วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนมหรรณพารามประจำปี 2555
โรงเรียนมหรรรณพาราม  68/5  หมู่ 2  ถ.ฉิมพลี  แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170
Website : www.mh.ac.th  Tel. 02-4486258 , 02-4486617  Fax 02-4486482  E-mail : paramschool@hotmail.com