียน ม.2 ทุกคนก่อนสอบ Las
วันที่ 28 ก.พ. 2554
่ประกาศผลนักเรียนชั้น ม.3 (ม.ณ.) ที่สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4
วันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค.. 2554
่ครูส่งผลการเรียน (ปพ.5) และส่งใบรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
วันที่ 19 - 20 ก.พ. 2554
่นักเรียน ม.6 สอบ O_Net
วันที่ 3 - 28 ก.พ. 2554
่กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
วันที่ 21 - 28 ก.พ. 2554
่สอบวัดผลปลายภาคที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 21 ก.พ. 2554 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จ.ชลบุรี จำนวน 50 คน มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วมโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 ก.พ. 2554 เวลา 8.30 - 12.00 น
่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ร.ร.สาธิตละอออุทิศ มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วมโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 ก.พ. 2554
่กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 นายสันตา นพคุณ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 ก.พ. 2554
่กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการมหรรณพารามคนใหม่ มาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนมหรรณพารามเป็นวันแรก ชมภาพบรรยากาศ
วันเสาร์ที่ 12 ก.พ. 2554
่นักเรียนผู้นำโครงการ Dreams & Teams จัดกิจกรรม Happy Saturday Festival ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 - 13 ก.พ. 2554
่ติวเข้มนักเรียน ม.6 สอบ O_Net
วันที่ 1, 4 , 8 , 11 15 ก.พ. 2554
่ติวเข้ม O-Net ม.6 วันวันอังคาร 12.40 -16.00 น. / วันศุกร์ เวลา 15.10 - 16.00 น.
วันที่ 9 ก.พ. 2554
่กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับรักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 ก.พ. 2554
่ผู้อำนวยการจักรพงษ์   เร่งฐาปนกุล ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
วันที่ 2 ก.พ. 2554
่นักเรียน ม.3 สอบ O_Net และประกาศผลสอบวันที่ 20 มี.ค. 54
วันที่ 31 ม.ค. 2554
่กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ / วันครู
วันที่ 26 ม.ค. - 25 มี.ค. 2554
่นักเรียน ม.3 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำเริ่มเรียน / สอบแก้ตัว / ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 25 ม.ค. 2554
่นักเรียน ม.3 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำติด 0 ร มส. มผ. มีแนวโน้มไม่จบการศึกษาปี 2553
วันที่ 17 - 28 ม.ค. 2554
่นักเรียน ม.3 ติวเข้ม O-Net ในคาบ 9 (15.10 - 16.00 น.)
วันที่ 15 -19 ม.ค. 2554
่นักเรียน นศท. ม.6 สอบฝึกภาคสนาม ค่ายเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 15 -1 7 ม.ค. 2554
่นักเรียน นศท. ม.5 สอบฝึกภาคสนาม ค่ายเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 14 ม.ค. 2554
่วันมหรรณพ์นิทรรศวิชาการ' 54 ภาคเช้า   ภาคบ่าย
วันที่ 7 ม.ค. 2554
่ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติปี 2554 ชมภาพกิจกรรม   ภาคบ่ายโรงเรียนร่วมกันบ.อาร์เอสจัดประกวดร้องเพลง the Hunt  ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ม.ค. 2554
่เปิดเรียนวันแรกประจำปีพุทธศักราช 2554
วันที่ 31 ธ.ค. 2553 - 3 ม.ค. 2554
่โรงเรียนหยุดเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2554
วันที่ 27 , 29 ธ.ค.2553
่นักเรียนระดับ ม.3 สอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2/ 2553
วันที่ 28 , 30 ธ.ค.2553
่นักเรียนระดับ ม.1 และ ม.2  สอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2/ 2553
วันที่ 24 , 27 , 29 ธ.ค.2553
่นักเรียนระดับ ม. ปลาย สอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2/ 2553
วันที่ 15 - 16 ธ.ค.2553
กิจกรรมติวเข้ม ความรู้ด้านวิชาการ แก่นักเรียนระดับ ม. ปลาย ที่โรงเรียนมหรรณพาราม
วันที่ 15 - 17 ธ.ค.2553
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ประจำปี 2553 ณ ค่ายลูกเสือสวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 - 17 ธ.ค.2553
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ประจำปี 2553 ณ ค่ายลูกเสือวังด้งแคมป์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 - 16 ธ.ค.2553
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ประจำปี 2553 ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 ธ.ค.2553
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2553 ชมภาพบรรยากาศภาคเช้า    บรรยากาศภาคบ่าย
วันที่ 3 ธ.ค.2553
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 ธ.ค.2553
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านเอส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 พ.ย.2553
สอบธรรมศึกษา
วันที่ 25 พ.ย.2553
กิจกรรมวันมหาธีราชเจ้าปี 2553 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 พ.ย.2553
นิทรรศการ / กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย ในงานลอยกระทงปี 2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 พ.ย.2553
สอนพิเศษ(ติวเข้ม) เตรียมความพร้อมก่อนสอนธรรมศึกษา ระหว่างเวลา 13.00 - 15.30 น.
วันที่ 8 พ.ย.2553
นักเรียน ม.1 - ม.6 สอบแก้ตัวปกติ ครั้งที่ 2
วันที่ 8 พ.ย.2553
ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนซ้ำของนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 / นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วันที่ 7 พ.ย.2553
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 พ.ย.2553
ภาคบ่าย 14.20 - 16.00 น กิจกรรมเยาวชนมหรรณพ์ร่วมใจพัฒนา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 พ.ย.2553
ภาคเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติและ คาบแรก พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาประจำปี 2552 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 ต.ค. 2553
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
วันที่ 28 ต.ค. 2553
ครูผู้สอนส่งผลการลงทะเบียนเรียนซ้ำของนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6
วันที่ 28 ต.ค. ถึง 5 พ.ย. 2553
นักเรียน ม.1 - ม.6 สอบแก้ตัวปกติ ครั้งที่ 1
วันที่ 27 ต.ค. 2553
นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วันที่ 26 ต.ค. 2553
เปิดภาคเรียนที่ 2/2553
วันที่ 11 -25 ต.ค. 2553
ปิดภาคเรียนที่ 1/2553 (11 -25 ต.ค. 53)
วันที่ 7 -8 ต.ค. 2553
ค่ายเยาวชนรักการอ่าน ครั้งที่ 7
วันที่ 4- 8 ต.ค. 2553
จัดตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2553
วันที่ 1 ต.ค. 2553
กิจกรรมมุทิตาคารวะ 2553 ครูเกษียณอายุราขการ ครูสนิท เทพช่วย ครูวิชา โทนมณี ครูสุปราณี ฉายโฉมเลิศ ครูสุชาดา อารีรอบ ครูสุภาพ อานุมาศ ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 1 ต.ค. 2553
หัวหน้ากลุ่มสาระฯรวบรวม ปพ ใบรายชื่อ(กรอกเฉพาะผล 0 , ร ,มส , มผ) และกราฟ ชั้น ม.1 และ ม.1 ส่ง / รวบรวม ปพ  ระดับชั้น ม.2 ,ม.3 และ ม.6 ส่งงานวัดผล

วันที่ 20 -24 ก.ย. 2553
สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553 ของนักเรียนทุกระดับชั้น
วันที่ 17 ก.ย. 2553
กิจกรรม กตัญญุตาคารวะปี 2553 ครูเกษียณอายุราขการปี 2553 ลำลานักเรียนหน้าเสาธง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 15 ก.ย. 2553
กิจกรรมนิทรรศการความรู้ในห้องสมุด
วันที่ 10, 17 ก.ย. 2553
กิจกรรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ หน้าเสาธง
วันที่ 10 ก.ย. 2553
งานทะเบียนสรุปรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553
วันที่ 9 ก.ย. 2553
กิจกรรมทอดผ้าการศึกษาโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 ก.ย. 2553
นักเรียนชั้น ม.3 สอบวัดความถนัด และความสามารถทั่วไป
วันที่ 7 ก.ย. 2553
ประกาศรายขื่อนักเรียนม.1 และ ม.ปลายที่ไม่มีสิทธิ์สอบ /นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบที่งานทะเบียนวัดผล
วันที่ 6 ก.ย. 2553
ครูส่งไขข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /ครูผู้สอน ม.1 และ ม.ปลาย ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 3 ก.ย. 2553
แข่งขันตอบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์/ ทักษะทางคณิตศาสตร์
วันที่ 2 ก.ย. 2553
โรงเรียนรับการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาจากคณะอนุกรรมการฯ จาก สพท.กทม.3
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 2553
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดลดโลกร้อน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 ส.ค. 2553
คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติต่อต้านยาเสพติดปี 2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 ส.ค. 2553
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนมหรรณพาราม
วันอาทิตย์ที่ 22 ส.ค. 2553
บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 ส.ค. 2553
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 ส.ค. 2553 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 ส.ค. 2553
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ส.ค. 2553
กิจกรรมครูอังสนา เกิดบุญส่งและคณะ พานักเรียน ม.6 ไปทัศนศึกษา "นิทรรศการรัตนโกสินทร์" ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ส.ค. 2553
กิจกรรมงาน"ด้วยใจที่ผูกพัน" เลี้ยงส่งครูอัชรา, ครูวิมล และ ครูนิตยา รัตนา พร้อมเลี้ยงรับครูใหม่ ปี 2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 ก.ค. 2553
กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ในห้องสมุด
วันที่ 29 ก.ค. 2553
กิจกรรมวันภาษาไ ทย
วันที่ 28 ก.ค. 2553
คุณครูอัชรา สมบูรณ์ศิลป์ กล่าวอำลานักเรียนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา3 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 -27 ก.ค. 2553
ปิดเรียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2553
วันที่ 23 ก.ค. 2553
นักเรียนระดับชั้น ม.1 ศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 ก.ค. 2553
แห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2553 ณ วัดมณฑป และวัดสมรโกฎิ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 - 23 ก.ค. 2553
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2553
วันที่ 17 ก.ค. 2553
กิจกรรมคณะครูอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 - 16 ก.ค. 2553
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.1 วัดสามง่าม , ม.2 วัดเชิงเลน , ม.3 วัดสีกุก , ม.ปลาย วัดหลวงพ่อสด ราชบุรี
วันที่ 12 ก.ค. 2553
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 ก.ค. 2553
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 มิ.ย. 2553
กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ในห้องสมุด
วันที่ 28 มิ.ย. 2553
ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 / สำรวจคุณวุฒิธรรมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1 -ม.6
วันที่ 28 มิ.ย. 2553
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 - 26 มิ.ย. 2553
คณะครูศึกษาดูงาน ที่จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดจันทบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 มิ.ย. 2553
ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
วันที่ 22 มิ.ย. 2553
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 มิ.ย. 2553
นักเรียนมหรรณพารามเข้าอบรม ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำเครือข่าย โรคไข้หวัดนก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 - 18 มิ.ย. 2553
นักเรียน ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว(เช้า) และสอบแก้ตัวปกติของนักเรียน ครั้งที่ 2 คาบ 9
วันที่ 15 มิ.ย. 2553
นิทรรศการความรู้ในห้องสมุด
วันที่ 14 มิ.ย. 2553
นักเรียนโครงการข้างเผือกและนักเรียนพิเศษเรียนร่วมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 มิ.ย. 2553
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 มิ.ย. 2553
การประกวดจัดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 มิ.ย. 2553
นักเรียนชั้น ม.1 สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคล่องและคิดแก้โจทย์ปัญหา นักเรียนระดับอื่นๆปิดเรียน
วันที่ 6 มิ.ย. 2553
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 เวลา 8.30 - 12.00 น
วันที่ 27 พ.ค. 2553
คณะครูและนักเรียนชั้น ม.1 ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาชบูชา 2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 พ.ค. 2553
เปิดเรียนวันแรกประจำภาคเรียนที่ 1/2553 เลื่อนเปิดเรียนเป็นวันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 53 นะครับ
วันที่ 12 พ.ค. 2553
วันปฐมนิทเศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 10 พ.ค. 2553
คณะครูมหรรณพารามไปส่ง อ.นิตยา รัตนา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 10 พ.ค. 2553
ประชุมครูทั้งโรงเรียน ครูเริ่มทำงานวันแรกประจำภาคเรียนที่ 1/2553
วันที่ 2 พ.ค. 2553
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 1 พ.ค. 2553
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมหรรณพาราม เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ชมรายละเอียด
วันที่ 8 - 20 เม.ย. 2553
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนมหรรณพารามสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ชนะเลิศแข่งขันทักษะความสามารถด้านต่างๆหลายประเภท ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 เม.ย. 2553
นักเรียนชั้น ม.1ประจำปีการศึกษา 2553 สอบเพื่อจัดชั้นเรียน(5 รายวิชา) 8.30 -12.00 น
วันที่ 4 เม.ย. 2553
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 3 เม.ย. 2553
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 1 เม.ย. 2553
จับสลากและรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 31 มี.ค. 2553
กิจกรรมทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนมหรรณพาราม 21 มี.ค. ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 31 มี.ค. 2553
ประกาศผลและรายงานตัว ของนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 29 มี.ค. . 2553
กิจกรรมวันเกียรติยศ แจกประกาศนียบัตรนักเรียนจบ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2552 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 มี.ค. . 2553
นักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2553 รายงานตัวเป็นนักเรียนมหรรณพาราม
วันที่ 18 มี.ค. . 2553
หัวหน้ากลุ่มสาระฯส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5
วันที่ 26 มี.ค. . 2553
งาน คืนสู่เหย้าชาวมหรรณพารามครั้งที่ 6 ปี 2552 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 -26 มี.ค. . 2553
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2553 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-4486258 หรือ 02-4486617 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 มี.ค. . 2553
กิจกรรมวันก่อตั้งโรงเรียน
วันที่ 18 มี.ค. . 2553
หัวหน้ากลุ่มสาระฯส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
วันที่ 13 -17 มี.ค. . 2553
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2553 เลื่อนไปเป็นวันที่ 24 -26 มีนาคม 2553
วันที่ 15 -25 มี.ค. 2553
นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วันที่ 15 - 17 มี.ค. 2553
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วันที่ 12 มี.ค. 2553
ประกาศผล 0, ร,มส และ มผ นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 และ ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วันที่ 12 มี.ค. 2553
ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
วันที่ 5, 8 - 10 มี.ค. 2553
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วันที่ 4 มี.ค. 2553
ประกาศผล 0, ร,มส และ มผ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 / นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วันที่ 3 และ 4 มี.ค. 2553
นักเรียนระดับชั้น ม.2 สอบ Las (ข้อสอบของเขตพื้นที่ สพท.กทม.3)
วันที่ 2 และ 5 มี.ค. 2553
นักเรียนระดับชั้น ม.2 สอบวัดผลปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2552
วันที่ 26 ก.พ. 2553
ตสน. เขต 3 ติดตามการบริหารงบประมาณประจำปี 2553
วันที่ 23 และ 25 ก.พ. 2553
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.3 สอบวัดผลปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2552
วันที่ 22 ,24 และ 26 ก.พ. 2553
นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย สอบวัดผลปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2552
วันที่ 20 - 21 ก.พ. 2553
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET (สทศ)
วันที่ 17 - 18 ก.พ. 2553
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบ LAS (สพท.กทม.3)
วันที่ 4 - 5 ก.พ. 2553
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET (สทศ)
วันที่ 23 - 24 ม.ค. 2553
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนบนเครือข่าย WBI เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 - 17 ม.ค. 2553
