หน้าแรก องค์ประกอบของโปรแกรม Sony vegas
การใช้งานเบื้องต้น 1 การใช้งานเบื้องต้น 2
การตัดEvent บน Timeline ด้วยเครื่องมือ Cut การใช้ Function Event Pan/Crop
การยกเลิกการทำงานระหว่าง Event ภาพและเสียง การบันทึกและใส่เสียง
การจัดการเกี่ยวกับข้อความ  1 การจัดการเกี่ยวกับข้อความ  2
การทำให้ข้อความมีการเคลื่อนไหว การเพิ่มระยะเวลาในการแสดงผลของข้อความ
เรียนรู้ Sony Vegas จากวิดีโอกันเถอะ
วิดีโอวิธีการใช้โปรแกรม Sony Vegas เบื้องต้น การทำ Green Screen ด้วยโปรแกรม Sony Vagas
การทำโลโก้ให้หมุนใน Video ด้วยโปรแกรม Sony Vegas การ Render Video ด้วยโปรแกรม Sony Vegas