ประมวลภาพผลงานนักเรียน

จากการทำ Workshop ด้วย Photoshop CS2

โดยครูดวงเดือน กลีบอุบล


66.jpg

78.jpg

a.jpg

action2.jpg

action3.jpg

b.jpg

c.jpg

d.jpg

dd2.jpg

e.jpg

f.jpg

filter render.jpg

filterlenfare.jpg

h.jpg

i.jpg

ice cool.jpg

j.jpg

k.jpg

l.jpg

lenflae.jpg

m.jpg

Mingle1.jpg

n.jpg

o.jpg

omni.jpg

p.jpg

q.gif

s.gif

snow.gif

sportlight.jpg

t.jpg

text2.jpg

textaction.jpg

v.jpg

y.jpg