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 - 15 ม.ค. 2553
กิจกรรมมหรรณพ์นิทรรศการวิชาการประจำปี 2552 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 ม.ค. 2553
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติปี 2553 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 - 7 ม.ค. 2553
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2552
วันที่ 31 ธ.ค. 52- 1 ม.ค. 2553
หยุดราชการเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553
วันที่ 23-25 ธ.ค. 2552
กิจกรรมการอยู่ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2552 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23-25 ธ.ค. 2552
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2552 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 21 - 22 ธ.ค. 2552
นักเรียนพิเศษคนเก่งของมหรรณพารามเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมเด็กไทยคิดคล่องสมองดี ได้รางวัลมากมาย เป็นตัวแทนภาคไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ชมบรรยากาศ
วันที่ 10 -18 ธ.ค. 2552
เด็กชายพิทยา แซ่ย่าง ชั้น ม.1/1 เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาวูซู ในการแข่งขันซีเกมส์ 2009 ที่ประเทศลาวได้เหรียญทองแดง ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 ธ.ค. 2552
กิจกรรมการดำเนินงานวันกีฬาแห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 ธ.ค. 2552
กิจกรรมตักบาตรแด่สามเณรที่บรรพชา รุ่น ๘๒ พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ธ.ค. 2552
กิจกรรมบรรพชาสามเณรน้อมเกล้าฯ รุ่น ๘๒ พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ธ.ค. 2552 เวลา 12.30 น เป็นต้นไป
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี 2555 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ธ.ค. 2552
กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษาและวันพ่อแห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 1 ธ.ค. 2552
กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านเอดส์โลก
วันที่ 27 พ.ย. 2552
หน.กลุ่มสาระฯ ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วันที่ 25-27 พ.ย. 2552
บรรยากาศการเรียนบูรณาการทางวิชาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดสมุทรสงคราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25-27 พ.ย. 2552
บรรยากาศการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมฃประจำปีการศึกษา 2552 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 18-26 พ.ย. 2552
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2552
วันที่ 20 พ.ย. 2552
กิจกรรมการดำเนินงานวันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2552 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 พ.ย. 2552
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ของนักเรียนมหรรณพารามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา พุทธมณฑล ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 17 พ.ย. 2552
นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ปี 2552
วันที่ 15 พ.ย. 2552
วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 พ.ย. 2552
แข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน สพท.กทม.3 กลุ่มที่ 2
วันที่ 13 พ.ย. 2552
หน.กลุ่มสาระฯ ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วันที่ 9 พ.ย. 2552
วันสอบ ธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3-12 พ.ย. 2552
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2552
วันที่ 2-6 พ.ย. 2552
สอนพิเศษ(ติวเข้ม) เตรียมความพร้อมสอบ ธรรมศึกษา เวลา 13.00 -15.30 น.
วันที่ 2 พ.ย. 2552
บรรยากาศการประกวดประดิษฐ์กระทงของนักเรียนประจำปี 2552 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 พ.ย. 2552
นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ปี 2552
วันที่ 29 - 30 ต.ค. 2552
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2552 ภาพกิจกรรมวันที่ 29 ต.ค. 52 / ภาพกิจกรรมวันที่ 30 ต.ค. 52
วันที่ 27 ต.ค. 2552
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
วันที่ 11 - 26 ต.ค. 2552
ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
วันที่ 9 ต.ค. 2552
บรรยากาศการต้อนรับรองผู้อำนวยการสถาพร รัตนสกล และ รองผู้อำนวยการนุดี บุญกาญจน์วนิชา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 ต.ค. 2552
ติดประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2552 ครูผู้สนอส่งผลการเรียนซ้ำ ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6
วันที่ 5 ต.ค. 2552
อบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดมาตรฐานตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 28 ก.ย. 2552
กิจกรรมมุทิตาคารวะ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 - 26 ก.ย. 2552
คณะครูศึกษาดูงานที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 14 - 18 ก.ย. 2552
ู้นักเรียนทุกระดับชั้นสอบวัดผลประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
วันที่ 10 ก.ย. 2552
กิจกรรมกตัญญุตาคารวะ ข้าราชการเกษียณอายุราชการอำลานักเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 ก.ย. 2552
ู้ กิจกรรมร่วมเทิดพระเกียรติ "เก้าในดวงใจ" วันที่เก้าเดือนเก้าปีสองพันเก้า เก้านาฬิกาเก้านาที ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 ก.ย. 2552
ู้วันทอดผ้าป่าการศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24- 26 สิงหาคม 2552
ู้สัปดาห์ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18,21 สิงหาคม 2552
ู้สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันที่ 11 สิงหาคม 2552
ู้พิธีเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 สิงหาคม 2552
กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ กับบริษัทเสริมปัญญา

วันที่ 2 สิงหาคม 2552
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ชมภาพบรรยากาศ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2552
ู้กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยกลุ่มสาระฯภาษาไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2552
ู้กิจกรรมแจ่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ของกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2552
ู้คณะอนุกรรมการนิเทศ เขต3 ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 20 -31 กรกฎาคม 2552
ู้กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วันที่ 13 -17 กรกฎาคม 2552
ู้สอบวัดผลกลางภาคเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2552
วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ู้กิจกรรม Dreams& Teams Mini-Sport Festival
วันที่ 4 -8 กรกฎาคม 2552
ู้กิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชน Dreams& Teams
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552
ู้พิธีแจกประกาศนียบัตรแก่นักเรียน คุณครู ที่สอบธรรมศึกษาผ่านระดับ นักธรรมตรี โท และ เอก ชมภาพบรรยากาศ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552
ู้กิจกรรมหล่อเทียน ชมภาพบรรยากาศ และกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2552 ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552
ู้พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2552
ู้กิจกรรมวันสุนทรภู่ ของกลุ่มสาระฯภาษาไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2552
ู้อบรมชยายผลการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ ชมภาพบรรยากาศ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552
ู้ภาคเช้าพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2552   ภาคบ่าย การเลือกตั้งประธานนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2552
วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2552
ู้กิจกรรมรณรงค์การสูบบุหรี่ ตามโครงการตลาดนัดวัยใสต้านภัยบุหรี่ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 12 พ.ค. 2552
ู้วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552
วันที่ 6 - 7 พ.ค. 2552
ู คณะครูอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 6 - 7 พ.ค. 2552
ู้ครูลงเวลามาปฏิบัติงาน ประชุมครู
วันที่ 3 พ.ค. 2552
ู้ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 ชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2552
วันที่ 27 เม.ย. 2552 เวลา 7.30 น. - 16.00 น.
