นายประสงค์ ใจชื้น
˹นักการ
ç

นายสมพงษ์ ก้อนแก้ว
นักการ

นายҹ
นักการ
     

นายจงกล จุ้ยประเสริฐ
นักการ

นางกชกร จิ๋วรักษา
นักการ

นายบุญส่ง บุญกลิ่น
ยาม
     

นายธนู มะส่าห์
³ 30 ..60 พนักงานขับรถҧ


นายประสิทธิ์ ระยะรวงชัย
³ 30 ..61 ѡ ҧ