มหรรณพารามยินดีต้อนรับบุคลาการใหม่ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง รวมพลังสร้างมหรรณพารามให้ก้าวไกล
     


นางภคพร ศรีดาวเดือน
ครู คศ 1 สังคมศึกษา
ย้ายมาจากโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าไม้ ปทุมธานี

     

นายศุภรัตน์ แนวเนียม
ครู ผู้ช่วย
สังคมศึกษา

นายกฤติกร บุญมี
ครู ผู้ช่วย
นาฎศิลป์

นายนฤเทพ บัวพัฒน์
ครู ผู้ช่วย
ภาษาไทย