ู้นัดเรียน ม.1 และ ม.4 รับการปฐมนิเทศ และ ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วันที่ 16 - 29 เม.ย. 2552
ู้ยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2552 ขออภัยและแจ้งทราบโดยทั่วกัน
วันที่ 19 เม.ย. 2552 ตั้งแต่เวลา 8.30 น เป็นต้นไป
ู้ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.1 และ ม.4 รับเงินตามนโยบายรัฐบาลเรียนฟรี 15 ปี และ ชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2552
วันที่ 9 เม.ย. 2552
ู้ กิจกรรมรดน้ำ ขอพร วันสงกรานต์
วันที่ 5 - 6 เม.ย. 2552
ผู้ปกครองยื่นความจำนงขอให้จัดที่เรียน ม.1 รอบ 2
วันที่ 5 เม.ย. 2552
ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4
วันที่ 4 เม.ย. 2552
ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1
วันที่ 31 มี.ค. 2552
พิธีวันเกียรติยศ แจกประกาศนียบัตรนักเรียนจบ หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 มี.ค. 2552
จับสลาก / ประกาศผล / รายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 ในเขตพื้นที่ และ รายงานตัวนักเรียนที่สมัครเรียนในระดับ ชั้น ม.4
วันที่ 26 - 31 มี.ค. 2552
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
วันที่ 25 มี.ค. 2552
ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สมัครเรียนชั้น ม.4
วันที่ 24 มี.ค. 2552
ประกาศผลการสอบและรายงานตัวนักเรียนทั่วไปที่สมัครเรียนชั้น ม.1
วันที่ 22 มี.ค. 2552
สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปที่สมัครเรียนชั้น ม.4
วันที่ 21 มี.ค. 2552
สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปที่สมัครเรียนชั้น ม.1
วันที่ 21 มี.ค. 2552
กิจกรรมทำบุญวันเกิดโรงเรียนกลางวัน ชมภาพบรรยากาศ และ "งานคืนสู่เหย้าชาวมหรรณพาราม ครั้งที่ 5 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 มี.ค. 2552
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6
วันที่ 14 - 18 มี.ค. 2552
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2552 คลิ้กชมรายละเอียด
วันที่ 16 มี.ค. 2552
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
วันที่ 10 -13 มี.ค. 2552
นักเรียน ม.3 และ ม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วันที่ 9 มี.ค. 2552
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของ นักเรียน ม.3 และ ม.6 คนที่สอบไม่ผ่านให้งงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วันที่ 4 -6 มี.ค. 2552
นักเรียน ม.3 และ ม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วันที่ 2-3 มี.ค. 2552
ครูที่ปรึกษาระดับ ม.3 และ ม.6 กรอกผลการเรียนที่ห้องวิชาการ
วันที่ 2 มี.ค. 2552
ครูผู้สอน ม.1, ม.2, ม.4 , ม.5 ส่ง ปพ.5 และ กราฟที่งานทะเบียนวัดผล / ประกาศนักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ที่ได้ 0, ร , มส และ มผ
วันที่ 26 ก.พ. 2552
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (สอบ NT ) / ครูผู้สอน ม.3 ส่ง ปพ.5 กราฟ และรายชื่อนักเรียนที่ได้ 0, ร , มส และ มผ
วันที่ 25 ก.พ.. 2552
ครูที่ปรึกษาระดับ ม.6 กรอกผลการเรียนที่ห้องวิชาการ
วันที่ 23ก.พ. ถึง 27 มี.ค. 2552
ช่วงระยะเวลาเรียนซ้ำ ม.3 และ ม.6 ที่ติด 0 , ร,มส ,มผ ปี 2549 - 2550
วันที่ 21 -22 ก.พ. 2552
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ ONET
วันที่ 16 , 18 และ 20 ก.พ. 2552
นักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551
วันที่ 16 และ 18 ก.พ. 2552
นักเรียนระดับชั้น ม.3 สอบวัดผลปลายปี ประจำปีการศึกษา 2551
วันที่ 17 และ 19 ก.พ. 2552
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 สอบวัดผลปลายปี ประจำปีการศึกษา 2551
วันที่ 13 ก.พ. 2552
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ ONET
วันที่ 10 -11ก.พ. 2552
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
วันที่ 14- 15 ม.ค. 2552
กิจกรรม มหรรณพ์นิทรรศวิชาการ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 ม.ค. 2552
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามชมพู-ฟ้า ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 - 30 ธ.ค. 2551
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2551 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 25 ธ.ค. 2551
กิจกรรมวันคริสมาสของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ธ.ค. 2551
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และวันพ่อแห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 พ.ย. 2551
นักเรียนระดับ ม.ปลาย ทำกิจกรรมค่ายบูรณาการ จ.สมุทรปราการ
วันที่ 19 -21 พ.ย. 2551
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้น ม.3 ที่ค่ายศรีสวาท จ.นคราราชสีมา
วันที่ 7 พ.ย. 2551
ศึกษาดูงานที่อุทยานการเรียนรู้ TKPark ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 27 ต.ค. 2551
เปิดภาคเรียนที่ 2/2551
วันที่ 11 -26 ต.ค. 2551
ปิดภาคเรียนที่ 1/2551
วันที่ 6 -8 ต.ค. 2551
ครูที่ปรึกษา ม.1 ม.2 และ ม.3 กรอกผลคะแนนสอบกลางปี 50 คะแนนที่ห้องวิชาการ
วันที่ 2 ต.ค. 2551
คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 1 ต.ค. 2551
ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม และ ประชุมปฏิบัติการเขียนโครงการ /แผนของกลุ่มสาระฯ
วันที่ 30 ก.ย. 2551
ครูที่ปรึกษา ม.4 และ ม.5 กรอกผลการเรียน

วันที่ 29 ก.ย. 2551
ครูที่ปรึกษา ม.6 กรอกผลการเรียนที่ห้องวิชาการ (ม.6 ต้องส่ง GPA 5 ภาคเรียน)

วันที่ 25 ก.ย. 2551
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวม ปพ.5 ส่งที่ห้องทะเบียนวัดผล
วันที่ 15 - 19 ก.ย. 2551
สอบกลางปี ม.ต้น และสอบปลายภาค ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551
วันที่ 31 ส.ค. 2551
ประชุมผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา
วันที่ 21 -22 ส.ค. 2551
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 18 ส.ค. 2551
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2551 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 ส.ค. 2551
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 -7 ส.ค. 2551
นักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าค่ายคุณธรรมปี 2551 ที่วัดเขาพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 -7 ส.ค. 2551
นักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้าค่ายคุณธรรมปี 2551 ที่วัดสามง่าม จ.นนทบุรี
วันที่1 ส.ค. 2551
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2551 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 ก.ค. 2551
แข่งขันจรวดขวดน้ำ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันที่ 21 -25 ก.ค. 2551
สอบกลางภาค ปี2551
วันที่ 17 -18 ก.ค. 2551
วันหยุด วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันที่ 16 ก.ค. 2551
กิจกรรมเนื่องในวันอาฬหบูชาและเข้าพรรษา ที่วัดมณฑป วัดกระจัง วัดช่างเหล็ก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 -11 ก.ค. 2551
นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย เข้าค่ายคุณธรรมปี 2551 ที่วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 -11 ก.ค. 2551
นักเรียนระดับชั้น ม. 3 เข้าค่ายคุณธรรมปี 2551 ที่วัดสีกุก จ.อยุธยา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 9 ก.ค. 2551
งานคอมพิวเตอร์พานักเรียนไปแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ที่จัดโดยกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา กทม. เขต3 กลุ่ม 2 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 8 ก.ค. 2551
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2551 ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 2-3 ก.ค. 2551
ให้บริการห้องโสตทัศนศึกษา แก่ สพท. กทม.3 จัดอบรมพัฒนาการเรียนรู้และผลิตสื่อการสอนภาษาจีน ภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 มิ.ย. 2551
วันแข่งขันทักษะภาษาไทยชองโรงเรียนในสังกัด สพท. กทม.กลุ่ม 2
วันที่ 26 มิ.ย. 2551
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 มิ.ย. 2551
กิจกรรมพบพระเดือนละครั้ง
วันที่ 23 มิ.ย. 2551
กิจกรรมพบพระเดือนละครั้ง
วันที่ 21 มิ.ย. 2551
อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 19 มิ.ย. 2551
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2551 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 19 มิ.ย. 2551
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2551 ชมภาพบรรยากาศทำพานไหว้ครู ชมภาพพิธีไหว้ครู
วันที่ 5 -6 มิ.ย.. 2551
คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัย
วันที่ 12 พ.ค. 2551
เปิดภาคเรียนที่ 1 /2551
วันที่ 6 พ.ค. 2551
อบรมการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
วันที่ 6 พ.ค. 2551
อบรมการเขียนแผนการสอนแบบ Backword Design
วันที่ 6 พ.ค. 2551
อบรมการจัดการสอนโครงงาน
วันที่ 6 พ.ค. 2551
อบรมการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
วันที่ 4 พ.ค. 2551
ประชุมผู้ปกครองรับมอบตัว แจกผลการเรียน จำหน่วยหนังสือ เสื้อผ้า ,อุปกรณ์การเรียน ม.2 , ม.5 , (ภาคเช้า) ม.3 และ ม.6 (ภาคบ่าย)
วันที่ 17 -30 เม.ย. 2551
นักเรียนชั้น ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน 5 วิชาหลัก และ นักเรียน ม.4 เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 11 เม.ย. 2551
รับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาผลการจัดที่เรียนรอบ 2
วันที่ 10 เม.ย. 2551
ประกาศผลการพิจารณาผลการจัดที่เรียน รอบ 2
วันที่ 6 -7เม.ย. 2551
ผู้ปกครอง-นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงขอให้จัดที่เรียน รอบ 2
วันที่ 6 เม.ย. 2551
ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำหน่ายหนังสือ, เสื้อผ้า,อุปกรณ์เรียน
วันที่ 5 เม.ย. 2551
ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำหน่ายหนังสือ, เสื้อผ้า,อุปกรณ์เรียน

วันที่ 30 มี.ค.. 2551
จับสลาก และรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 29 มี.ค.. 2551
รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ทั้งนักเรียน ม.3) เดิม และผู้ที่ผ่านการสอบ คัดเลือก
วันที่ 27 -28 มี.ค.. 2551
อบรมการผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Flash MX2004 และ Desktop Author ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 26 มี.ค.. 2551
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 24 - 26 มี.ค.. 2551
ค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 มี.ค.. 2551
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 21 มี.ค.. 2551
พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 35 ปี โรงเรียนมหรรณพาราม วันเกียรติยศ แจกประถาศนียบัตร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 20 มี.ค.. 2551
ครูส่งสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของ ม.1 , ม.2 , ม.4 และ ม.5
วันที่ 14-18 มี.ค.. 2551
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2551 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 14 มี.ค.. 2551
ครูส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของ ม.3 และ ม.6
วันที่ 11 -20 มี.ค.. 2551
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของ ม.1 , ม.2 , ม.4 และ ม.5
วันที่ 11 -14 มี.ค.. 2551
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของ ม.3 และ ม.6
วันที่ 10 มี.ค.. 2551
ประกาศผลสอบและลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของ ม.1 , ม.2 , ม.4 และ ม.5 / นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วันที่ 6 มี.ค.. 2551
ส่งแบบ ปพ.3 , กราฟ , ผลการติด 0 , ร , มส ระดับชั้น ม.1 , ม2 , ม.4 และ ม.5
วันที่ 5-7 มี.ค.. 2551
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของ ม.3 และ ม.6
วันที่ 7 และ 10มี.ค.. 2551
อบรมการเขียนแผน โครงการโรงเรียนประจำปี 2551ร ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 5 มี.ค.. 2551
อบรมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนสู่ผลงานวิชาการ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 มี.ค.. 2551
ประกาศผลสอบและลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของ ม.3 และ ม.6
วันจันทร์ที่ 3 มี.ค. 2551
ครูทุกคนประชุมทางวิชาการเพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่หอประชุมกองทัพเรือ
วันที่ 29 ก.พ. 2551
ส่งแบบ ปพ.3 , กราฟ , ผลการติด 0 , ร , มส ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
วันที่ 26 และ 28 ก.พ. 2551
นักเรียน ชั้น ม.1 - ม.2 สอบปลายปี
วันที่ 25 และ 27 ก.พ. 2551
นักเรียน ชั้น ม.3 สอบปลายปี
วันที่ 25 , 27 และ 29 ก.พ. 2551
นักเรียน ชั้น ม.4 - ม.5 สอบปลายภาค
วันที่ 18 และ 20 ก.พ. 2551
นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาค
วันที่ 15 ก.พ. 2551
ฑิธีอำลาตำแหน่งรองผู้อำนวยกาภูวนาถ คงแก้ว และ พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการฤทัยวรรณ ศุภเกษร ฃมภาพบรรยากาศ
วันที่ 6 -8 ก.พ. 2551
ประเมินครูผู้สมัครทำผลงานชำนาญการพิเศษ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 24 -25 ม .ค. 2551
กิจกรรมวันวิชาการมหรรณพารามตามรอยเท้าพ่อ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 16 ม .ค. 2551
คณะครู-นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันครู ที่สนามรัชมังคลากีฬาสถาน
วันที่ 8-9 ม .ค. 2551
คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 2 ม .ค. 2551
พิธีตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่
วันที่ 27 -28 ธ.ค. 2550
พิธีเปิด-ปิด กีฬาสีประจำปี 2550 อย่างเป็นทางการ ชมภาพบรรยกาศ วันแรก  วันที่2
วันที่ 17 -26 ธ.ค.. 2550
กิกรรมแข่งขันกีฬาสีรอบเก็บคะแนน ประจำปี 2550
วันที่ 26 ธ.ค.. 2550
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ของ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2550 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 ธ.ค. 2550
พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวามหาราช ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ธ.ค. 2550
กิจกรรมประกวดวาดภาพตามเพลงเทอดพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 80พรรษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 ธ.ค. 2550
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราฃกุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 80พรรษา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 30 พ.ย. 2550
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ในวันเอดส์โลก เอดส์หยุดได้ร่วมใจรักษาสัญญา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 29 พ.ย. 2550
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี (ม.1)
วันที่ 27-30 พ.ย. 2550
รับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก สมศ.. ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 23 พ.ย. 2550
นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย เดินทางทัศนศึกษาเรียนรู้บูรณาการ และพัฒนาท้องถิ่นในเขตตลิ่งชัน ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 22 พ.ย. 2550
นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย เดินทางทัศนศึกษาเรียนรู้บูรณาการ ณ แหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ คลอง 6 ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21 พ.ย. 2550
นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย เดินทางทัศนศึกษาเรียนรู้บูรณาการ ณ แหล่งเรียนรู้บึงฉวาก , อนุสรณ์สถานดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 21-23 พ.ย. 2550
นักเรียนระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ที่ค่ายลูกเสือไร่พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13-17 พ.ย. 2550
คณะครู จำนวน 24 ท่าน เข้ารับการอบรมก่อนเลื่อนและแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน
วันที่ 16 พ.ย. 2550
มีการแสดงหุ่นละครเล็ก คณะโจหลุยส์ ณ สนามชมพู-ฟ้ารวมใจ เวลา 13.30 - 15.30 น ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 พ.ย. 2550
นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย จำวน 65 คน ร่วมมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน "มหัศจรรย์เด็กไทย" ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่ 2 พ.ย. 2550
ตัวแทนคร-นักเรียน ลงนามถวายพระพรพระบามสมเด็จกระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่โรงพยาบาลศิริราช
วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. . 2550
เปิดภาคเรียนที่ 2/2550
วันที่ 28 ต.ค. . 2550
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาและชำระเงินรายได้สถานศึกษา ม.ต้น ภาคเช้า และ ม.ปลาย ภาคบ่าย ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 11 - 27 ต.ค. . 2550
ปิดภาคเรียนที่ 1/2550
วันที่ 8 - 10 ต.ค. . 2550
ครูที่ปรึกษาระดับ ม. ต้น บันทึกผลการเรียนลงโปรแกรมที่ห้องทะเบียนวัดผล
วันที่ 10 ต.ค. . 2550
ส่งผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
วันที่ 5 ต.ค. . 2550
อบรมการผลิตสื่อ E-book ด้วยโปรแกรม Flip Publisher ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 4 -9 ต.ค. . 2550
สอนซ่อม - สอบซ่อม นักเรียนระดับ ม.ปลาย
วันที่ 4 ต.ค . 2550
ครูคอมพิวเตอร์รับการนิเทศการใช้โปรแกรม Ulead ,Phoshow และ Wedding จากอ.สมใจ ช้างเจริญ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 - 4 ต.ค . 2550
ประชุมเชิงปฏฆิบัติการ จัดทำมาตรฐาน เพื่อรับการประเมินจาภภายนอก ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 3 - 4 ต.ค . 2550
ประชุมเชิงปฏฆิบัติการ จัดทำมาตรฐาน เพื่อรับการประเมินจาภภายนอก
วันอังคารที่ 2 ต.ค . 2550
ประชุมครู สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2550
วันที่ 1- 5 ต.ค. 2550
จัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2550
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2550
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวม ปพ.5 ส่งงานทะเบียนวัดผล
วันที่ 22 ก.ย.. 2550
คณะครูศึกษาดูงาน ชมนิทรรศการวิชาการ " เปิดโลกครูมืออาชีพ สพท.กทม.3 " ที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ชมบรรยากาศ

วันที่ 17-21 ก.ย.. 2550
สัปดาห์การสอบกลางปี ปลายปี ปีการศึกษา 2550

วันที่ 14 ก.ย.. 2550
พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่รองวัชรินทร์ เจริญเวช ครูเฉลิมศรี วิวัฒน์วานิชกุล ครูอมรรัตน์ พุ่มคชา เกษียณอายุราชการ ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 13 ก.ย.. 2550
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2550 ชมบรรยากาศ
วันศุกร์ที่ 31 ส.ค . 2550
คณะครูอบรมการจัดการเรียนรู้ K M ที่ห้องโสตทัศนศึกษา
วันที่ 30 - 31 ส.ค . 2550
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ ห้องสมุดโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
วันศุกร์ที่ 23 ส.ค . 2550
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งช่าติ ประจําปีการศึกษา 2550 ชมภาบรรยกาศ
วันศุกร์ที่ 18-19 ส.ค . 2550
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ "Adventure English Camp " ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
วันศุกร์ที่ 10 ส.ค . 2550
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาและ วันแม่แห่งชาติประจำปี 2550 ชมบรรยากาศ
วันที่ 8 - 25 ส.ค. 2550
คุณครูจากประเทศอังกฤษ 2 ท่าน (Sarah Caswell / Dan Port) มาร่วมจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ และ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมหรรณพาราม
วันอังคารที่ 7 ส.ค . 2550
กิจกรรมแข่งขัน Dreams& Teams Singing Contest   รอบชิงชนะเลิศ
วันศุกร์ที่ 27 ก.ค . 2550
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายยังวัดกระจัง วัดมณฑป และวัดสมรโกฎิ ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ 25 ก.ค . 2550
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาที่โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
23-27 ก.ค . 2550
ทดสอบเก็บคะแนนกลางภาคของนักเรียนทุกระดับชั้น
23 ก.ค . 2550
รับการตรวจ ติดตาม การดำเนินงานการเงิน บัญชี พัสดุ
18-20 ก.ค . 2550
นักเรียนชั้น ม.ปลาย เข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2550 ที่วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ชมภาพบรรยากาศ
17-19 ก.ค . 2550
นักเรียนชั้น ม.3 เข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2550 ที่วัดสีกุก จ.พระนครศรีอยุธยา ชมภาพบรรยากาศ
17-19 ก.ค . 2550
นักเรียนชั้น ม.2 เข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2550 ที่วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี ชมภาพบรรยากาศ
17-19 ก.ค . 2550
นักเรียนชั้น ม.1 เข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2550 ที่วัดสามง่าม จ.นนทบุรี ชมภาพบรรยากาศ
12 ก.ค . 2550
การอบรบการสร้าง Webblog ที่ห้องคอมพิวเตอร์ C โรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพบรรยากาศ
5 ก.ค . 2550
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์นักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนไปร่วมแข่งขันงานศิลปะนักเรียนประจำปี 2550
ที่โรงเรียนวัดอินทาราม
3 ก.ค . 2550
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาพานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านสังคม เพื่อคัดเลือกนักเรียนไปร่วมแข่งขันงานศิลปะนักเรียนประจำปี 2550
ที่โรงเรียนสุวรรณพารามวิทยาคม
3 ก.ค . 2550
โรงเรียนมหรรณพารามเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อคัดเลือกนักเรียนไปร่วมแข่งขันงานศิลปะนักเรียนประจำปี 2550
ที่จะจัดที่ จ. ชลบุรี ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 50 ชมภาพบรรยากาศ
29 มิ.ย . 2550 เวลา 14.00 น.
นักเรียนมหรรณพารามประชุมการทำโครงการร่วมกันกับนักเรียนจาก Herne Bay High School จากประเทศอังกฤษ โดยผ่านระบบ VDO Conference
ท่านใดสนใจ เชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ที่ห้อง Computer_B โรงเรียนมหรรณพาราม

28- 29 มิ.ย . 2550
ครูมหรรษพารามร่วมอบรมโครงการวิจัย KM กับบุคลากรจาก ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าระยา ที่ห้องโสตฯโรงเรียนมหรรณพาราม ชมภาพยรรยากาศ

26 มิ.ย . 2550
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ชมภาพบรรยากาศ
25 มิ.ย . 2550
กิจกรรมวันสุนทรภู่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชมภาพบรรยากาศ
14 มิ.ย . 2550
กิจกรรมวันไหว้ครู ชมภาพบรรยากาศ และ กิจกรรมวันเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2550 ชมภาพบรรยากาศ
11-12 มิ.ย . 2550
รับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา ชมภาพบรรยากาศ
30 พ.ค. . 2550
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2550 ณ หอประจำอาคาร 5 วันที่ 30 พ.ค. 2550 ชมบรรยากาศ
27 พ.ค. . 2550
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน "เป็นหนึ่งด้วยรัก" คลิ้กชมบรรยากาศ
14 พ.ค. . 2550
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550
11 พ.ค. . 2550
ประชุมครู เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนปีการศึกษา 2550
2-4 พ.ค. . 2550
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 (7.30 - 11.00 น.) และ นักเรียน ม.1 เดินทาไปค่ายคุณธรรม ออกเดินทาง 12.00 น.
1 พ.ค. . 2550
ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5(8.30-12.00 น.) และ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (13.00 - 16.30 น.)
30 เม.ย. . 2550
จัดแผนชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสรุปผลการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
18-27 เม.ย. . 2550
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (5 รายวิชา) และเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11 เม.ย. . 2550
จัดสรรที่เรียนต่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ยังไม่มีที่เรียน (สหวิทยาเขต)
9-10เม.ย. . 2550
โรงเรียนเป็นศูนย์รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ยังไม่มีที่เรียน
8 เม.ย. . 2550
ประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จำหน่ายแบบเรียน สมุด เสื้อผ้า อุปกรร์การเรียน ฯลฯ
7 เม.ย. . 2550
ประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จำหน่ายแบบเรียน สมุด เสื้อผ้า อุปกรร์การเรียน ฯลฯ
1 เม.ย. . 2550
จับสลากคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับรายงานตัว ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29- 30 มี.ค. 2550
อบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
26- 28 มี.ค. 2550
ค่ายภาคฤดูร้อนของโรงเรียนมหรรณพารามประจำปีการศึกษา 2549 คลิ้กชมภาพบรรยากาศ
28 มี.ค. 2550
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรับรายงานตัว พร้อมรับรายงานตัวนักเรียน ม.3 ของมหรรณพาราม เรียนต่อ ม.4
24 มี.ค. 2550
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
23 มี.ค. 2550
งานคืนสู่เหย้าชาวมหรรณพารามครั้งที่ 4 ชมภาพบรรยากาศ
21 มี.ค. 2550
พิธีทำบุญครบรอบวันเกิดโรงเรียนมหรรณพาราม และพิธีแจกประกาศนียบัตร นักเรียนจบการศึกษาระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2549 ชมภาพบรรยากาศ
16 - 20 มี.ค. 2550
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2550 คลิ้กขมภาพบรรยากาศ
3-4 มี.ค.  2550
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตตลิ่งชัน มาขอให้สถานที่เพื่อสอบ กศน.
