นายประสิทธิ์ ระยะรวงชัย
หัวหน้าหมวดสถานที่


นายสมพงษ์ ก้อนแก้ว
นักการ

นายҹ
นักการ
     

นายจงกล จุ้ยประเสริฐ
นักการ

นางกชกร จิ๋วรักษา
นักการ

นายประสงค์ ใจชื้น
นักการ
     

นายธนู มะส่าห์
³ 30 ..60 พนักงานขับรถҧ


นายบุญส่ง บุญกลิ่น
ยาม