คลิ้กชมภาพสวยๆ จากฝีมือนักเรียน
หน้าแรก
แนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
สอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนที่1
หน่วยการเรียนที่2
หน่วยการเรียนที่3
สอบหลังเรียน
ผู้จัดทำ
 
ยินดีต้อนรับ...คนรักการตกแต่งภาพสวยด้วย Photoshop CS2
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redcom

มารู้จักกันก่อนนะคะ
            หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบการคกแต่งภาพและสนใจที่จะปฏิบัติด้วยตนเองให้ได้ภาพ
ที่สวยงามก่อนนำไปใช้งาน โปรแกรม Adobe Photoshop CS2 จะช่วยให้คุณสร้างจินตนาการ
ในการแต่งภาพด้วยตนเองตามแบบที่คุณต้องการ
            บทเรียน e-learning เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS2
ขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้รู้จักและสามารถใช้เครื่องมือและคำสั่ง
พื้นฐานในการตกแต่งภาพได้อย่างง่ายๆหากคุณหมั่นฝึกฝนก็จะสามารถทำงานได้อย่างมือชีพ

                                                     ครูดวงเดือน กลีบอุบล    
                                                    daungduan.k@thaimail.com