27 ก.พ.  2550
นักเรียน ชั้นม.2 ทุกคนสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ในรายวิชาภาษาไทย และ คณิตศาสตร์
9 ก.พ.   2550
นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพโรงเรียนมหรรรณพาราม ประจำปีการศึกษา 2549

1 ก.พ.   2550
นักเรียนมหรรณพารามร่วมแข่งขันตอบปัญหา และจรวดขวดน้ำ งานวิชาการวัดราชโอรส ได้รางวัลด้วยนะครับ ชมภาพบรรยากาศ

23 ม.ค.  2550
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยครั้งที่ 9 ของโรงเรียนมหรรณพาราาม ชมภาพบรรยากาศ
16 ม .ค.  2550
กิจกรรมวันครู
13 ม .ค.  2550
กิจรรม
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2550
8 -12 ม.ค. 2550
สอบวัดผลกลางภาคเรียน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4 ม.ค.   2550
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลของชาวมหรรณพาราม
3 ม.ค.   2550
เปิดเรียนวันแรกหลังปิดเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
28 - 29 ธ.ค.  2549
กิจกรรมกีฬาประจำปีการศึกษา 2549 คลิ้กกิจกรรมวันที่ 1    คลิ้กกิจกรรมวันที่ 2
25 ธ.ค.   2549
กิจรรมวันคริสมาสของกลุ่มสา
ระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18-26 ธ.ค.  2549 เป็นต้นไป
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือก หลังเลิกเรียน
4 ธ.ค.   2549
กิจกรรมวันเฉลิมพระชน
มพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ คลิ้กชมภาพบรรยากาศ
25 พ.ย.   2549
นำเสนอผลงานของ "โครงการ สื่อสัมพันธ์ สานฝัน ครอบครัว " ที่สนามกีฬานิมิ
บุตร เพื่อรับพิจารณาผลการตัดสิน
24 พ.ย.   2549
ูกเสือ-เนตรนารี วางพวงมาลาเนื่องในวันวชิราวุธ
19 พ.ย.   2549
นักเรียนจัดทำโครงการประกวด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งความดี เพื่อพ่อ ชิงรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่อ "โครงการ สื่อสัมพันธ์ สานฝัน ครอบครัว "
16 พ.ย.   2549
คณะกรรมการะดับเขตพื้นที่การศึกษามาประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
16 พ.ย.   2549
ผู้อำนวยการ สุรณี ทศิธร ผู้อำนวยการคนใหม่ มารับมอบงานปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพารามคนใหม่ คลิ้ก  
15 พ.ย.   2549
พิธีมุทิตา คารวะ ผู้อำนวยการรัตนา อรรคนิตย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คลิ้ก
11 พ.ย.   2549
ค่ายภาษาอังกฤษ Learning English through Activities จัดให้น้องนักเรียนประถมศึกษาจำนวน 50 คน
6 -10 พ.ย.   2549
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2549 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4-5 พ.ย.   2549
อบรมผู้นำเยาวชน Dreams& Teams
3 พ.ย.   2549
จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ที่งดงาม "วันลอยกระทง" คลิ้ก
30 ต.ค.  2549
เปิดภาคเรียนที่ 2/2549
29 ต.ค. 2549
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2549 แจ้งผลการสอบ และรับชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา คลิ้ก
27 - 31 ต.ค.  2549
โรงเรียนมหรรณร่วมกับ ร.ร.นิลประพันธ์ ร.ร.วัดช่างเหล็ก(กทม.) ร.ร.วัดตลิ่งชัน และ ร.ร.วัดช่างเหล็ก(สพฐ) อบรมทำความเข้าใจร่วมโครงการSchool Sport Partnership
23- 26 ต.ค.  2549
นักเรียนโครงการ Dreams&Teams ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมพัฒนาการท ำงานในโครงการเพื่อพ่อ
11 - 23 ต.ค.  2549
ปิดภาคเรียนที่ 1/2549
9 - 11 ต.ค.  2549
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 คลิ้ก
3- 6 ต.ค. 2549
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ตามตารางที่กำหนด
3 ต.ค. 2549
ประกาศผลการสอบนักเรียน และ ลงทะเบียนสอบแก้ตัว
2-3 ต.ค. 2549
อบรมการสอนการสร้างความคิดให้กับนักเรียน และ การบูรณาการ ICTกับ รายวิชา ที่ห้องคอมพิวเตอร์
25 - 29 ก.ย.   2549
คณะครูอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ใน "หลักสูตรครูแกนนำ" ที่ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหรรณพาราม
20 ก.ย.   2549
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่ง ป.พ.5 ภายในเวลา 12.00 น. ที่งานทะเบียน-วัดผล
20 ก.ย.   2549
กรมการศาสนาร่วมกัน สพท.กทม.3 ขอใช้สถานที่ จัดงานนำเสนอผลงานสื่อการเรียนการสอนของครูพระสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
11 - 19 ก.ย.   2549
ตรวจข้อสอบ ทำคะแนน ทำสมุด ป.พ.5
11 - 15 ก.ย.   2549
สอบวัดผลกลางปีและวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2549
8 ก.ย.   2549
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2549 ชมภาพบรรยากาศ
7 ก.ย.   2549
พิธีแสดงมุทิตาจิตของนักเรียน แด่ คุณครูเสาวลักษณ์ ซื่อกำเหนิด ชมภาพบรรยากาศ
4 - 6 ก.ย.   2549
นักเรียนชั้น ม.2 เข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ที่ วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี ชมภาพบรรยากาศ
30,31 ส.ค. และ 1 ก.ย. 2549
นักเรียนชั้น ม.3 เข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ที่ วัดสีกุก จ.พระนครศรีอยุธยา ชมภาพบรรยากาศ
30,31 ส.ค. และ 1 ก.ย. 2549
นักเรียนชั้น ม.ปลาย เข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ที่ วัดสามง่าม จ.นนทบุรี
24-25 ส.ค.   2549
สัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี.
18 ส.ค.   2549
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เวลา8.20 - 10.10 น. ชมภาพบรรยากาศ
17 ส.ค.   2549
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม  ชมภาพบรรยากาศ
11 ส.ค.   2549
นักเรียนร่วมการแข่งขัน "ทักษะทางวิชการ" ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
11 ส.ค. 2549
พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ "วันแม่แห่งชาติปี 2549"   ชมภาพบรรยากาศ
8 ส.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ สพท.กทม.3 ตรวจสอบและทบทวน การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหรรณพาราม
2 ส.ค. 2549
กรมการศาสนา ร่วม กับ สพท.กทม3 ขอใช้โรงเรียนมหรรณพาราม เป็นสถานที่จัดอบรม "การพัฒนาพระวิทยากร"   รุ่นที่ 2 จำนวน 85 รูป
31 ก.ค.  2549
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม " วันภาษาไทยแห่งชาติ"  เวลา 14.20 - 16.00 น.
29  ก.ค.  2549
กรมการศาสนา ร่วม กับ สพท.กทม3 ขอใช้โรงเรียนมหรรณพาราม เป็นสถานที่จัดอบรม "การพัฒนาพระวิทยากร"   รุ่นที่ 1 จำนวน 80 รูป
28  ก.ค.  2549
นักเรียนชั้น ม.1 ทั้งหมด ไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
27  ก.ค.  2549
นักเรียนชั้น ม.2 ทั้งหมด ไปร่วมงาน "มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ" ที่พิพิธภัณฑ์การกเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเก็จพระเจ้าอยู่หัว" จ.ปทุมธานี
17 - 21   ก.ค..  2549
สอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2549

1 - 7  ก.ค..  2549
อบรมครูแกนนำของ สพท.กทม.3 ตามโครงการ Intel Teach To the Future ณ ห้องคอมพิวเตอร์ D โรงเรียนมหรรณพาราม

7  ก.ค..  2549
กิจกรรม   "แห่เทียนพรรษา"   ไปถวายวัด
4 ก.ค. 2549
กิจกรรม   "พิธีหล่อเทียนพรรษา "    ปีการศึกษา 2549
30 มิ.ย. 2549
กิจกรรม     "พิธีสวนสนาม"    เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
26  มิ.ย.  2549    ภาคเช้า
กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  "วันสุนทรภู่ "     ชมภาพบรรยากาศ
26  มิ.ย.  2549  ภาคบ่าย  
กิจกรรม   "งาน 60 ปี ทรงครองราชย์ มหรรณพ์รวมพลัง เฝ้าระวัง ขจัดยาเสพติด " ชมภาพบรรยากาศ
22 มิ.ย. 2549
กิจกรรม   "วันไหว้ครู"  และ "เลือกตั้งประธานนักเรียน"   โรงเรียนมหรรณพารามประจำปีการศึกษา 2549     ชมภาพบรรยากาศ
2 มิ.ย. 2549
โรงเรียนมหรรณพาราม ร่วมจัดนิทรรศการ  "ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น"   ที่โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
2 มิ.ย. 2549
ผู้อำนวยการรัตนา อรรคนิตย์   รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
31 พ.ค. . 49
โรงเรียนมหรรณพารามจัดกิจกรรม
   " วันงดสูบบุหรี่โลก"
20 ,21 และ 27 พ.ค. . 49
คณะครูมหรรณพารามและครูสังกัด สพท.กทม.3 อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Intermediate ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนมหรรณพาราม
ชมภาพบรรยากาศ
9 พ.ค. . 49
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549
1 พ.ค. . 49
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน , รับมอบตัว , รับชำระเงิน (ประมาณ 2,300 บาท) ประจำปีการศึกษา 2549
มีกำหนดเวลาดังนี้ 08.30 - 12.00 น.สำหรับนักเรียน ม.2 และ ม.5 / 13.00 - 16.30 น .สำหรับนักเรียน ม.3 และ ม.6
27-29 มี..ค. 49
โครงการค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน
25-26 มี..ค. 49
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ ONET ที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
24-28มี..ค. 49
อบรมผู้นำเยาวชน Dreams&Teams
24 มี..ค. 49
งาน  “คืนสู่เหย้าชาวมหรรณพารามครั้งที่3 ”  เวลา 18.00 - 22.00 น. สนใจร่วมงานติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4486258 / 02-4486617
21 มี..ค. 49
เป็นวัน “ก่อตั้งโรงเรียนมหรรณพาราม”  ภาคเช้าเวลา 9.00 น. มีพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2548
พิธีเลี้ยงพระสงฆ์ 30 รูป / ผู้สำเร็จการศึกษารับประทานอาหารร่วมกัน
16-20 มี..ค. 49
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2549 คลิ้กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
1 มี..ค. 49
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ ANET
14 - 19 มี..ค. 49
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ประจำปี 2548 (เฉพาะนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6)
13 มี..ค. 49
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และ ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (เฉพาะนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6)
7 - 9 มี..ค. 49
สอแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548 ของนักเรียนทุกระดับชั้น
6 มี..ค. 49
ประกาศผลสอบของนักเรียนทุกระดับชั้น / ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
20-24 ก.พ. 49
สอบวัดผลปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2548 ของโรงเรียนมหรรณพาราม
ม.1 และ ม.2   สอบ 20 ,22 ก.พ. 49        ม..3   สอบ 21,23 ก.พ. 49        ระดับม.ปลาย  สอบ 21,23 และ 24 ก.พ. 49
3-5 ก.พ . 49
ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดงาน Learning through Sport Camp ที่จังหวัดกาญจนบุรี ครูพรพิมล ครูมณีวรรณ์ และนักเรียน ม.1 จำนวน 10 คน ร่วมเข้าค่ายกับนักเรียนจากอังกฤษ สิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่แควริเวอร์ไซต์
2 ก.พ. 49
สอบประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
31 ม..ค. 49  
ฝ่ายบริหารพร้อมด้วยคุณครูจากกลุ่มสาระฯต่างๆ 13 ท่าน และนักเรียน 2 คน ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล "การศึกษาไทย-อังกฤษ ครั้งที่ 6"
14 มกราคม 2549
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2549 ขอให้เด็กๆทุกคนจงมีแต่ความสุข เป็นเด็กดีของพ่อแม่ และเป็นคนดีของสังคม ดังคำขวัญของท่านนายกทักษิณ ชินวัตรปี 2549 ที่ว่า "อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด"
9 - 13 ม..ค. 49
สอบวัดผลกลางภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2548
  31 ธ.ค 48 - 3 ม..ค. 49  
ปิดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เปิดเรียนอีกครั้ง 4 มกราคม 2549 ครับ
29-30 ธ.ค. 48
โรงเรียนมหรรณพารามจัดกิจกรรมกีฬาสีปี 2548 และคณะครูและนักเรียนจาก Herne Bay School ประเทศอังกฤษ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ -Teachers and students from Herne Bay School join this activity.
ชมภาพบรรยากาศ click for pics
22-23 ธ.ค. 48
โรงเรียนมหรรณพารามร่วมกับกรมศิลปากรจัดกิตกรรม "โครงการศิลปากรสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 25" นักเรียนฝึกปฏิบัติงานช่างสิบหมู่ ที่หอประชุมอาคาร 5 ชมภาพบรรยากาศ
17-18 ธ.ค. 48  
โรงเรียนมหรรณพารามร่วมกับโรงเรียนในโครงการDreams&Teams จัดงานมหกรรมวิชาการภาษาอังกฤษ ที่เมืองทองธานี
8 ธ.ค. 48  
คณะครูและนักเรียนมหรรณพารามทางวิชาการประจำปี 48 ที่โรงเรียนวัดดุสิตาราม และนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างanimation ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการร้อยมาลัยคล้องมือ ชมภาพบรรยากาศ
2 ธ.ค. 48
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา และวันพ่อแห่งชาติ ชมภาพบรรยากาศ
30 พ.ย. 48
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
25 พ.ย. 48
คณะครูศึกษาดูงาน "มหกรรมวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
24 พ.ย. 48
คณะลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน ทำพิธีถวายสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า
21-25 พ.ย. 48
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
19 พ.ย. 48
สมาชิกโครงการDreams&Teams รุ่นที่ 5 ฝึกการเป็นผู้นำร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรม "Sport Fun Fair " ให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 ชมภาพบรรยากาศ
16 พ.ย. 48
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
7-11 พ.ย. 48
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
3 พ.ย. 48
คณะครู นักเรียน และสมาชิกโครงการDreams&Teams ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ที่เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ที่ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ชมภาพบรรยากาศ
31 ต.ค. 48
เปิดภาคเรียนที่ 2/2548
30 ต.ค. 48
ผู้ปกครองพบคุณครูเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแต่กันระหว่างบ้านกับโรงเรียนใน"วันพบครูเพื่อลูกรัก" ชมภาพบรรยากาศ
29 ต.ค. 48
อบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เรื่องสาธิตและทดลองใช้ Software เ้พื่อพัฒนาการเรียนการสอน และแนะนำการจัดระบบห้องคอมพิวเตอร์ภาค2/2548
ชมภาพบรรยากาศ
27- 28 ต.ค. 48
อบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรีย เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเวปไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver / Flash MX /Nomo Web Editor ชมภาพบรรยากาศ
10 ต.ค. 48  
อบรมพัฒนาุบุคลากรของโรงเรียน เรื่องประเมินเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ(การประเมินเข้าสู่วิทยฐานะตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง) /รายงานผลการจัดการเรียน
การสอน / การจัดทำบัญชีครัวเรือน / การประหยัดพลังงาน
7 ต.ค. 48  
อบรมพัฒนาุบุคลากรของโรงเรียน เรื่องโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ / แนวทางให้งาน-การบ้านนักเรียน
6 ต.ค. 48  
อบรมพัฒนาุบุคลากรของโรงเรียน เรื่อง การบูรณาการการสอน
5 ต.ค. 48  
อบรมพัฒนาุบุคลากรของโรงเรียน เรื่องเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์การศึกษาดูงานประเทศ New Zealand / การพัฒนาหลักสูตร
แนวทางจัดการเรียนการสอนและประสบการณ์การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน Herne Bay High ประเท