ห้องสมุดจัดมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา
มีหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านใว้บริการเป็นจำนวนมาก ตลอดปี 2558
มาอ่านหนังสือเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านกันนะครับ


001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG