มหรรณพารามยินดีต้อนรับบุคลาการใหม่ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง รวมพลังสร้างมหรรณพารามให้ก้าวไกล
     

นายมนตรี นัยพร
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

นางขนบภรณ์ แก้วคงคา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

นางสาวดลฤดี ปัสสา
ครูบรรจุใหม่ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (เคมี)
นางสาวกัญญา รอบแคว้น
ครูบรรจุใหม่ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (เคมี)
     

นางสาวเจนจินา เฉลียวฉลาด (ย้ายไปศรีสะเกษแล้ว)
ครูบรรจุใหม่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ


Mr.Chagie P. Abulencia
ครูอัตราจ้าง สอนภาษาอังกฤษ


นางชมภัสสร สีมาพล
ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน
     

นางสาวศิริรวรรณ วัฒนานนท์กิจ
ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน

Ms.Jane Thornton
ครูอัตราจ้าง สอนภาษาอังกฤษ

น.ส.ไอรินลดา สีมาพล
ครูอัตราจ้าง สอนนาฏศิลป์