วิดีทัศน์บันทึกความทรงจำด้วยรัก ผอ.อดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ
ผอ.สุภาณี ธารรมาธิคา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพารามคนใหม่
ครูจิระวัฒน์ หวังประกอบกุล เปลี่ยนวิถีราชการ ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โรงเรียนมหรรรณพาราม  68/5  หมู่ 2  ถ.ฉิมพลี  แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170
Website : www.mh.ac.th  Tel. 02-4486258 , 02-4486617  Fax 02-4486482  E-mail : paramschool@hotmail.com